Europejskie sieci zatrudnienia

20.6.2019

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Polskie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej bierze czynny udział w pracach sieci europejskich. Prezentujemy kilka z nich, które realizują zadania na rzecz rynku pracy.

Eurodoradztwo Polska (Euroguidance Poland)

Projekt Eurodoradztwo Polska finansowany ze środków Programu Erasmus+ wspiera zawodową i edukacyjną mobilność obywateli oraz rozwój poradnictwa zawodowego w Europie.

Porady prawne

Najważniejsze podejmowane w projekcie działania to:

  • upowszechnianie informacji na temat narzędzi oraz metod i technik poradnictwa zawodowego,
  • opracowywanie publikacji z zakresu teorii i dobrych praktyk poradnictwa zawodowego,
  • organizowanie seminariów, szkoleń i konferencji,
  • współpraca z europejskimi sieciami promującymi mobilność i uznawanie kwalifikacji.

Aktywności realizowane są na poziomie krajowym i w ramach współpracy międzynarodowej.

Podstawową grupą docelową projektu są doradcy zawodowi pracujący z osobami dorosłymi, w tym bezrobotnymi i poszukującymi pracy oraz uczniami, słuchaczami i rodzicami.

Dzięki projektowi Eurodoradztwo Polska możliwe jest doskonalenie kompetencji zawodowych oraz rozwijanie warsztatu pracy doradców zawodowych.

Projekt Eurodoradztwo Polska finansowany ze środków Programu Erasmus+ wspiera zawodową i edukacyjną mobilność obywateli oraz rozwój poradnictwa zawodowego w Europie.

Najważniejsze podejmowane w projekcie działania to:

  • upowszechnianie informacji na temat narzędzi oraz metod i technik poradnictwa zawodowego,
  • opracowywanie publikacji z zakresu teorii i dobrych praktyk poradnictwa zawodowego,
  • organizowanie seminariów, szkoleń i konferencji,
  • współpraca z europejskimi sieciami promującymi mobilność i uznawanie kwalifikacji.

Aktywności realizowane są na poziomie krajowym i w ramach współpracy międzynarodowej.

Podstawową grupą docelową projektu są doradcy zawodowi pracujący z osobami dorosłymi, w tym bezrobotnymi i poszukującymi pracy oraz uczniami, słuchaczami i rodzicami.

Dzięki projektowi Eurodoradztwo Polska możliwe jest doskonalenie kompetencji zawodowych i rozwijanie warsztatu pracy doradców zawodowych.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę projektu Eurodoradztwo Polska.

EURES

Sieć EURES - Europejska Sieć Służb Zatrudnienia - powstała w 1993 r. na mocy unijnych przepisów prawnych.

Sieć EURES jest siecią współpracy Komisji Europejskiej, administracji publicznych na szczeblu centralnym, publicznych służb zatrudnienia oraz innych wyznaczonych podmiotów krajowych, regionalnych i lokalnych z państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii (UE/EFTA).

Sieć EURES świadczy usługi w zakresie unijnego pośrednictwa pracy oraz informowania o warunkach życia i pracy w krajach UE/EFTA. Wspiera także poszukujących pracy przed procesem rekrutacji, w jego trakcie i po nim.

Usługi sieci EURES są ogólnodostępne i skierowane do poszukujących pracy, zainteresowanych wyjazdem do innego państwa członkowskiego UE/EFTA w celach podjęcia pracy oraz do pracodawców, którzy chcą prowadzić rekrutację pracowników z innego państwa członkowskiego UE lub EFTA.

Usługi sieci EURES dla bezrobotnych i poszukujących pracy są bezpłatne.

Usługi sieci EURES dla pracodawców świadczone przez inne niż instytucje publiczne mogą podlegać opłacie.

Publiczne służby zatrudnienia w Polsce są członkiem europejskiej sieci EURES od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

W każdym kraju UE/EFTA działania sieci EURES koordynują Krajowe Urzędy Koordynacji EURES.

W Polsce funkcję Krajowego Urzędu Koordynacji pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy.

Szczegółowe informacje na temat sieci EURES dostępne są na stronie internetowej: www.eures.praca.gov.pl.

Europejskie Publiczne Służby Zatrudnienia

Sieć Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia (sieć EPSZ) została utworzona w 1997 r.

Sieć EPSZ działa na podstawie Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 573/2014/UE z 2014 r. w sprawie wzmocnionej współpracy między publicznymi służbami zatrudnienia. Decyzja ta ma na celu rozwój  współpracy pomiędzy państwami członkowskimi w obszarze działania publicznych służb zatrudnienia.

Członkami sieci są szefowie publicznych służb zatrudnienia państw UE/EFTA oraz Komisja Europejska. Członkiem sieci reprezentującym Polskę jest przedstawiciel kierownictwa MRPiPS odpowiedzialny za rynek pracy.

W ramach sieci podejmowane są m.in. działania na rzecz wdrażania założeń europejskiej polityki zatrudnienia i integracji europejskiego rynku pracy, modernizacji i wzmocnienia publicznych służb zatrudnienia w kluczowych obszarach zgodnie z celami strategii "Europa 2020".

Sieć EPSZ rozwija współpracę, wymianę informacji, doświadczeń i pracowników pomiędzy członkami sieci.

Szczegółówe informacje na temat sieci EPSZ dostępne są na stronie internetowej http://epsz.zielonalinia.gov.pl.

Na podst. www.gov.pl/web/rodzina

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne