Można zgłaszać uwagi do projektu kodeksu postępowania dla fotografów

7.7.2020

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Trwają konsultacje projektu kodeksu postępowania dla fotografów. Projekt kodeksu został skierowany przez autorów do konsultacji, a te trwają od 1 lipca do 31 sierpnia 2020 r.

Wszystkie podmioty zainteresowane stosowaniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w branży fotograficznej mogą wziąć udział w konsultacjach projektu kodeksu postępowania w tym sektorze. Treść projektu kodeksu oraz więcej informacji na jego temat są dostępne na stronie internetowej https://bezpiecznywizerunek.pl/.

Warto wypowiedzieć się w tej sprawie

Zachęcamy do przekazywania autorowi wszelkich uwag oraz sugestii do treści projektu kodeksu, bezpośrednio na adres e-mail: rodo@soinlaw.com  lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie internetowej: https://bezpiecznywizerunek.pl/.

UODO prosi o przesyłanie uwag bezpośrednio do autora projektu kodeksu.

Organ nadzorczy nie uczestniczy w procesie konsultacji, dlatego nie należy przesyłać uwag do UODO.

Prezes UODO zachęca do tworzenia kodeksów branżowych (art. 40 ust. 1 RODO) i wspiera ich autorów. Wielokrotnie zwracał on też uwagę, aby tworzenie kodeksów postępowania poprzedziły odpowiednio szerokie konsultacje. Obowiązek ich przeprowadzenia wynika zarówno z RODO, jak i ustawy z 25 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej: u.o.d.o.). Ocena procesu konsultacji będzie dokonywana przez organ ochrony danych po złożeniu wniosku o zatwierdzenie projektu kodeksu, zgodnie z art. 40 RODO i art. 27 u.o.d.o. 

Szczegółowe informacje o kodeksach postępowania są dostępne na stronie: https://uodo.gov.pl/pl/426.

O Kodeksie

Projekt Kodeksu postępowania dla fotografów, będący zbiorem najważniejszych informacji oraz zasad postępowania zgodnego z RODO, został dostosowany do specyfiki sektora branży fotograficznej, dlatego osoby działające w tej branży znajdą w nim odpowiedź na szczegółowe pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych, a także wytyczne postępowania w typowych dla fotografa procesach przetwarzania danych.

Głównym założeniem kodeksu jest wsparcie branży fotograficznej w interpretacji przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych oraz przedstawieniegotowych rozwiązań, jak postępować w danej sytuacji, np. czy i jak zebrać zgodę na przetwarzanie danych, kiedy spełnić obowiązek informacyjny, jakie środki bezpieczeństwa zastosować. Kodeks zawiera też bazę wiedzy na temat procedur wewnętrznych wraz z wzorami dokumentów, które mogą być stosowane przez fotografów przetwarzających dane osobowe.

Kodeks ma być również skutecznym narzędziem rozliczalności. Jego stosowanie może być wsparciem w wykazaniu zgodności z RODO – wykazanie stosowania kodeksu może być okolicznością łagodzącą w przypadku decyzji podejmowanej przez organ nadzorczy, np. w kwestii nałożenia administracyjnej kary pieniężnej oraz jej wysokości.

W końcowej części opisano kwestie formalne związane z przystąpieniem do kodeksu oraz jego stosowaniem. 

Systematyka projektowanego kodeksu jest przyjazna dla czytelnika dzięki temu, że przedstawienie problemów, ich wyjaśnienie, jak i interpretacja przepisów zostały dopasowane do konkretnych typów fotografii. 

Konsultacje społeczne

Projekt kodeksu podlega obecnie konsultacjom społecznym. Warto zapoznać się z projektem Kodeksu postępowania dla fotografów i przekazywania wszelkich uwag jego dotyczących. Konsultacje naszego projektu trwają do 31 sierpnia 2020 r. Uwagi i zastrzeżenia można zgłaszać mailowo na adres: rodo@soinlaw.com bądź poprzez formularz znajdujący się na stronie: bezpiecznywizerunek.pl.

Kodeks postępowania RODO dla fotografów– Pobierz –

Na podst. uodo.gov.pl i bezpiecznywizerunek.pl


Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

faktury z apteki a ochrona danych

24.2.2020 przez: donna_ru

Rejestr zbioru danych osobowych

24.2.2020 przez: Dorean

Odpowiedź urzędu na skargę

22.7.2018 przez: lzur1

Skradzione wrażliwe dane osobowe

15.7.2018 przez: Ronon49