Posłowie PE o kryzysie finansowym

3.6.2008

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Posłowie Parlamentu Europejskiego z Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych przedstawili ponure przepowiednie dotyczące stanu rynków finansowych. "Po 10 długich miesiącach kryzysu, nadal nie widać końca... kryzys rozprzestrzenia się poza sektor finansowy" - w taki sposób sytuację za prezentowała przewodnicząca Komisji, Pervenche Berès.

Rozmawialiśmy z dwoma posłankami PE z tej Komisji, holenderską socjalistką Ieke van den Burg i Litwinką Margaritą Starkevičiūtė, z grupy liberalnej. Kroki, które proponują, to wprowadzenie ściślejszego nadzoru i kontroli nad bankami.
 
Margarita Starkevičiūtė: System finansowy jest jak krwiobieg gospodarki. Każde zakłócenie ma na nią rzeczywisty wpływ. Teraz odczuwamy problemy w niektórych sektorach gospodarki - częściach "organizmu", przede wszystkim w sektorze mieszkaniowym i budowlanym - a to ma wpływ na dobrobyt ludzi.
 
Odpowiedź Europejskiego Banku Centralnego: zastrzyki czy transfuzja?
 
Przez ostatnie 10 miesięcy EBC starał się "wstrzyknąć" trochę płynności w będący w złej formie rynek finansowy. W sierpniu przeznaczył pierwszą, ogromną pożyczkę w wysokości 95 miliardów euro, na pomoc bankom w stawieniu czoła kryzysowi. Od tamtego czasu EBC regularnie podejmuje interwencje.
 
Ieke van den Burg: To są takie zastrzyki finansowe do spłacenia w krótkim terminie. Są dostępne także dla banków spoza strefy euro. EBC w ogromnym stopniu przyczynia się do rozwiązywania problemów w Wielkiej Brytanii.
 
MS: W UE mamy do czynienia z dwoma różnymi modelami bankowości. Pierwszy opiera się głównie na depozytach detalicznych. Te banki, ze wsparciem EBC lub narodowych banków centralnych, mogą poradzić sobie z kryzysem całkiem dobrze, ponieważ wciąż mają stałe źródło depozytów.
 
Kryzys zadłużeniowy w USA spowodował wystąpienie zakłóceń na rynkach hurtowych, dlatego też banki w ramach tego modelu, nie mają dostępu do finansowania i muszą znaleźć nowe sposoby zarabiania pieniędzy. To jest ogromny, długoterminowy problem. Ani EBC, ani inne banki Unii Europejskiej nie powinny pomagać takim bankom w wyjściu z trudnej sytuacji, ani stanowić środka zaradczego dla ich długoterminowych kłopotów.

Porady prawne


 
Banki ryzykują - kto za to zapłaci?
 
Pytanie, w jakim stopniu rządy mogą wykorzystywać publiczne pieniądze, pomagając bankom wyjść z trudnej sytuacji - wzbudziło ostatnio szeroką dyskusję w Europie. Większość z tych banków jest w rękach prywatnych i osiągają ogromne profity w czasach, kiedy kryzys nie występuje.
 
IvdB: To właśnie nazywamy moralnym ryzykiem: nagrody i bonusy są prywatne, ale straty są przenoszone na społeczeństwo. Oczywiście nie możemy po prostu powiedzieć: "Pozwólmy im samym rozwiązać swoje problemy i niech ich udziałowcy/akcjonariusze się wykrwawiają". Gdyby na przykład Northern Rock upadł, konsekwencje byłyby katastrofalne. Dlatego rządy muszą podjąć jakieś kroki.
 
Czy podatnicy będą musieli podtrzymywać istniejący system?
 
Ieke van den Burg i liberał z Rumunii, Daniel Dăianu pracują obecnie nad przygotowaniem sprawozdania na temat przyszłej struktury nadzoru. Sprawozdanie analizuje rynek, luki nadzorcze i regulacyjne, które wyszły na jaw w trakcie kryzysu, przedstawia także propozycje reform.
 
