Wchodzi w życie Umowa o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Singapuru

21.11.2019

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

21 listopada 2019 r. wchodzi w życie Umowa o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Singapuru (FTA).

Czemu ma służyć Umowa?

Celem Umowy jest liberalizacja i ułatwienie handlu oraz inwestycji między UE i Singapurem jak i powstanie silniejszych relacji gospodarczych UE z państwem, które jest największym partnerem handlowym UE spośród krajów Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) i piątym w całej Azji (po Chinach, Japonii, Indiach oraz Korei Południowej).

Porady prawne
  

Singapur – pod względem wartości eksportu ogółem – zajmuje 55. pozycję jako partner handlowy Polski, z udziałem w eksporcie Polski ogółem na poziomie 0,1%. Natomiast – pod względem wartości importu ogółem – zajmuje 46. pozycję jako nasz partner handlowy, z udziałem w imporcie ogółem na poziomie 0,3%.

Zakres Umowy należy do wyłącznych kompetencji UE. Dlatego jej wejście w życie nie wymaga ratyfikowania przez państwa członkowskie UE. Postanowienia Umowy są wiążące dla państw członkowskich UE, w tym Polski, od dnia wejścia jej w życie, czyli od 21 listopada br.

Główne postanowienia

Ponad 99% wszystkich produktów importowanych z UE do Singapuru jest wolnych od opłat celnych, jednak była to jednostronna decyzja. Dzięki Umowie zobowiązanie to będzie trwałe.

Singapur zniesie cła na pozostałe produkty, wciąż obłożone cłem.

Ponad 80% całego przywozu z Singapuru do UE odbywać się będzie bez cła. To m.in. elektronika, produkty farmaceutyczne, produkty petrochemiczne oraz przetworzone produkty rolne.

Kompleksowa liberalizacja rynków usług i inwestycji.

Nowe możliwości przetargowe dla oferentów z UE, zwłaszcza w sektorze rynku infrastruktury publicznej.

Zobowiązanie Singapuru, by nie podnosić ceł na przywóz towarów z UE.

Tańszy dostęp europejskich przedsiębiorstw i konsumentów do produktów wytwarzanych w Singapurze.

Wysoki poziom ochrony praw własności intelektualnej, w tym w odniesieniu do egzekwowania tych praw, także na granicy.

Więcej informacji:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne