Nowe kredyty EBI...

23.9.2021

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Dwa kredyty EBI na badania, rozwój i innowacje w polskiej nauce

Kredyty w wysokości 365 mln EUR dla Narodowego Centrum Nauki i 177 mln EUR dla Polskiej Akademii Nauk pomogą stymulować badania, rozwój i innowacje w Polsce. Oba kredyty zostaną udzielone Ministerstwu Finansów, które zapewni wymienionym instytucjom finansowanie z budżetu państwa. Podpisane umowy to kolejny przykład dobrej współpracy Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Polski w sektorze naukowym, w ramach której od 2004 roku sfinansowano już ponad 20 projektów.

Europejski Bank Inwestycyjny i Ministerstwo Finansów zawarły dwie umowy kredytowe, które mają umożliwić finansowanie grantów na podstawowe badania naukowe przyznawanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz wspomóc działalność w obszarze badań, rozwoju i innowacji w 70 instytutach badawczych stowarzyszonych z Polską Akademią Nauk w całym kraju.

Kwota 365 mln EUR trafi do Narodowego Centrum Nauki, które korzystało z finansowania EBI już pięciokrotnie. Środki pozwolą sfinansować projekty badawcze prowadzone zarówno przez naukowców, jak i zespoły badawcze we wszystkich dziedzinach nauki oraz techniki. Narodowe Centrum Nauki ma siedzibę w Krakowie, ale wspierane przez nie projekty są realizowane w całej Polsce. Kolejne 177 mln EUR przypadnie Polskiej Akademii Nauk, która należy do czołowych organizacji badawczych w Europie. Środki mają być przeznaczone na poszerzanie wiedzy naukowej w społeczeństwie.

Porady prawne

- "W ostatnim dziesięcioleciu wydatki na badania i rozwój w Polsce zdecydowanie wzrosły" – powiedziała Teresa Czerwińska, wiceprezes EBI odpowiedzialna za współpracę kredytową w Polsce.

- "Mimo to nasz kraj musi zrobić jeszcze więcej, aby dorównać do średniej unijnej i sprostać własnym ambicjom w tej dziedzinie. Pomocne jest w tym nieprzerwane wsparcie EBI. Bardzo się cieszę z realizacji kolejnych dwóch operacji w tym sektorze. Kredyty zapewnią znakomitym badaczom – wśród których znajduje się wiele kobiet i młodych ludzi rozpoczynających karierę naukową – zasoby niezbędne do prowadzenia prac badawczych na wysokim poziomie. To ważny krok w kierunku uzyskania parytetu płci w nauce i zatrzymania najzdolniejszych naukowców w kraju".

- "Dzięki umiejętnemu korzystaniu ze wsparcia finansowego Banku, a także jego wiedzy i doświadczeniu, możliwa była realizacja wielu projektów o strategicznym znaczeniu dla naszej gospodarki. Kolejnym przykładem dobrej współpracy są podpisane dziś dwie umowy finansowe z tak kluczowych obszarów jakimi są nauka oraz badania i rozwój. Obszary te, które są priorytetowe dla rządu, pomogą w dłuższym okresie wzmocnić konkurencyjność polskiej gospodarki" – powiedział Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Tadeusz Kościński.

Obie operacje przyczynią się do rozwoju polskiej gospodarki, która w coraz większym stopniu ma opierać się na wiedzy. Finansowanie EBI odgrywa tu szczególne znaczenie, ponieważ rynki kapitałowe nie zapewniają środków na podstawowe badania. Wsparcie dla wymienionych instytucji naukowych trafi również do projektów w mniej rozwiniętych regionach, co wzmocni spójność gospodarczą i społeczną w Polsce i Europie. Operacje pozwolą stworzyć lub zabezpieczyć wysokiej jakości miejsca pracy dla naukowców, którym bez tego finansowania byłoby trudno kontynuować karierę w Polsce. Środki przeznaczone dla Narodowego Centrum Nauki co roku wspierają ok. 8000 naukowców pracujących na uczelniach wyższych i w instytutach badawczych. Finansowanie przyznane Polskiej Akademii Nauk przyczyni się natomiast do powstania ok. 14 000 publikacji naukowych w czasopismach recenzowanych. Szacuje się też, że efektem wykorzystania środków będzie ok. 150 zgłoszeń patentowych.

Informacje o EBI

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, a jego udziałowcami są państwa członkowskie. Udostępnia długoterminowe finansowanie dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przez co przyczynia się do osiągnięcia celów polityki unijnej. W 2020 roku Grupa EBI przeznaczyła na finansowanie projektów w Polsce kwotę 5,2 mld EUR. Działalność kredytowa Banku w polskim sektorze publicznym tradycyjnie skupiała się na dużej infrastrukturze transportowej i rozwoju obszarów miejskich. W ostatniej dekadzie nacisk położono też na badania i rozwój w kraju. Zatwierdzone właśnie umowy to szósty kredyt EBI przyznany Narodowemu Centrum Nauki i czwarty udzielony Polskiej Akademii Nauk.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne