Zmiana ustawy o Radzie Mediów Narodowych

Celem nowej ustawy jest uregulowanie zagadnień związanych z wygaśnięciem członkostwa w Radzie Mediów Narodowych przed upływem kadencji.

Porady prawne

Co przewiduje ustawa z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o Radzie Mediów Narodowych?

Ustawa wprowadza przepis, który przewiduje, że w przypadku wygaśnięcia członkostwa w Radzie, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyznacza termin na zgłaszanie kandydatów nie później niż 14 dni od dnia wydania postanowienia w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Radzie.

Ponadto wprowadzony został przepis, który precyzuje, że jeżeli jest jedno wolne miejsce w Radzie przeznaczone dla osób powoływanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, to prawo zgłoszenia po jednym kandydacie na to miejsce będzie przysługiwało kolejno dwóm najliczniejszym klubom opozycyjnym. Niezależnie od powyższego, ustawa doprecyzowuje przesłanki dotyczycące możliwości zostania członkiem Rady oraz przyczyny wygaśnięcia członkostwa w Radzie przed upływem kadencji.

Ustawa wprowadza także przepis określający sposób zgłaszania kandydatów do Rady w przypadku wystąpienia przed dniem wejścia w życie ustawy okoliczności skutkującej wygaśnięciem członkostwa w Radzie przed upływem kadencji.

Kiedy nowe przepisy wchodzą w życie?

Ustawa wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Nowe ułatwienia dla funduszy inwestycyjnych

Nowe ułatwienia dla funduszy inwestycyjnych

  Jak zmieniają się przepisy dotyczące funduszy inwestycyjnych? 13 stycznia 2009 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym.  Wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. zmiany ustawy o funduszach inwestycyjnych mają służyć ułatwieniu stosowania regulacji (...)

Zmiany zasad udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym

Zmiany zasad udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym

Zmiany w ustawie o finansach publicznych Nowe przepisy w ustawie o finansach publicznych dotyczą m.in. udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym. Ustawa uchyla przepisy w zakresie dokumentów audytowych, udostępnianych w trybie dostępu do informacji publicznej, które mogły wywoływać problemy interpretacyjne. Nowelizacja wchodzi w życie 28 kwietnia (...)

Oświata po zmianach

Oświata po zmianach

  Jak doszło do nowelizacji przepisów oświatowych? Uchwalenie ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich było wynikiem prac, w toku których Sejm łącznie rozpatrywał cztery projekty: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 128) z dnia 19 grudnia (...)

Rady pracowników w firmach

Rady pracowników w firmach

    25 maja 2006 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Ustawa ta określa warunki informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji oraz zasady wyboru rady pracowników. Wdraża ona minimalne standardy w tym zakresie przewidziane w Dyrektywie 2002/14/WE, ustanawiającej ogólne (...)

Jakie są prawa człowieka?

Jakie są prawa człowieka?

Czym zajmuje się Rada Europy? Rada Europy powstała w 1949 roku. Jest to międzyrządowa organizacja, która stawia sobie za cel:  osiągnięcie większej jedności między państwami członkowskimi, ochronę i upowszechnianie praw człowieka, pluralizmu demokratycznego i rządów prawa, pogłębianie świadomości społeczeństw europejskich oraz tworzenie warunków sprzyjających (...)

Oświadczenie Rady Etyki Mediów

Oświadczenie Rady Etyki Mediów

Po liście otwartym Prezes UKE w związku z publikacjami podważającymi prawidłowość przeprowadzonego przetargu na częstotliwości E-GSM oraz godzącymi w dobre imię Urzędu, Rada Etyki Mediów wydała oświadczenie w tej sprawie.    OświadczenieRada Etyki Mediów wyraża dezaprobatę wobec publikacji niektórych mediów dotyczących działalności Anny Streżyńskiej prezes UKE (...)

Odpolitycznienie mediów?

Odpolitycznienie mediów?

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji i innych ustaw, którym zajmuje się teraz Sejm, dotyczy określenia kręgu osób, spośród których będą wybierani członkowie KRRiT, wprowadzenia obowiązku niezwłocznego uzupełniania składu KRRiT przez organy konstytucyjne, w razie wygaśnięcia kadencji któregokolwiek z jej członków oraz zmian w podziale zadań i kompetencji (...)

Matury w toku

Matury w toku

Dzięki zmianie przepisów oświatowych oraz zawieszeniu strajku nauczycieli, egzaminy maturalne, mimo przeciwności, trwają. Nauczyciele 25 kwietnia 2019 r. zawiesili strajk Jak czytamy w oświadczeniu Sławomira Broniarza, prezesa ZNP: "Z całą stanowczością chcę podkreślić: niczego dziś nie podpisujemy. Nie składamy broni. Nie przystąpimy też do fasadowych negocjacji organizowanych (...)

Oznaczanie treści reklamowych przez influencerów w mediach społecznościowych

Oznaczanie treści reklamowych przez influencerów w mediach społecznościowych

Rekomendacje Prezesa UOKiK Promujesz telefon w zamian za zniżkę na produkty tej marki? Reklamujesz swoje książki lub testujesz kosmetyki otrzymane w paczce PR? Jesteś influencerem? Czy wiesz, jak prawidłowo oznaczyć wymienione treści? Przeczytaj tezy z rekomendacji Prezesa UOKiK. Rekomendacje Prezesa UOKiK dotyczące oznaczania treści reklamowych przez influencerów w (...)

Rząd przygotował pakiet antykryzysowy

Rząd przygotował pakiet antykryzysowy

Rząd przygotował pakiet antykryzysowy - "Prezentujemy dzisiaj odważny, ale i rozważny plan, który ma zapobiec przede wszystkim utracie miejsc pracy, bankructwom tam, gdzie jest to możliwe, zamykaniu zakładów, zmniejszaniu obrotów firm, zmniejszaniu przychodów poszczególnych przedsiębiorców" - ogłosił podczas środowej konferencji prasowej premier Mateusz (...)

Media społecznościowe a bezpieczeństwo danych

Media społecznościowe a bezpieczeństwo danych

Wydarzenia ostatnich dni odnośnie bezpieczeństwa danych w mediach społecznościowych pokazały, że ten aspekt korzystania z sieci musi być traktowany przez wszystkich użytkowników priorytetowo. Gigantyczna ilość prywatnych danych, przechowywanych obecnie na serwerach, jest z jednej strony wystarczającą motywacją dla hackerów do zdobycia dostępu do tych (...)

Media Markt ukarany

Media Markt ukarany

Prawie 750 tys. zł będzie musiała zapłacić spółka Media Markt z Olsztyna za utrudnianie konsumentom możliwości reklamowania wadliwych towarów - uznała Prezes UOKiK i nakazała zmianę kwestionowanej praktyki. W toku są postępowania przeciwko innym sklepom.Sieć sklepów Media Markt znana jest głównie ze sprzedaży detalicznej sprzętu elektrycznego gospodarstwa domowego, artykułów (...)

Konsumenci a media społecznościowe

Konsumenci a media społecznościowe

Firmy: Facebook, Twitter oraz Google+ opublikowały zmiany wprowadzone w warunkach świadczenia usług w celu ich dostosowania do unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumentów. Jednak – zdaniem Komisji Europejskiej – korporacje odpowiedzialne za media społecznościowe wciąż mają wiele do zrobienia w zakresie przestrzegania prawa konsumenckiego. W wielu wypadkach (...)

Prawie 2/3 czasu antenowego w UE zajmują produkcje europejskie

Prawie 2/3 czasu antenowego w UE zajmują produkcje europejskie

Europejscy nadawcy programów telewizyjnych przeznaczają ponad 63 proc. czasu antenowego na produkcje europejskie i ponad 36 proc. na produkcje niezależnych producentów europejskich. Te nowe dane pochodzą z przygotowanego przez Komisję Europejską ósmego sprawozdania na temat skuteczności unijnych przepisów dotyczących propagowania produkcji europejskich, obejmującego (...)

Pierwszy etap cyfryzacji za nami. Gdzie wyłączyli sygnał?

Pierwszy etap cyfryzacji za nami. Gdzie wyłączyli sygnał?

Dziś nastąpiło pierwsze przejście z nadawania telewizji analogowej na cyfrową. Nadajniki cyfrowe zastąpią nadajniki analogowe na obszarze województwa lubuskiego oraz w niektórych regionach województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Naziemna telewizja cyfrowa to telewizja odbierana za pomocą tradycyjnych, indywidualnych anten naziemnych, np. kierunkowych lub popularnych (...)

Zakaz nadawania programów Russia Today i Sputnik

Zakaz nadawania programów Russia Today i Sputnik

Wprowadzony zakaz nadawania lub dystrybucji jakichkolwiek treści Russia Today i Sputnik w UE zobowiązuje dostawców usług do blokowania dostępu do informacji rozpowszechnianych przez te podmioty. Unijne rozporządzenie W Dzienniku Urzędowym UE zostało opublikowane 1 marca br. rozporządzenie Rady (UE) 2022/350, zmieniające dotychczasowe przepisy, a związane bezpośrednio (...)

TVP nie chce rozmawiać z Komorowskim

TVP nie chce rozmawiać z Komorowskim

Telewizja publiczna odmówiła Bronisławowi Komorowskiemu wywiadu na żywo, który miał się odbyć 3 maja. Rozmowę wyemitowała stacja TVN24 – informuje Gazeta Wyborcza. Po tym, jak TVP odmówiła Komorowskiemu wywiadu Kancelaria Sejmu zwróciła się do telewizji komercyjnej. I 3 maja TVN 24 wyemitował półgodzinny wywiad z Komorowskim. Według telewizji publicznej (...)

Jak przygotować się na nową naziemną telewizję cyfrową?

Jak przygotować się na nową naziemną telewizję cyfrową?

Konsumenci powinni się przygotować do zmian standardu nadawania, które będą wprowadzane stopniowo od wiosny 2022 r. - nowa naziemna telewizja cyfrowa. Kampania społeczna Widzowie kilku największych stacji telewizyjnych mogą już zobaczyć dwa spoty informacyjne na temat nowego standardu naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T2/HEVC. To kampania społeczna „Gotowi na DVB-T2?” (...)

Staszek znów ostrzega

Staszek znów ostrzega

Pewna grupa ludzi dobrowolnie przyznaje się do zmowy cenowej... To cel kampanii UOKiK zachęcającej uczestników karteli do współpracy z Urzędem w zamian za uniknięcie lub obniżenie kary finansowej. Ruszyła jej druga edycja.Spot telewizyjny Żart oparty na rysunkach Marka Raczkowskiego zachęca przedsiębiorców do dobrowolnego przyznania się do zmowy cenowej. Stanowi on element kampanii edukacyjnej (...)

O. Rydzyk, Wojewódzki i Figurski ukarani. Za co?

O. Rydzyk, Wojewódzki i Figurski ukarani. Za co?

To pierwsza tak poważna kara dla Radia Maryja. Eska Rock odpowie już drugi raz za to samo. Rozgłośnia o. Rydzyka ma status nadawcy społecznego, dzięki czemu jest zwolnione z corocznej opłaty koncesyjnej (7 mln zł rocznie). Pod jednym warunkiem: nie może nadawać reklam – przypomina Gazeta Wyborcza. KRRiT uznała jednak, że radio nie dotrzymało warunku. Na antenie regularnie reklamowano (...)

Zakazane radio w zakładzie fryzjerskim?

Zakazane radio w zakładzie fryzjerskim?

Węgrzynowski wygrał z ZAIKS-em. Na razie w pierwszej instancji, ale to już jakiś postęp. Oczywiście ZAIKS domaga się tantiem (1000 zł) za odtwarzanie muzyki (radio) w małym zakładzie fryzjerskim Pana Marcina. W procesie pozwany udowodnił jednak, że muzyka nie wpływa na zwiększenie jego dochodów. Miał też oświadczenia klientek, iż nie słuchają u niego radia. Co więcej, Panie (...)

Skarga na bezczynność KRRiT, wniosek o kuratora dla Polskiego Radia

Skarga na bezczynność KRRiT, wniosek o kuratora dla Polskiego Radia

Minister Skarbu Państwa, jako jedyny właściciel Spółki Polskie Radio S.A postanowił przeciwdziałać niepokojącej sytuacji w jej organach. Obawy budzi przede wszystkim niemożność funkcjonowania rady nadzorczej, co prowadzi do paraliżu wielu działań Spółki. Od 30 stycznia 2008 roku, kiedy Pani Irena Kleniewska (Przewodnicząca Rady Nadzorczej) złożyła rezygnację z pełnionej (...)

Więcej za abonament radiowo-telewizyjny

Więcej za abonament radiowo-telewizyjny

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji opłaty abonamentowe nie wzrosną w tym roku. W 2006 r. zapłacimy już więcej. Dziś wchodzą w życie dwa rozporządzenia KRRiTV dotyczące abonamentu. W pierwszym (Dz. U. nr 104, poz. 877) rada ustala opłaty za okres od 1 października do końca roku na dotychczasowym poziomie. Za radio będziemy więc płacić nadal (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zmiana działki na budowlaną w planie miejscowym

Zmiana działki na budowlaną w planie miejscowym

Przedmiotem mojego zapytania jest zmiana przeznaczenia gruntu, z rolnego na budowlane. Posiadam kilka działek rolnych w gminie, w której nie podjęto jeszcze prac nad miejscowym planem zagospodarowania (...)

Członek RN przedsiębiorstwa państwowego

Członek RN przedsiębiorstwa państwowego

Jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba ubiegająca się o członkostwo w radzie nadzorczej firmy państwowej? Kto może przystąpić (po odbyciu kursu) do egzaminu państwowego, a kto jest z niego (...)

Rekompensata za słupy i gazociąg

Rekompensata za słupy i gazociąg

Na działkach rolnych, których właścicielem jest pan X, stoją słupy wysokiego napięcia oraz biegnie gazociąg. Słupy oraz gazociąg postawiono w latach 60-tych, bez pytania o zgodę ówczesnych (...)

Działalność gospodarcza związków wyznaniowych

Działalność gospodarcza związków wyznaniowych

Mam wątpliwość dotyczące interpretacji przepisu art. 13 ust. 2 ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania stanowiącego, iż "osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych są (...)

Zmiana danych osoby prowadzącej księgi rachunkowe

Zmiana danych osoby prowadzącej księgi rachunkowe

Osoba wpisana na listę osób uprawnionych do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zmieniła nazwisko. Czy powinna w związku z tym dokonać aktualizacji danych objętych wpisem, czy powinna te (...)

Następca prawny Prezydium PRN

Następca prawny Prezydium PRN

Kto jest następcą prawnym Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Tychach? Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Bowiem z biegiem lat poszczególne podmioty przejmowały zadania Prezydium (...)

Obowiązki małżonków w separacji

Obowiązki małżonków w separacji

Renowacja, odbudowa części powierzchni dachu nad powierzchnią lokalu mieszkalnego, będącego przedmiotem odrębnej własności rozpoczęła się w trakcie wspólnoty majątkowej małżeńskiej. Mąż (...)

Wynajem mieszkania a opłaty za media

Wynajem mieszkania a opłaty za media

Wynajmuję kawalerkę. Lokator wpłaca czynsz na moje konto ale równocześnie wpłaca, kwoty za media których wielkość uzależniona jest od zużycia. Umowa przewiduje, że opłaty licznikowe będzie (...)

Umowa najmu a opłata za media

Umowa najmu a opłata za media

Właściciel nieruchomości - Sp. z o.o. wynajęła w swoim budynku pomieszczenia dwóm najemcom (dwie osobne umowy najmu). Obie firmy korzystają jednak ze wspólnej kuchni (za przyzwoleniem wynajmującego), (...)

VAT i ryczałt od prywatnego najmu a media

VAT i ryczałt od prywatnego najmu a media

Prowadzę działalność gospodarczą (PKPiR + VAT). Poza działalnością wynajmuję dwa lokale. Wynajem zgłosiłem na ryczałt 8,5%. W umowie wynajmu mam zapis, że będą refakturowane media (energia, (...)

Służebność mediów

Służebność mediów

Jestem właścicielem działki, dla której zapisana jest służebność mediów (służebność mediów na rzecz każdorazowych właścicieli mojej działki) w działkach wcześniejszych. Co daje mi taki (...)

Media a ryczałt od najmu

Media a ryczałt od najmu

Prowadzę działalność gospodarczą (PKPiR + VAT). Poza działalnością gospodarczą wynajmuję prywatnie lokal użytkowy. Co miesiąc wystawiam fakturę na czynsz oraz refakturuję całą energię (...)

Telewizja kablowa a abonament RTV

Telewizja kablowa a abonament RTV

Prowadzę hotel w średniej wielkości mieście. Na potrzeby gości w pokojach zainstalowane są telewizory, a program TV dostarczany jest za pośrednictwem sieci kablowej, której płacę w/g wystawianych (...)

Telewizja cyfrowa a abonament RTV

Telewizja cyfrowa a abonament RTV

Jeżeli posiadam odbiornik telewizyjny, ale nie oglądam i nie mam możliwości oglądania programów telewizji publicznej (jestem użytkownikiem telewizji cyfrowej, innej anteny nie posiadam), to czy (...)

Abonament za odbiornik radiowy w pracy

Abonament za odbiornik radiowy w pracy

Czy zakład pracy ma obowiązek uiszczania opłat abonamentowych za używanie przez jego pracowników ich prywatnych odbiorników radiowych, jeśli sam nie jest posiadaczem żadnego odbiornika? Czy jeśli (...)

Przedawnienie abonamentu RTV

Przedawnienie abonamentu RTV

Bardzo dawno temu osoba zarejestrowała odbiornik RTV. Może to był rok 1982. Po pewnym czasie zaprzestała opłacać abonament RTV, który już ok. 15 lat nie jest opłacany. Były wysyłane wezwania (...)

Odpowiedzialność spadkobierców za zaległy abonament RTV

Odpowiedzialność spadkobierców za zaległy abonament RTV

Ojciec zmarł w lutym 2005 roku. Spadkobiercy nie złożyli rezygnacji z abonamentu RTV. W maju 2007 do zmarłego abonenta przyszło upomnienie z Wydziału Abonamentu Poczty Polskiej wzywające do zapłaty (...)

Abonament za radio przenośne

Abonament za radio przenośne

Uiszczam opłatę abonamentową za radio i telewizor. Posiadam w domu oprócz stacjonarnych odbiorników także małe radio przenośne (razem z odtwarzaczem MP3). Korzystam z niego nie tylko w domu, ale (...)

Koncesja na prowadzenie radia internetowego

Koncesja na prowadzenie radia internetowego

Zajmuje się od jakiegoś czasu z kolegą radiem internetowym i cały czas chodzą za mną pewne pytania. Czy radio internetowe jest legalne, gdy nie czerpiemy z niego korzyści finansowych? Jeżeli jest (...)

Sprzedaż mieszkania i nierozwiązana umowa RTV

Sprzedaż mieszkania i nierozwiązana umowa RTV

W maju 2005 roku sprzedałam mieszkanie i równocześnie zapłaciłam ostatni raz abonament radiowo - telewizyjny. Niestety nie zgłosiłam rezygnacji. W październiku 2007 roku chciałam znowu zacząć (...)

Publiczne słuchanie muzyki a prawa autorskie

Publiczne słuchanie muzyki a prawa autorskie

Prowadzę sklep spożywczy i mam włączone ogólnie słyszalne radio, gdzie słuchamy miedzy innymi czy puszczane są nasze reklamy, wiadomości itp. Czy mam obowiązek uiszczać opłaty dla ZAIKS-u. (...)

FORUM PRAWNE

Wspólnota Mieszkaniowa - część wspólna

Wspólnota Mieszkaniowa - część wspólna Szanowni Państwo! Art. 12 ustawy o własności lokali z 24 czerwca 1994r. reguluje udziały członków wspólnoty w pożytkach i kosztach części wspólnej. (...)

Jak założyć partię polityczną ?

Jak założyć partię polityczną ? Proszę o poradę co muszę zrobić by założyć partię polityczną. (Dariusz) Jak założyć partię polityczną JJ No lasnie niech ktos napisze co i jak trzeba (...)

Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek...

Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek... Witam! Poszukuję pilnie informacji na następujący temat. Wynajmowałem mieszkanie - jak się okazało właścicielka nie odprowadzała za nie podatku dochodowego (...)

CZY KOMORNIK MIAŁ PRAWO?

CZY KOMORNIK MIAŁ PRAWO? MAM PRZYZNANE ALIMENTY NA DWOJE DZIECI W KWOCIE 600 ZŁ, ZGŁOSIŁAM SPRAWE DO KOMORNIKA. ZAKŁAD PRACY PRZESŁAŁ NA JEGO KONTO KWOTĘ 600 ZŁ GDYŻ POZOSTAŁA KWOTA NIE PODLEGAŁA (...)

Postępowanie dyscyplinarne wobec sędziego

Postępowanie dyscyplinarne wobec sędziego Skierowano skargę do prezesa S.R. w sprawie niewłasciwej postawy sędziego w trakcie proceu w sprawie cywilnej, który wielokrotnie łamał prawo, kłamał (...)

Nieuczciwość właścicielki lokalu sfałszowanie podpisów

Nieuczciwość właścicielki lokalu sfałszowanie podpisów Witam sprawa jest dosyć skomplikowana ale postaram się to wszystko jakoś streścić. Od dwóch lat wynajmujemy mieszkanie w Warszawie, rodzina (...)

PILNE! Media Expert- zrobienie filmiku"parodia" reklamy Niskie ceny - czy naruszyłem wizerunek firmie? czy mogę mi wytoczyć proces?

PILNE! Media Expert- zrobienie filmiku"parodia" reklamy Niskie ceny - czy naruszyłem wizerunek firmie? czy mogę mi wytoczyć proces? Witam, pytam poważnie chciałem się dowiedzieć czy nagranie w (...)

mieszkanie własnościowe a czynsz

mieszkanie własnościowe a czynsz mając mieszkanie w łasnościowe(57 m2)opłata do spółdzielni wynosi mnie miesięcznie 385 zł(eksploatacja,centralne ogrz 171,03zl!!,zimna woda).Uważam,że to lekka (...)

Nie wywiazanie sie z umowy

Nie wywiazanie sie z umowy Mam umowe z firma Super media na dostep do internetu. Umowa nic nie mowi o koniecznosci uiszczania dodatkowej oplaty do TPSA. Pytanie od czego zaczac aby wyegzekwowac od firmy (...)

Rchunki za media

Rchunki za media Czy właściciel mieszkania (wynajmujący) ma obowiązek przedstawienia rachunków na media (opłaty dodatkowe) swoim najemcom? Wynajmuję mieszkanie od człowieka który twierdzi, że (...)

Telewizja N !!!!!!!!

Telewizja N !!!!!!!! Witam mam telewizje N,umowe podpisałem rok temu do lutego tego roku,była możliwosc zamówienia pakietu HBO na 3 miesiące za darmo,zamówiłem go telefonicznie ale poinformowali (...)

Loteria TVP - !?UCZCIWA?! - oszustwo i sprawa w sądzie!!

Loteria TVP - !?UCZCIWA?! - oszustwo i sprawa w sądzie!! Mój znajomy właśnie mi o tym powiedział. Całe to ściemnianie TVP o uczciwych loteriach było mydleniem oczu. Chodzi o sprawę osoby który (...)

Uważaj na nieuczciwych aktywizytorów

Uważaj na nieuczciwych aktywizytorów Witam. Nieuczciwi akwizytorzy namawiają do kupowania sprzętu do odbioru telewizji cyfrowej i zawierania nowych umów abonenckich. Straszą, że bez nowych sprzętów (...)

abonament za TV i radio

abonament za TV i radio Aż nie moge uwierzyć w to co wymyśliło SLD odnośnie ściągania abonamentu!!! Zastanawiam się czy z prawnego punktu widzenia listonosz ma prawo przeszukiwać mi mieszkanie??? (...)

Telewizja cyfrowa za darmo?

Telewizja cyfrowa za darmo? Witam Niedawnio przeczytałm artykuł o telewizji cyfrowej gdzie w warszawie i oklicach można odbiarć telewizję o jakości cyfrowej za darmo, ja mieszkam pod Krakowem, czy (...)

Terror radia w pracy

Terror radia w pracy Chciałabym zapytać może ktoś ma pomysł - może są jakieś sposoby albo podstawa prawna aby osoby potrzebujące do pracy ciszy będące w mniejszości jak ja nie były terroryzowane (...)

Allegro, uszkodzone radio

Allegro, uszkodzone radio Witam, zakupiłem na Allegro używane radio, sprzedający w opisie umieścił jedynie informację, że "nie ma możliwości sprawdzenia czy radio działa". Na zdjęciach radio (...)

Nielegalne radio i kontrola w lokalu gastronomicznym?

Nielegalne radio i kontrola w lokalu gastronomicznym? Hej mam pytanie, ostatnio znajoma w swojej nowej knajpce dostała mandat za brak licencji wykupionej żeby radio móc puszczać muzykę w lokalu gastronomicznym. (...)

Radio internetowe

Radio internetowe Witam, czy ktoś orientuje się jakie przepisy regulują działalność radia internetowego? W sumie jest to temat ciągle na topie a nigdzie nie można znaleźć jasnych przepisów które (...)

POLSKA ZALOSNA SPRAWIEDLIWOSC

POLSKA ZALOSNA SPRAWIEDLIWOSC Witam. Dzis opisze swoja pewna sytuacje mego zycia... (ciekaw jestem, co o tym myslicie i co powinienem z tym zrobic). Wszystko sie zaczelo od poznania pewnej dziewczyny (...)

Porady prawne