Jak zgłosić przestępstwo?

Jeśli dana osoba jest świadkiem albo ofiarą przestępstwa, np. ktoś ukradł jej samochód albo rower ktoś ją oszukał, to może ona zgłosić takie zdarzenie na policji albo w prokuraturze. Sprawdź, jak to zrobić.

Wezwanie policji

Kiedy wezwać policję?

Jeżeli ktoś kradnie samochód, widzisz bójkę uliczną lub inne niepokojące zdarzenie, jesteś świadkiem kradzieży, wypadku drogowego, napadu albo włamania albo niszczenia cudzej własności, słyszysz krzyki, wyzwanie o pomoc — natychmiast powinieneś wezwać policję. Policję należy wezwać od razu, kiedy zauważy się zagrożenie — dzięki temu zwiększy się szansę na zatrzymanie sprawcy. Dzięki temu sprawca może zostać złapany, co ochroni Ciebie i innych przed jego kolejnymi działaniami. 

Porady prawne

Nie należy zastanawiać się, czy ktoś wezwał pomoc wcześniej, należy zadzwonić mimo wszystko. Lepiej zadzwonić kilka razy niż wcale. 

Jeżeli jednak dana osoba wie o zdarzeniu, które nie wymaga natychmiastowego wezwania policji (na przykład ktoś ukradł jej rower albo portfel z pieniędzmi, oszukał ją przy sprzedaży internetowej, porysował jej lakier na samochodzie) — warto zgłosić to przestępstwo w jednostce policji albo w prokuraturze.

Kto może wezwać policję?

Każdy, kto jest:

 • świadkiem wypadku lub przestępstwa,
 • ofiarą przestępstwa.

Na jaki numer dzwonić?

Numery alarmowe 112 i 997 są czynne całą dobę:

 • 112 — to ogólny numer alarmowy; pracownik infolinii przekieruje zgłoszenie do odpowiednich służb ratunkowych — policji, straży pożarnej lub pogotowia ratunkowego
 • 997 — to numer alarmowy policji; łączy do najbliższej jednostki. 

Należy przekazać rozmówcy informacje o zdarzeniu:

 • opisać dokładnie, co się stało,
 • wskazać miejsce zdarzenia — na przykład podać miejscowość, nazwę ulicy, numer domu albo mieszkania,
 • podać liczbę poszkodowanych — jeśli są, należy przy tym opisać ich stan, na przykład czy są przytomni, czy mają jakieś obrażenia,
 • przedstawić się i podać swój numer telefonu.

Nie należy rozłączać się, ale trzeba czekać na instrukcje od osoby, która odebrała telefon pod nr alarmowym.

Dlaczego warto zgłosić przestępstwo?

Dzięki temu można pomóc policji w zatrzymaniu przestępcy i na przykład:

 • uchronić się i innych przed jego kolejnymi działaniami — na przykład przed kolejną kradzieżą czy pobiciem,
 • zwiększyć bezpieczeństwo w swojej okolicy,
 • odzyskać swoje rzeczy albo pieniądze — jeżeli ktoś okradł albo oszukał zgłaszającego.

Kiedy zgłosić przestępstwo?

Im szybciej zgłosi się przestępstwo, tym większe szanse na zatrzymanie sprawcy lub odnalezienie skradzionej rzeczy.

Jeżeli jednak np. dana osoba zgubi dowód, sąsiad zaleje jej mieszkanie albo sprzedawca nie zgodzi się na zwrot towaru, który według jej ma wady techniczne — nie należy zgłaszać tego na policji albo w prokuraturze. Takie zdarzenia nie są przestępstwami.

Kto może zgłosić przestępstwo?

Każdy, kto:

 • ma informację o przestępstwie lub jest jego świadkiem,
 • jest ofiarą przestępstwa.

Zgłoszenie nic nie kosztuje.

Jak zgłosić przestępstwo?

Na policji albo w prokuraturze

W tym celu należy przygotować wszystkie potrzebne dokumenty, pójść na policję albo do prokuratury. Tam należy opowiedzieć wszystko, co się wie o przestępstwie. Policjant albo prokurator spisze protokół z zeznaniami zgłaszającego. Należy go przeczytać uważnie i jeżeli wszystko się zgadza - podpisać. Przyjmujący zgłoszenie poinformuje zgłaszającego, jakie ten ma prawa oraz obowiązki. Jeśli ma on wątpliwości — powinien porozmawiać o tym z policjantem albo prokuratorem.

Następnie można czekać na list z decyzją o wszczęciu albo umorzeniu postępowania w sprawie. 

Gdzie zgłosić przestępstwo?

Można je zgłosić:

 • w dowolnej jednostce policji. Jeśli ktoś zgłosi przestępstwo w jednostce, która nie jest właściwa dla miejsca jego popełnienia, to jego zgłoszenie zostanie przekazane do odpowiedniej jednostki, gdzie sprawa będzie prowadzona;
 • w każdej jednostce prokuratury, w godzinach pracy, czyli najczęściej od 8.00 do 16.00 (sprawdź dane kontaktowe jednostek prokuratury).

Co przygotować?

Należy przygotować dokument ze zdjęciemktóry zawiera dane zgłaszającego — na przykład prawo jazdy, dowód osobisty, paszport, książeczkę wojskową.

W niektórych sytuacjach trzeba przygotować dodatkowe dokumenty, na przykład:

 • dokumenty, które pozwolą rozpoznać skradziony przedmiotbo na przykład zawierają jego numery fabryczne — jeżeli ktoś ukradł rzecz zgłaszającego, na przykład sprzęt RTV, rower, telefon komórkowy,
 • dokumenty lekarskie, na przykład wypis ze szpitala, prześwietlenie — jeżeli udzielono zgłaszającemu-poszkodowanemu pomocy medycznej.

Pisemnie - listownie, mailem lub faksem

W tym celu należy przygotować wszystkie potrzebne dokumenty i napisać zawiadomienie o przestępstwie. Następnie należy wysłać je mailem, faksem lub pocztą na adres policji albo prokuratury. Potem wystarczy czekać na list — tj. pisemne wezwanie do ustnego uzupełnienia zawiadomienia. Po spotkaniu na policji lub w prokuraturze, można czekać na list z decyzją o wszczęciu lub umorzeniu postępowania.

Co przygotować?

Należy przygotować pisemne zawiadomienie o przestępstwie (można np. skorzystać ze wzoru zawiadomienia o przestępstwie)  

W zawiadomieniu trzeba napisać jak najwięcej informacji na temat przestępstwa, które się zgłasza, tj. należy:

 • opisać dokładnie, co się stało, w jaki sposób, kiedy i gdzie,
 • napisać, kto jest sprawcą — jeśli się wie,
 • podać nazwę i adres jednostki policji lub prokuratury, do której wysyła się zawiadomienie,
 • podać swoje dane kontaktowe: imię, nazwisko, telefon i adres — aby policja mogła się z skontaktować ze zgłaszającym,
 • podpisać się.

W niektórych sytuacjach trzeba przygotować dodatkowe dokumenty, na przykład:

 • dokumenty, które pozwolą rozpoznać skradziony przedmiot, bo na przykład zawierają jego numery fabryczne — jeśli ktoś ukradł rzecz zgłaszającego, na przykład sprzęt RTV, rower, telefon komórkowy, 
 • dokumenty lekarskie, na przykład wypis ze szpitala, prześwietlenie — jeśli udzielono mu pomocy medycznej.

Gdzie wysłać zawiadomienie?

Zawiadomienie należy wysłać do jednostki policji albo prokuratury (właściwej dla miejsca zdarzenia).

Jeżeli zawiadamiający sam nie może wysłać pisma, bo na przykład jest w szpitalu, to może poprosić kogoś o pomoc. Taka osoba może w jego imieniu wysłać zawiadomienie na policję albo do prokuratury.

Anonimowo

Jeśli dana osoba chce zgłosić przestępstwo, ale nie chce podawać swoich danych, bo na przykład boi się zemsty, to może zrobić to anonimowo. Każde zgłoszenie jest tak samo ważne — policjanci powinni potraktować je poważnie. Zgłoszenie anonimowe można przekazać telefonicznie bądź pisemnie. Może to jednak zmniejszyć skuteczność działania policji, gdyż policjanci będę musieli poświęcić czas na uzupełnienie oraz potwierdzenie informacji o przestępstwie, które mogliby uzyskać od zawiadamiającego.

Żeby zgłosić przestępstwo anonimowo, należy przygotować wszystkie potrzebne dokumenty, napisać własnoręcznie zawiadomienie o przestępstwie i wysłać je mailem, faksem lub pocztą na adres jednostki policji albo prokuratury.

Co przygotować?

Trzeba przygotować pisemne zawiadomienie o przestępstwie. W zawiadomieniu należy napisać jak najwięcej informacji na temat przestępstwa, które się zgłasza, tj. trzeba:

 • opisać dokładnie, co się stało, w jaki sposób, kiedy i gdzie,
 • napisać, kto jest sprawcą — jeśli się wie,
 • podać nazwę i adres jednostki policji lub prokuratury, do której wysyła się zawiadomienie.

Gdzie wysłać zawiadomienie?

Zawiadomienie należy wysłać do jednostki policji albo prokuratury (właściwej dla miejsca zdarzenia - sprawdź dane kontaktowe jednostek prokuratury).

Fałszywe zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa jest karalne!

Zgodnie z art. 238 Kodeksu karnego, kto zawiadamia o przestępstwie, lub o przestępstwie skarbowym organ powołany do ścigania wiedząc, że przestępstwa nie popełniono, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 1990 r., poz. 179, ze zm.);
 • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 1997 r., Nr 89, poz. 555, ze zm.);
 • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1600).
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak zgłosić przestępstwo?

Jak zgłosić przestępstwo?

Jesteś świadkiem albo ofiarą przestępstwa? Ktoś ukradł ci samochód albo rower? A może ktoś cię oszukał? Zgłoś takie zdarzenie na policji albo w prokuraturze. Sprawdź, jak to zrobić. ##baner## Kto może zgłosić? Każdy, kto: ma informację o przestępstwie lub jest jego świadkiem, jest ofiarą przestępstwa. Kiedy należy zgłosić przestępstwo? Jak najszybciej – (...)

Jak bronić się przed znęcaniem się?

Jak bronić się przed znęcaniem się?

Znęcanie się stanowi przestępstwo. Każdy ma prawo do życia w wolności od strachu, poniżenia, wymuszeń. Nie należy ignorować stodowania przemocy psychicznej, aby takie milczenie nie zostało odebrane jako przyzwolenie oraz aby sytuacja nie wymknęła się spod kontroli. ##baner## Znęcanie się jako przestępstwo Art. 207 Kodeksu karnego brzmi:  "§ 1. Kto (...)

Wykluczenie i wyłączenie z zamówienia publicznego

Wykluczenie i wyłączenie z zamówienia publicznego

Jedną z naczelnych zasad zamówień publicznych jest zasada równości obligująca zamawiającego do traktowania na równych prawach wszystkich podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne. Jednym z wyjątków od niniejszej zasady jest obowiązek wykluczenia wykonawców w ustawowo określonych przypadkach. Katalog przesłanek skutkujących wykluczeniem (...)

Uporczywe nękanie - stalking, czyli co grozi stalkerowi?

Uporczywe nękanie - stalking, czyli co grozi stalkerowi?

Wraz z rozwojem techniki coraz więcej osób staje się ofiarami uporczywego nękania. Jak się bronić przed stalkerem? Stalking – czyli co? "Stalking" to określenie pochodzące z języka angielskiego i oznacza „skradanie się” lub „podchody”. Pod koniec lat 80. mianem stalkingu zaczęto określać nowe zjawisko społeczne, jakim było obsesyjne podążanie (...)

Wykluczenia i wyłączenia w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Wykluczenia i wyłączenia w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Jedną z naczelnych zasad zamówień publicznych jest zasada równości obligująca zamawiającego do traktowania na równych prawach wszystkie podmioty ubiegające się o zamówienie publiczne. Jednym z wyjątków od niniejszej zasady jest obowiązek wykluczenia wykonawców w ustawowo określonych przypadkach. Katalog przesłanek skutkujących wykluczeniem podmiotów (...)

Kara grzywny za mail bez zgody adresata – opinia prawna

Kara grzywny za mail bez zgody adresata – opinia prawna

Stan faktyczny Moja żona dokonała czynu zagrożonego karą mandatu. Obecnie zostało wszczęte postępowanie przed sądem grodzkim, w którym jest oskarżona. Powyższe zdarzenie (wysłanie maila, bez zgody właściciela adresu mailowego) miało miejsce dnia 17 stycznia 2004 roku. Czy powyższe wykroczenie ulega przedawnieniu czy też nie? Po jakim czasie ulegnie przedawnieniu? - (...)

Lista otwieranych zawodów. Zobacz, jak na tym zyskasz

Lista otwieranych zawodów. Zobacz, jak na tym zyskasz

Koniec z egzaminami na detektywa, pilota wycieczek, bibliotekarza czy taksówkarza. Rząd ułatwi dostęp do prawie 50 profesji. Wszystko za sprawą przygotowanego projektu, który przedstawiło już Ministerstwo Sprawiedliwości. - Wyjmujemy pierwszą cegłę w murze przywilejów, które zapewniły sobie rozmaite korporacje – mówił szef tego resortu podczas prezentacji (...)

Z jakich przyczyn pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika?

Z jakich przyczyn pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika?

Uzasadnione i nieuzasadnione przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia Kodeks pracy daje zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy prawo rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia. Rozwiązanie może być dokonane tak z przyczyn zawinionych, jak i niezawinionych. Prawidłowe wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, jak i rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, (...)

Co jeśli Policja nie chce ścigać przestępstwa?

Co jeśli Policja nie chce ścigać przestępstwa?

  W jakich przypadkach Policja ma obowiązek ścigania każdego przestępstwa? Policja ma obowiązek ścigania każdego przestępstwa, jeśli uzyska wiarygodną wiadomość o jego popełnieniu. Niektóre z przestępstw są ścigane wyłącznie na wniosek pokrzywdzonego, a niektóre tylko jeśli wystąpi on z oskarżeniem przeciw sprawcy. Przykład: Jeśli Jan Kowalski będzie (...)

Ustawa chroniąca ofiary przemocy domowej w drodze

Ustawa chroniąca ofiary przemocy domowej w drodze

Rządowy projekt zakłada wprowadzenie do porządku prawnego kompleksowych rozwiązań dotyczących szybkiego izolowania osoby dotkniętej przemocą od osoby stosującej przemoc, w sytuacjach gdy stwarza ona zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników. Przełomowa ustawa przyjęta przez rząd Polska dołącza do krajów, w których ofiary przemocy domowej mogą liczyć (...)

Zasady przeszukania i zatrzymania rzeczy

Zasady przeszukania i zatrzymania rzeczy

  Czym jest przeszukanie?  Przeszukanie i zatrzymanie rzeczy uregulowane jest w rozdziale 25 k.p.k. Przeszukanie to czynność procesowa dokonywana przez uprawniony organ, mająca na celu wykrycie lub zatrzymanie albo przymusowe doprowadzenie osoby podejrzanej, a także znalezienie rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie lub podlegających zajęciu w postępowaniu karnym czy karnoskarbowym. (...)

Zatrważające dane o śmiertelności w wypadkach w Polsce. NIK bije na alarm

Zatrważające dane o śmiertelności w wypadkach w Polsce. NIK bije na alarm

W Polsce na sto wypadków drogowych ginie średnio dwa razy więcej osób niż w innych krajach UE. Poprawy wymaga poziom wyszkolenia policjantów drogówki, wśród których ponad 40 proc. nie ukończyło specjalistycznego szkolenia w zakresie ruchu drogowego - wynika z raportu Najwyższej izby Kontroli. Policyjna baza danych nt. wypadków drogowych (SEWiK) zawiera dużo błędów. Dlatego tworzone (...)

Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Sprawdź, z jakiej pomocy mogą skorzystać osoby doświadczające przemocy w rodzinie. Czym jest przemoc w rodzinie? Przemoc w rodzinie to każde celowe działanie lub brak działania, na przykład zaniedbywanie, które powodują krzywdę i cierpienie fizyczne albo psychiczne członka rodziny. Sprawca przemocy wykorzystuje przewagę nad ofiarą i narusza jej podstawowe prawa, takie jak (...)

Dłuższe kary dla przestępców?

Dłuższe kary dla przestępców?

Przełomowe zmiany w Kodeksie karnym Groźni dla społeczeństwa bandyci, którzy popełniają przestępstwo za przestępstwem, nie będą już korzystać na tym, że dzięki stosowanej obecnie przez sądy karze łącznej i wyrokowi łącznemu, idą do więzienia na diametralnie mniej lat niż na to zasłużyli. Kara łączna i wyrok łączny zostaną zlikwidowane – kary za wszystkie czyny (...)

"Nigeryjski szwindel"

Zwykle zaczyna się podobnie. Autor przesłanego do nas maila informuje, że możemy otrzymać olbrzymie pieniądze, a fortuna jest dosłownie na wyciągnięcie ręki. Musimy tylko dopełnić kilku formalności i dokonać opłat manipulacyjnych. Te kwoty, w porównaniu z gotówką, jaką mamy dostać, wydają się jednak niewielkie. Dopiero po jakimś czasie okazuje się, że nie czeka na nas żaden (...)

Nadzwyczajne złagodzenie kary w kodeksie karnym

Nadzwyczajne złagodzenie kary w kodeksie karnym

Kiedy sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kar? Kodeks karny przewiduje dwa tryby zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary - fakultatywny oraz obligatoryjny (obowiązkowy). Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary (fakultatywnie) w sytuacjach określonych w kodeksie karnym oraz wobec młodocianego, jeśli przemawiają za tym względy określone w art. 54 § 1 kodeksu (...)

Mniej wolności i prywatności dla większego bezpieczeństwa...

Mniej wolności i prywatności dla większego bezpieczeństwa...

Bezpieczeństwo bez kompromisów Łatwiejszy dostęp organów ścigania do informacji finansowych osób podejrzanych o terroryzm, dane biometryczne we wszystkich dowodach tożsamości, nowa lista zakazanych substancji, które mogą być wykorzystywane do produkcji materiałów wybuchowych - Komisja Europejska podejmuje kolejne kroki, aby ograniczyć (...)

Uważaj na podejrzany telefon z infolinii banku...

Uważaj na podejrzany telefon z infolinii banku...

Rzecznik Finansowy ostrzega przed nową metodą oszustów Do Rzecznika Finansowego trafiają skargi od klientów, którym oszuści wyczyścili konta bankowe, wykorzystując do tego zaufanie klientów do banków. Oszuści znaleźli nową metodę – podszywają się pod pracownika banku i nakłaniają klientów do przekazywania środków oraz instalacji (...)

Ile zarobią asystenci prokuratorów?

Ile zarobią asystenci prokuratorów?

Od kiedy zaczną obowiązywać nowe wynagrodzenia asystentów prokuratorów?20 sierpnia 2008 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie wynagrodzenia asystentów prokuratorów. Rozporządzenie to określa wysokość wynagrodzenia asystentów prokuratorów w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury. (...)

Prokuratury niemieckie nie mogą wydać europejskiego nakazu aresztowania?

Prokuratury niemieckie nie mogą wydać europejskiego nakazu aresztowania?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 27 maja 2019 r. wydał wyroki w sprawach połączonych C-508/18 OG (Prokuratura w Lubece) i C-82/19 PPU PI (Prokuratura w Zwickau), oraz wyrok w sprawie C-509/18 PF (Prokurator generalny Litwy). W jego ocenie prokuratury niemieckie nie zapewniają wystarczającej gwarancji niezależności od władzy wykonawczej, aby móc wydać europejski nakaz aresztowania. (...)

Kto zapłaci za samochód w depozycie sądowym?

Kto zapłaci za samochód w depozycie sądowym?

Sprawą ponoszenia kosztów złożenia rzeczy do depozytu sądowego, jej przechowania i utrzymania ponosi sąd albo prokuratura, które wydały postanowienie o przekazaniu. Powyższą sprawą zajął się ostatnio Sąd Najwyższy (I KZP 14/11). W sprawie tej chodziło o samochód zatrzymany podczas przeszukania prowadzonego w sprawie o paserstwo. Jak wskazuje dzisiejsza Rzeczpospolita, (...)

Prokurator byłej

Prokurator byłej "krajówki" dostanie 13 tys. miesięcznie

28 prokuratorów z Prokuratury Krajowej, którzy znaleźli się na bezrobociu, dostaną od państwa nawet po 13 tys. złotych miesięcznie za siedzenie w domu. Pieniądze będą otrzymywać aż do uzyskania wieku emerytalnego – donosi Gazeta Prawna. Nowa ustawa o prokuraturze zlikwidowała Prokuraturę Krajową. W jej miejsce powstała Prokuratura Generalna. Na bezrobociu znalazło (...)

Wspólna prokuratura Unii Europejskiej

Wspólna prokuratura Unii Europejskiej

- Potrzebujemy Prokuratury Europejskiej z jasną misją i uprawnieniami do prowadzenia dochodzeń w sprawach dotyczących przestępstw przeciwko budżetowi UE – piszą we wspólnym artykule komisarze: Kristalina Georgieva i Vera Jourova oraz europosłanka Monica Macovei. Parlament Europejski właśnie poparł inicjatywę Komisji Europejskiej dotyczącą utworzenia instytucji zwalczającej nadużycia (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Mataczenie postępowania karnego

Mataczenie postępowania karnego

Co to jest mataczenie śledztwa? Jak można to udowodnić i do kogo zgłosić (policja, prokurator)? Jaki art. kodeksu karnego odpowiada za ten czyn i jaką przewiduje karę? Czy jest ścigany z urzędu, (...)

Jestem nękana wulgarnymi sms-ami i mailami.

Jestem nękana wulgarnymi sms-ami i mailami.

Bardzo proszę Państwa o pomoc. 5 miesięcy temu poznałam chłopaka, spotykaliśmy się razem przez jakiś czas. Nigdy nic między nami nie zaszło. Dwa miesiące temu poznałam innego chłopaka, z którym (...)

Kurator spółki jako pracodawca

Kurator spółki jako pracodawca

Nie bardzo rozumiem sformułowanie, wydaje się, cyt.: \" Naszym zdaniem wydaje się, że kurator pełni rolę osoby wykonującej pewne czynności za pracodawcę a zatem może być podmiotem tego rodzaju (...)

Zawiadomienie o przestępstwie fałszywych zeznań

Zawiadomienie o przestępstwie fałszywych zeznań

W jaki sposób można ukarać świadka, który przed sądem skłamał? Są dowody na to, grafolog. Ale sąd nie zajął się kłamstwem świadka. Rozprawa została zakończona prawomocnym wyrokiem na korzyść (...)

Przestępstwo kazirodztwa

Przestępstwo kazirodztwa

Starsza kobieta (ok. 74 lat) mieszka z synem (ok. 50 lat), który jest alkoholikiem. Kobieta, znajdując się w miejscu publicznym np. sklepie i głównie kiedy jest sama, opowiada do sprzedawczyni, że (...)

Niepodpisanie umowy przez Wykonawcę-konsekwencje

Niepodpisanie umowy przez Wykonawcę-konsekwencje

Zamawiający ogłosił przetarg, po czym wybrał najkorzystniejszą ofertę. Następnie z przyczyn formalnych chciał unieważnić przetarg i ogłosić go na nowo. ( unieważnienie miało być z powodu (...)

Popełnienie kilku przestępstw a recydywa

Popełnienie kilku przestępstw a recydywa

Oszust został skazany za oszustwo (art. 286 par. 1 k.k.). Nagle zostaje ujawnione kolejne oszustwo, którego dokonał on, jednak dokonał go jeszcze wcześniej niż tego oszustwa, za które został skazany. (...)

Co mogę zrobić w sytuacji kiedy zniesławiono moją osobę.

Co mogę zrobić w sytuacji kiedy zniesławiono moją osobę.

Co mogę zrobić jeśli względem mnie rozpowszechniane są krzywdzące pomówienia, które mają na celu zniesławienie mojej osoby w pracy? Niniejsza porada prawna została sporządzona w oparciu o (...)

Czas na wszczęcie postępowania przygotowawczego

Czas na wszczęcie postępowania przygotowawczego

Zgłosiłam do prokuratury przestępstwo z art. 234 i 235 kk. Do chwili obecnej (ponad miesiąc) nie mam żadnej informacji, czy zajęto się sprawą. Czy jest jakiś czas proceduralny na powiadomienie (...)

Odwieszenie zawieszonej kary

Odwieszenie zawieszonej kary

Szwagier miał wyrok w zawieszeniu za pobicie (kilka miesięcy w zawieszeniu na dwa lata). Przed upływem okresu próby znów dopuścił się pobicia powyżej dni 7. Jakie w tym wypadku jest zagrożenie (...)

Przekazanie sprawy do innej prokuratury a policja

Przekazanie sprawy do innej prokuratury a policja

Pełnomocnik pokrzywdzonego złożył zawiadomienie do prokuratury. Ponieważ jednak pokrzywdzony znany jest prokuratorom tej prokuratury (za miejsce popełnienia przestępstwa uznano miejsce zamieszkania (...)

Podstawa zatrzymania rzeczy przez Policję

Podstawa zatrzymania rzeczy przez Policję

Niedawno policja gospodarcza zrobiła rewizję w mieszkaniu i znalazła płyty cd z muzyką i oprogramowanie oraz filmy na domowym komputerze, gdzie nie było zaimplementowanej usługi udostępniania w (...)

Skierowanie na przymusowe leczenie odwykowe

Skierowanie na przymusowe leczenie odwykowe

Mojej koleżance od pewnego czasu nie układa się z mężem. Około miesiąc temu, po spożyciu przez nią alkoholu zrobiła karczemną awanturę, rzucała się z rękami, krzyczała, w której udział (...)

Czy policja miała prawo do tej interwencji?

Czy policja miała prawo do tej interwencji?

Jestem właścicielką psa. Musiałam go zostawić na dzień/ dwa bowiem musiałam wyjechać w ważnych sprawach. Zaznaczam że pies miał wodę i jedzenie. Podczas pobytu w innym mieście dostałam telefon (...)

Rozpytywanie sąsiadów przez Policję

Rozpytywanie sąsiadów przez Policję

Spotkała mnie dzisiaj bardzo nieprzyjemna sytuacja. Posiadam dom wraz z przylegającym ogrodem. Wszystko mam ogrodzone. Posiadam też psa (boksera), który znajduje się na co dzień na uwięzi. Jednak (...)

Przestępstwo niealimentacji

Przestępstwo niealimentacji

Czy uchylanie się od płacenia zasądzonych alimentów w świetle prawa jest przestępstwem? Czy można osobę uchylającą się od płacenia alimentów publicznie nazywać "przestępcą"? Przestępstwem (...)

Numer telefonu jako dowód w sprawie karnej

Numer telefonu jako dowód w sprawie karnej

Czy numer telefonu może być dowodem w sprawie ? Przestępca ma telefon w systemie X, gdzie wysyła się formularz rejestracyjny z danymi osobowymi, ale można podać fałszywe dane lub kupić kartę (...)

Wywiad środowiskowy w postępowaniu karnym

Wywiad środowiskowy w postępowaniu karnym

Na jakiej podstawie zarządza się przeprowadzenie wywiadu środowiskowego? Nigdy nie byłam karana ani też nigdy nie weszłam w konflikt z prawem, dlaczego więc jedynie na podstawie stwierdzenia jednej (...)

Przestępstwo kradzież

Przestępstwo kradzież

Mój były mąż ukradł mi złoto wartości około 2000,00 zł. Wiedząc, że mam zamiar zawiadomić prokuraturę dał je na przechowanie lub ukrył w mieszkaniu swojej matki. Ponieważ w jego mieszkaniu (...)

Zatarcie skazania a naruszenie dobrego imienia

Zatarcie skazania a naruszenie dobrego imienia

W roku 1995 zostałem skazany na karę roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres lat dwóch. Wiadomo, iż tzw. zatarcie skazania następuje następuje 6 miesięcy od chwili pozytywnego (...)

Nadzór w jednostkach prokuratury

Nadzór w jednostkach prokuratury

Do Prokuratury Krajowej, wysłałem wniosek o objęcie nadzorem służbowym postępowania lokalnej Prokuratury Rejonowej. Ile czasu wg. przepisów ma Prokuratura Krajowa na udzielenie mi odpowiedzi oraz (...)

Zmiana właściwości prokuratury - wyłączenie

Zmiana właściwości prokuratury - wyłączenie

Zgłosiłem fakt popełnienia przestępstwa fałszerstwa akt w Sądzie Rodzinnym do prokuratury apelacyjnej, ta następnie skierowała sprawę do prokuratury okręgowej. Okręgowa do Prokuratury Rejonowej, (...)

Przedawnienie karalności przestępstwa

Przedawnienie karalności przestępstwa

Prokuratura w X podejrzany o przestępstwo z art.291 § 1 KK. Dokonane listopad 2000 do czerwca 2001. Był dozór 3 razy w tygodniu, zerwany samowolnie w grudniu 2001 r. Prokuratura w Y, podejrzany o przestępstwo (...)

Apelacja- orzekanie na niekorzyść oskarżonego

Apelacja- orzekanie na niekorzyść oskarżonego

Sąd Rejonowy wydał wyrok, oskarżając mnie w trzech z sześciu zarzutów, jakie stawiał mi prokurator. W przypadku trzech zarzutów sąd mnie uniewinnił. Natomiast w pozostałych trzech zarzutach (...)

Właściwość prokuratury

Właściwość prokuratury

W Prokuraturze Rejonowej w X złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Prezydenta Miasta X poprzez poświadczenie nieprawdy w dokumencie urzędowym. Prokuratura wszczęła śledztwo, (...)

FORUM PRAWNE

Umowa o dzieło. Czy wysyłając CV mogę zgodzić się już na podpisanie umowy ?

Umowa o dzieło. Czy wysyłając CV mogę zgodzić się już na podpisanie umowy ? Rozsyłałem CV by znaleźć jakąś prace na wakacje. No i łapałem się każdej oferty w mojej okolicy. Wysłąłem (...)

Błagam pomóżcie,mam problem z INTRUM JUSTITIA!!

Błagam pomóżcie,mam problem z INTRUM JUSTITIA!! Sprawa wyglada następująco,w maju tego roku idea zerwała ze mna umowę,za niepłacenie rachunków za 2 telefony.W lipcu zaczęła wypisywac do mnie (...)

zadłużenie PLUS windykacja "Raport"

zadłużenie PLUS windykacja "Raport" Mam kłopot, dwa i pół roku temu rozwiązałam umowę z plus gsm. Parę dni temu dostałam od nich pismo, że zalegam im pieniądze, dzień później zadzwoniła (...)

Prawa ojca do opieki nad dzieckiem po rozwodzie

Prawa ojca do opieki nad dzieckiem po rozwodzie Jestem 24 letnim ojcem. 2 lata temu zona powiedziala, ze nie chce ze mna byc dluzej i kazala mi wyprowadzic sie z domu. Zabralem swoje zeczy i wyszedlem. (...)

Kiedy można żądać alimentów od dziadków?

Kiedy można żądać alimentów od dziadków? Były mąż nie płaci alimentów. Komornik stwierdził, ze dług jest nieściagalny (nie pracuje, złożył oświadczenie, że nic nie ma). Prawda (...)

przestępstwo

przestępstwo dzien dobry moja kuzynka w styczniu 2016 podrobiła zaświadczenie o dochodach i uzyskała w firmie pożyczkowej pożyczkę 500 zł. spłaciła ją w marcu 2016. firma przechowuje jej dane (...)

przestępstwo

przestępstwo czy wykroczenie jest przestępstwem??mam taki temat pracy magisterskiej...jak sądzicie??

Czy pójdę siedzieć???

Czy pójdę siedzieć??? Wtam wszystkich i proszę o pomoc,ponad 3 lata temu ukradłem buty i zostałem ukarany karą 6 miesięcy na 3 lata w zawieszeniu, teraz niedawno znowu mi sie poprzestawiało w (...)

odwieszenie wyroku i nowa grzywna

odwieszenie wyroku i nowa grzywna Hello, czy sąd zawsze odwiesza karę pozbawienia wolności z zawieszeniu? Czy ma takie coś miejsce tylko, jeżeli w kolejnym wyroku również orzeczono karę pozbawienia (...)

Opis aplikacji

Opis aplikacji Za Wikipedią ( skoro Prezydent może to czemu nie korzystać:) ): "Aplikacja komornicza trwa 2 lata i ma na celu zapoznanie aplikanta komorniczego z całokształtem pracy komornika. Aplikant (...)

mandat za picie alkoholu w miejscu publicznym

mandat za picie alkoholu w miejscu publicznym siemka, mam 19 lat i dwa dni temu dostałem mandat od policji za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym w wysokości 100zł. Moje pytanie jest takie, w (...)

Mandat za zakłócanie ciszy nocnej?

Mandat za zakłócanie ciszy nocnej? Witam ile wynosi kara za zakłócanie ciszy nocnej? Czy mandat za zakłócanie ciszy nocnej może wynieść aż 200 zł.? Kara wynosi 200zł, o ile jest to działanie (...)

psychiczne nękanie przez sąsiadkę

psychiczne nękanie przez sąsiadkę Proszę o radę - sąsiadka nieustannie nasyła na mnie i mojego syna policje - w ciągu dnia- twierdząc że zakłócamy jej spokój. Wszyscy sąsiedzi mieszkający (...)

Policja i konfikata komputera

Policja i konfikata komputera Otóż odziwo nie wiem nawet na jakiej podstawie policja uzyskała nakaz do mojego mieszkania w celu konfiskaty mojego komputera. Sprawa jest o tyle dziwna że jestem celnikiem (...)

Uciążliwi lokatorzy

Uciążliwi lokatorzy Mieszkamy w wieżowcu na IX p. powyżej, na Xp mieszka rodzina, która zachowuje się skandalicznie są bardzo uciążliwymi lokatorami wydaje się im, że mieszkają w prywatnym (...)

Czy Bielsko-Biała posiada jeszcze resztki sprawiedliwości w Sadzie?

Czy Bielsko-Biała posiada jeszcze resztki sprawiedliwości w Sadzie? Witam, chciał bym prosić Państwa o zainteresowanie niezwykłą i szokującą sprawą która toczy się przed sądem w Bielsku- Białej. (...)

Najgroźniejszy polski przestępca wychodzi na wolność w 2013 roku.

Najgroźniejszy polski przestępca wychodzi na wolność w 2013 roku. Chodzi o \'\'Szatana z Piotrkowa\'\'. Zgwałicł i zabił 4 chłopców. Uniknął kary smierci wymierzonej mu jeszcze w PRL\'u. Na (...)

Ile czasu figuruje się w krajowym rejestrze sądowym po stracie prawa jazdy

Ile czasu figuruje się w krajowym rejestrze sądowym po stracie prawa jazdy Witam. Chciałbym dołączyć do wojska ale nie wiem czy mogę ponieważ muszę być niekarany. W zeszłym roku straciłem prawo (...)

Pozew przeciwko wiodącemu operatorowi telefonii komórkowej - udostępnił mój PESEL przestępcy i podpisał na niego umowę.

Pozew przeciwko wiodącemu operatorowi telefonii komórkowej - udostępnił mój PESEL przestępcy i podpisał na niego umowę. Dzień dobry, Niedawno pracownik jednej z największych polskich operatorów (...)

Trwale pozostawione znamie

Trwale pozostawione znamie W lipcu zeszłego roku złapano mojego znajomego za posiadanie amfetaminy. Ten znajomy na przesłuchaniu wydał na policji od kogo to kupił. Dilerem jest mój przyjaciel. Przyjaciel (...)

Porady prawne