IdvB: Potrzebujemy silniejszej kontroli nad bankami, skupiającej się na największych graczach - to oni kształtują główne ryzyko systemowe dla stabilności finansowej. W Europie jest około 40 takich graczy, w większości z głównymi siedzibami w Londynie. Popierałabym nadzór na poziomie europejskim.
 
MS: Popieram propozycję tak zwanych kolegiów nadzorczych. Potrzeba nam lepszej koordynacji nadzoru nad bankami, które działają w kilku państwach. Na przykład banki nordyckie są bardzo aktywne w krajach bałtyckich. Władze państwowe powinny wyposażyć narodowe władze nadzorcze w odpowiednie prawa i środki, które pozwalałyby tym kolegiom działać w sposób efektywny. Niemożliwym jest, aby tylko jeden organ nadzorczy mógł szczegółowo zająć się wszystkimi 27 krajami, musielibyśmy wtedy zbudować ogromny aparat biurokratyczny na poziomie UE.
 
McCreevy powinien być bardziej nastawiony na działanie
 
IvdB: Na prawdę żałuję, że komisarz McCreevy (europejski komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług) już nie jest tak ambitny i nastawiony na działanie.

Rada jest za bardzo skupiona na interesach narodowych, na przykład Wielka Brytania obawia się, że jej sektor finansowy będzie musiał radzić sobie z dodatkowymi regulacjami i nadzorem, i wtedy odwróci się od miasta. W sposób oczywisty blokuje to postęp.
 
W jaki sposób można wesprzeć konsumentów?
 
MS: Musimy stworzyć kompletny i spójny system ubezpieczeń depozytów, aby w przyszłości - kiedy banki będą upadać - konsumenci byli chronieni w wystarczającym stopniu, i żeby rządy nie musiały interweniować. Parlament zasugerował powołanie narodowego rzecznika praw obywatelskich zajmującego się kwestiami finansowymi, takiego jak w Wielkiej Brytanii. Osoby mające problemy z bankami mogłyby się do niego zwrócić, aby chronił ich interesy. Problemy finansowe są dość skomplikowane i zwykły obywatel nie koniecznie rozumie wszystko.

Źródło: Serwis prasowy Parlamentu Europejskiego, redakcja polska

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Debata o kryzysie finansowym po spotkaniu na szczycie państw G20

Debata o kryzysie finansowym po spotkaniu na szczycie państw G20

Na forum Parlamentu Europejskiego odbyła się debata, podczas której posłowie wskazywali na konieczność reformy nadzoru nad rynkami finansowymi, agencjami ratingowymi i funduszami inwestycyjnymi. Często wskazywano na potrzebę wsparcia kredytowego drobnych przedsiębiorców. Niektórzy posłowie winili spekulantów, a nawet Komisję Europejską za doprowadzenie do kryzysu (...)

Nicolas Sarkozy w PE: Najważniejszy wspólny głos Europy wobec kryzysów

Nicolas Sarkozy w PE: Najważniejszy wspólny głos Europy wobec kryzysów

Kryzys finansowy i wojna gruzińska wzmacniają argumenty przemawiające za jednolitą odpowiedzią UE na globalne problemy, uznał Nicolas Sarkozy, który przedstawiał w Parlamencie wyniki szczytu Rady Europejskiej. Odrzucił sugestie, że UE powinna wycofać się z ambitnych zobowiązań w sprawach klimatycznych z powodu kryzysu. Najważniejszy jest "wspólny głos zjednoczonej (...)

Dyskusja o wynikach szczytu Rady Europejskiej (19-20 marca 2009 r.)

Dyskusja o wynikach szczytu Rady Europejskiej (19-20 marca 2009 r.)

Jak zawsze po spotkaniu szefów państw i rządów, posłowie zapoznali się decyzjami podjętymi na wiosennym szczycie Rady Europejskiej. Debata w PE rozpoczęła się dosłownie w kilkanaście godzin po przegranym przez czeski rząd wotum nieufności, ale ta sprawa, choć obecna w wypowiedziach, nie zdominowała dyskusji. Kwestię uchwalenia przez czeski Parlament wotum nieufności dla rządu poruszył (...)

Przygotowania do szczytu Rady Europejskiej, ale... najpierw wybory do PE

Przygotowania do szczytu Rady Europejskiej, ale... najpierw wybory do PE

Na długo przed rozpoczęciem czerwcowego szczytu Rady Europejskiej (18-19 czerwca) posłowie PE debatowali o programie spotkania, które zakończy półroczny okres czeskiego przewodnictwa w UE. W czerwcu powinno także dojść do uzgodnienia przez państwa członkowskie kandydatury na szefa nowej Komisji Europejskiej. Debata koncentrowała się także na perspektywach ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego (...)

Polska reforma emerytalna - czas na wnioski

Polska reforma emerytalna - czas na wnioski

Oto fragment wywiadu z prof. Markiem Górą ze Szkoły Głównej Handlowej, z Katedry Ekonomii I: Wprowadzona przed 10 laty reforma polskiego systemu emerytalnego miała realizować dwa cele: po pierwsze zapewnić bezpieczeństwo finansowe systemu i wyższy poziom świadczeń, po drugie przyspieszyć wzrost gospodarczy kraju przez rozwój rynku kapitałowego i zwiększenie aktywności na rynku pracy. (...)

Wspólna deklaracja

Wspólna deklaracja "27", by uspokoić rynki finansowe

27 państw członkowskich UE przyjęło w poniedziałek wspólną deklarację, której celem jest zapewnienie stabilności rynków finansowych wstrząsanych kryzysem."Wszyscy przywódcy Unii Europejskiej oświadczają, że każdy z nich podejmie wszystkie konieczne kroki, by zapewnić stabilność systemu finansowego, czy to przez zastrzyk gotówki z banków (...)

Czy Europa czyni wystarczająco dużo, aby zwalczyć kryzys kredytowy?

Czy Europa czyni wystarczająco dużo, aby zwalczyć kryzys kredytowy?

27 maja 2009 r. odbyła się w Brukseli Konferencja Centrum Studiów Polityki Europejskiej oraz BUSINESSEUROPE nt. Czy Europa czyni wystarczająco dużo, aby zwalczyć kryzys kredytowy? Pretekstem stało się opublikowanie przez BUSINESSEUROPE raportu „Dostęp przedsiębiorstw do finansowania: europejski plan działań". Wśród panelistów znaleźli się znani profesjonaliści. Dyskusje (...)

Prezydent Francji w PE o francuskim przewodnictwie, klimacie, Lizbonie, uczciwości i zaufaniu

Prezydent Francji w PE o francuskim przewodnictwie, klimacie, Lizbonie, uczciwości i zaufaniu

"Ja chciałem zmienić Europę, ale to Europa zmieniła mnie", tymi słowami prezydent Francji Nicolas Sarkozy zakończył wystąpienie w Parlamencie w Strasburgu, podsumowujące półrocze prezydencji francuskiej i sukces, jakim było porozumienie państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego nad pakietem legislacyjnym w sprawie zmian klimatycznych. Prezydent Nicolas Sarkozy podsumowując (...)

Kryzys finansowy. Wybrane zagadnienia

Kryzys finansowy. Wybrane zagadnienia

Na stronach Biura Analiz Sejmowych ukazała się publikacja BAS:Kryzys finansowy. Wybrane zagadnieniaNa tle szumu informacyjnego o światowym kryzysie finansowym tematem, który nadal nurtuje i niepokoi opinię publiczną w Polsce, jest skala i zakres oddziaływania kryzysu finansowego na naszą gospodarkę. W niniejszym opracowaniu eksperci z Biura Analiz Sejmowych podjęli się próby analizy dwóch (...)

Debata w PE: Przygotowania do szczytu Rady Europejskiej i kryzys finansowy

Debata w PE: Przygotowania do szczytu Rady Europejskiej i kryzys finansowy

UE powinna podejmować wspólne działania na rzecz rozwiązania kryzysu finansowego, a państwa członkowskie powinny unikać jednostronnych działań, które pogarszają sytuację w krajach sąsiedzkich. To opinie, jakie dało się słyszeć podczas debaty w Parlamencie Europejskim poświeconej posiedzeniu Rady Europejskiej i ocenie sytuacji na rynkach finansowych. Posłowie poparli plan (...)

Prezydent Francji w PE o francuskim przewodnictwie, klimacie, Lizbonie, uczciwości i zaufaniu

Prezydent Francji w PE o francuskim przewodnictwie, klimacie, Lizbonie, uczciwości i zaufaniu

"Ja chciałem zmienić Europę, ale to Europa zmieniła mnie", tymi słowami prezydent Francji Nicolas Sarkozy zakończył wystąpienie w Parlamencie w Strasburgu, podsumowujące półrocze prezydencji francuskiej i sukces, jakim było porozumienie państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego nad pakietem legislacyjnym w sprawie zmian klimatycznych. Prezydent Nicolas Sarkozy podsumowując (...)

Fair play w internecie?

Fair play w internecie?

Parlament Europejski przyjął 26 marca 2019 r. nowe przepisy dotyczące praw autorskich w internecie. Platformy internetowe ponoszą odpowiedzialność za treści zamieszczane przez użytkowników. Niektóre zamieszczone materiały, takie jak memy lub GIF-y, zostały wyłączone z zakresu dyrektywy. Hiperłącza do artykułów informacyjnych, którym towarzyszą (...)

Pytanie za ponad sto miliardów euro: na czym polega budżet UE?

Pytanie za ponad sto miliardów euro: na czym polega budżet UE?

Każdego roku, kiedy wiosna przechodzi w lato, posłowie z Komisji Budżetowej zakasują rękawy i zabierają się do pracy nad przygotowaniem unijnego budżetu na kolejny rok. Zarówno Parlament jak i ministrowie finansów UE zajmują się ustalaniem, w jaki sposób wydać pieniądze na setki unijnych celów. Czas nagli. Komisarz UE ds. budżetu, Dalia Grybauskaité, (...)

Najważniejsze tematy sesji PE (22-25 września 2008 r.)

Najważniejsze tematy sesji PE (22-25 września 2008 r.)

Dwa obszerne pakiety legislacyjne dla rynku telekomunikacyjnego oraz w sprawie bezpieczeństwa żeglugi morskiej przyjmie Parlament Europejski na nadchodzącej sesji plenarnej. Komisja i Rada przedstawią ostatni z projektów legislacyjnych wchodzących w skład pakietu socjalnego poświęcony korzystaniu przez pacjentów z usług zdrowotnych w krajach Unii. Posłowie zajmą się również (...)

Będzie reforma dyrektywy o delegowaniu pracowników?

Będzie reforma dyrektywy o delegowaniu pracowników?

Po przyjęciu przez Radę UE nowelizacji dyrektywy o delegowaniu pracowników z 1996 r. - pracuje nad nim teraz Parlament Europejski. Celem jest ustanowienie takiej samej płacy za taką samą pracę w tym samym miejscu. Przewidziano, że pracownicy delegowani będą co do zasady objęci takimi samymi zasadami regulującymi warunki pracy i płacy, jakie mają zastosowanie (...)

Parlament Europejski o planie odbudowy gospodarczej

Parlament Europejski o planie odbudowy gospodarczej

Parlament Europejski dyskutował o działaniach podejmowanych przez państwa członkowskie i Wspólnotę w celu złagodzenia skutków kryzysu gospodarczego. Walka z recesją, energia, zmiany klimatyczne i Partnerstwo Wschodnie to również tematy wiosennego szczytu przywódców UE w przyszłym tygodniu. Posłowie przyjęli kilka rezolucji w tym ws. zmian w zasadach wykorzystywania funduszy strukturalnych, (...)

Raport roczny EBC za rok 2007

Raport roczny EBC za rok 2007

Parlament Europejski przyjął raport poświęcony rocznemu sprawozdaniu Europejskiego Banku Centralnego za 2007 rok. Posłowie wyrażają uznanie dla działań EBC podejmowanych w celu ograniczania napięć finansowych wywołanych przez kryzys na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych. EBC powinien również monitorować kurs euro oraz z ostrożnością podnosić stopy procentowe. (...)

Sukcesy i wyzwania po 10 latach istnienia Unii Gospodarczej i Walutowej

Sukcesy i wyzwania po 10 latach istnienia Unii Gospodarczej i Walutowej

W sprawozdaniu przyjętym przez Parlament Europejski posłowie zawarli swoja wizję funkcjonowania Unii Gospodarczo-Walutowej w najbliższej przyszłości. Uwzględniwszy doświadczenia i wnioski z kryzysu finansowego, Parlament skupił się w swoich rekomendacjach na realizacji strategii lizbońskiej i paktu na rzecz stabilności i wzrostu, nowej strukturze nadzoru rynków finansowych i reprezentacji (...)

Kontrola legalności aktów prawa wspólnotowego

Kontrola legalności aktów prawa wspólnotowego

  Na czym polega kontrola legalności aktów prawa wspólnotowego?  Zgodnie z art. 230 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (dalej: TWE), Europejski Trybunał Sprawiedliwości kontroluje legalność aktów uchwalonych wspólnie przez Parlament Europejski i Radę, aktów Rady, Komisji i EBC, innych niż zalecenia i opinie, oraz aktów (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

FORUM PRAWNE

Kiedy przedawni się kredyt?

Kiedy przedawni się kredyt? Sprawa jest tego typu - kredyt był wzięty w 98 roku, poczatkowo był spłacany regularnie potem nastapiły problemy. Kwota kredytu 3400. Spłacone 1500 kapitału. miałbyć (...)

Proszę o poradę w jaki sposób dobrze rozwiązać tą sytuację..!

Proszę o poradę w jaki sposób dobrze rozwiązać tą sytuację..! Witam, jestem pierwszy raz na tym forum. I sprawa mnie osobiście nie dotyczy, no może pośrednio, ale mojego faceta. Otóż ma córkę (...)

Maz chce mnie wyrzucic z domu

Maz chce mnie wyrzucic z domu Proszę o poradę. Jestem po ślubie 10 lat, mamy dwoje dzieci. Mieszkamy w zaadaptowanym na mieszkanie budynku stodoły. Budynek stoi na działce tesciow. Akt własności (...)

Parlament Europejski - wielka afera korupcyjna !!!

Parlament Europejski - wielka afera korupcyjna !!! 20 marca 2011 roku, \"Sunday Times\" opublikował artykuł podsumowujący swoją prowokację dziennikarską. Zebrane przez dziennikarzy materiały obciążają (...)

Zmiane UE - wymagania unijne dla quadów i motocykli!!

Zmiane UE - wymagania unijne dla quadów i motocykli!! Parlament Europejski poparł nowe standardy bezpieczeństwa dla motocykli, skuterów, quadów i innych pojazdów dwu i trzykołowych. Bowiem od 2016 (...)

ACTA - Austria zawiesza ratyfikacje.

ACTA - Austria zawiesza ratyfikacje. Jestem niesamowicie szczęśliwy kiedy słysze takie informacje!! Austria idzie w ślad Polski i zawiesza jak narazie ratyfikacje w sprawie ACTA!! Czechy i Łotwa podobnie (...)

Porady prawne