Więcej środków na pożyczki płynnościowe dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Pożyczki płynnościowe dla firm coraz bliżej

Ze względu na duże zainteresowanie antykryzysowymi pożyczkami płynnościowymi dla firm z funduszy unijnych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zwiększyło z 550 milionów do 1,05 miliarda złotych pulę środków na ten instrument. 2 lipca minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak podpisała aneks do umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który we współpracy z wybranymi przez siebie instytucjami dzieli te fundusze. Nowa pula zostanie uruchomiona do połowy lipca.

Porady prawne

Pod koniec kwietnia Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego uruchomiło specjalne pożyczki płynnościowe  dla przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z koronawirusem. Początkowo na program przeznaczono 400 milionów złotych. W połowie czerwca ta kwota została zwiększona do 550 milionów złotych. Teraz wynosi ona już 1,05 miliarda złotych.

- "Po raz kolejny zwiększamy pulę środków na pożyczki płynnościowe dla firm. Tym razem wartość wsparcia zostaje podwojona. Zainteresowanie tym produktem jest ogromne, a rozwiązanie zaproponowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej jest uszyte na miarę potrzeb biznesu" – mówiła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

Pożyczek udzielają instytucje współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.  Część pieniędzy z nowej puli 500 mln zł trafi do instytucji, które dostały wnioski od przedsiębiorców na dużo większą kwotę niż mogły przyznać. Skorzystają na tym firmy, które złożyły wniosek, ale z powodu wyczerpania puli nie mogły otrzymać funduszy. Część środków trafi na nowe nabory, do nowych pośredników. Dzięki temu kolejni przedsiębiorcy będą mogli złożyć wniosek. Ze wsparcia będą mogli skorzystać mikro, małe i średnie firmy ze wszystkich województw.

- "W przyszłym tygodniu BGK będzie podpisywał umowy z nowymi instytucjami udzielającymi pożyczek. Przewidujemy więc, że nowe wnioski o wsparcie będzie można składać  od połowy lipca. Oceniamy, że na nowe nabory trafi od 200 do 400 mln zł. Reszta do dotychczasowych pośredników. Wszystko będzie zależało od liczby i jakości wniosków złożonych w nowych naborach" – powiedziała minister Jarosińska-Jedynak.

Zgodnie z szacunkami dzięki zwiększeniu budżetu z pożyczek udzielanych na korzystnych warunkach skorzysta około 1000 małych i średnich przedsiębiorców.

Na czym polega to wsparcie?

Pożyczki płynnościowe dla przedsiębiorców to wsparcie na antykryzysowych zasadach z Funduszy Europejskich z programu Inteligentny Rozwój. Instrument jest częścią Funduszowego Pakietu Antywirusowego. Maksymalna wartość pożyczki jest określana indywidualnie dla każdego przedsiębiorcy. Okres spłaty może trwać do sześciu lat, z kolei do sześciu miesięcy może potrwać karencja w spłacie. Możliwe jest również skorzystanie z wakacji kredytowych. Pożyczki są udzielane przedsiębiorcom  na preferencyjnych warunkach – do spłaty będzie jedynie pożyczony kapitał.

Pożyczki płynnościowe z Programu Inteligentny Rozwój umożliwiają sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej. Jest to nieoprocentowane finansowanie udzielane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom.

Dla kogo: wsparcie dla mikro-, małych i średnich firm, niezależnie od branż

Pożyczki płynnościowe z Programu Inteligentny Rozwój udzielane są przez instytucje finansujące współpracujące z BGK.

Termin obowiązywania zmian: pożyczki płynnościowe mają być udzielane do końca 2020 roku. 

Podstawowe warunki pożyczek płynnościowych POIR:

  • Okres spłaty pożyczki - do 6 lat
  • Oprocentowanie - 0%
  • Karencja w spłacie - do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki
  • Wakacje kredytowe - wydłużenie okresu spłaty na 2 miesiące raz do roku (w pierwszym i drugim roku okresu spłaty pożyczki)
  • Brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki i obsługę

Przedsiębiorca może uzyskać więcej niż jedną pożyczkę płynnościową, pod warunkiem, że ich łączna kwota nie przekroczy 15 mln zł. 

Czym są pożyczki płynnościowe POIR?

Pożyczka płynnościowa umożliwia mikro, małym i średnim firmom sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej.

Jakie są warunki skorzystania?

  • firma nie znajdowała się w trudnej sytuacji przed 31.12.2019, a obecnie znajduje się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia COVID-19 lub jest nią zagrożona,
  • na przedsiębiorstwie nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy i nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych.

Pożyczki płynnościowe są elementem tzw. rządowej tarczy antykryzysowej. 

Przedsiębiorcy mogą uzyskać pożyczki po złożeniu wniosku w instytucji finansującej, współpracującej z BGK. 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne