Alimenty w Europie nie są płacone. PE chce zmienić tę sytuację

5.12.2008

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

W Unii Europejskiej brakuje zharmonizowanego systemu, który wspomagałby ściąganie alimentów. W Polsce tylko około 10 % osób zobowiązanych do płacenia alimentów spełnia swój obowiązek. Największy problem pojawia się jednak w przypadku, gdy małżonkowie pochodzą z różnych krajów. Parlament Europejski przyjął rezolucję przygotowaną na podstawie sprawozdania polskiej posłanki, Genowefy Grabowskiej (PES, PL). Celem rezolucji jest ułatwienie egzekwowania zobowiązań alimentacyjnych w Europie.

Dane pokazują, że w wielu przypadkach decyzje sądu w sprawie płatności alimentów nie są realizowane. Problem dotyczy zwłaszcza sytuacji, gdy małżonkowie żyją w różnych krajach. Problem nie płacenia alimentów nie dotyczy tylko Polski, choć w naszym kraju sytuacja jest bardzo zła - tylko 10% osób do tego zobligowanych spełnia swoje obowiązki alimentacyjne.  W Hiszpanii alimenty nie są wypłacane w 50 %, w Wielkiej Brytanii szacuje się, że około 70% alimentów nie zostaje wypłaconych.

Porady prawne

Mama w Polsce, Tata w Belgii

Niestety większość krajów nie posiada nawet danych statystycznych na temat tego, jak wygląda realna sytuacja w przypadku ściągania alimentów. Problem istnieje we wszystkich krajach, ale jak podkreśliła autorka sprawozdania, profesor Genowefa Grabowska (PES, PL) jeszcze trudniej zaradzić tym problemom w przypadku, gdy dłużnik mieszka za granicą. Droga do uzyskania świadczeń alimentacyjnych jest wówczas o wiele dłuższa i bardziej skomplikowana, a w wielu przypadkach kończy się fiaskiem.  Jak podkreślała eurodeputowana, głównym celem proponowanego rozporządzenia jest zatem usuniecie przeszkód prawnych uniemożliwiających dochodzenie roszczeń alimentacyjnych od osoby zamieszkującej w innym państwie członkowskim UE.

Harmonizacja prawa UE

Komisja Europejska zaproponowała rozporządzenie dotyczące usuwania przeszkód w uzyskiwaniu alimentów w UE w 2005 roku. Parlament Europejski przygotował sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych w 2007 roku. Ostatecznie, 21 października 2008r.państwa członkowskie osiągnęły porozumienie uwzględniające stanowisko Parlamentu Europejskiego.

Posłanka Grabowska wyraziła zadowolenie, że ostatecznie po roku czasu od zaprezentowania przez PE sprawozdania na ten temat, osiągnięto porozumienie i dziś rezolucja została przyjęta. Ubolewa jednak, że społeczeństwo musiało czekać rok, aby tekst zaakceptowany przez Radę wrócił ponownie do Parlamentu.  Jak podkreśla autorka sprawozdania, ta regulacja powinna ułatwić życie wielu osobom, które borykają się z problemem nie płacenia alimentów.

Regulacja w pierwszej kolejności sprawi, że decyzje podjęte w sprawie roszczeń alimentacyjnych będą prawnie wiążące we wszystkich państwach członkowskich. Dodatkowo przewiduje się zorganizowanie systemu współpracy pomiędzy państwami członkowskimi, w celu ułatwienia ściągania długów alimentacyjnych. 

Sprawozdawczyni wyraziła zadowolenie, że Parlament Europejski został ponownie skonsultowany w sprawie zrewidowanego tekstu, choć wyraziła ona opinię, że taki ważny tekst powinien zostać przygotowany zgodnie z zasadami procedury współdecydowania. Jak dodała autorka, ostateczny tekst jest kompromisem, gdyż wiele uwag PE zostało wziętych pod uwagę. Podkreśliła także konieczność kontynuacji prac przez Komisję Europejską.

Genowefa GRABOWSKA (PSE, PL)

Właściwości oraz współpraca w zakresie zobowiązań alimentacyjnych

Źródło: Serwis prasowy Parlamentu Europejskiego, redakcja polska, 04.12.2008

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne