Lepsza ochrona przeciwpowodziowa w rejonie środkowej Odry

30.7.2022

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Rządowy program

Rada Ministrów przyjęła 5 lipca 2022 r. uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce”, przedłożoną przez Ministra Infrastruktury.

- "Ochrona przeciwpowodziowa jest jednym z podstawowych elementów bezpieczeństwa obywateli, dlatego rząd dokłada wszelkich starań, aby w każdym regionie Polski realizowane były inwestycje, które skutecznie zabezpieczą mieszkańców i ich dobytek przed tym ekstremalnym zjawiskiem naturalnym" – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Celem programu jest poprawa ochrony przeciwpowodziowej w rejonie środkowej Odry poprzez m.in. modernizację wałów i dostosowanie ich do obecnych parametrów bezpieczeństwa oraz pogłębienie koryta rzeki, aby umożliwić prowadzenie akcji lodołamania. Inwestycja przyczyni się także do ochrony przed suszą, a także zwiększenia retencji wodnej oraz produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Wykonawcą programu będzie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Inwestycja, na którą rząd przeznaczy 210 mln zł, będzie realizowana w latach 2023–2026.

Porady prawne

Najważniejsze rozwiązania

Inwestycja realizowana będzie na odcinku Odry swobodnie płynącej, w rejonie Malczyc, na odcinku tzw. „cofki” stopnia wodnego. Zmodernizowane zostaną wały, które dostosowane będą do aktualnych parametrów bezpieczeństwa. Jednocześnie pogłębione zostanie koryto rzeki, aby umożliwić prowadzenie akcji lodołamania.

Realizacja programu pozwoli także na przeciwdziałanie skutkom suszy. Inwestycja wpłynie na poprawę stosunków wodnych przez zwiększenie retencji powyżej stopnia Malczyce, zwiększenie poziomu wód gruntowych, zasilanie zbiorników wód podziemnych i wód podskórnych, nawadnianie dla celów rolniczych i zabezpieczenie przed podmywaniem.

Dzięki realizacji prac przewidzianych w programie możliwe będzie uzyskanie pełnego piętrzenia na stopniu wodnym Malczyce oraz zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, co przełoży się na wzrost poziomu bezpieczeństwa i stabilizacji krajowego systemu energetycznego.

Inwestycja usprawni również rekreacyjne wykorzystanie rzeki i przyczyni się do rozwoju aktywności związanej z wykorzystaniem walorów Odry.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne