Zmiana sposobu obliczania wartości rocznego PKB

18.7.2020

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Celem ustawy z dnia 7 maja 2020 r. o zmianie ustawy o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto jest dostosowanie przepisów ustawy z dnia 26 października 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto (Dz.U. poz. 1188 oraz z 2009 r. poz. 817) do obowiązującego stanu prawnego w zakresie statystycznego podziału terytorialnego kraju.

Co nowelizacja przewiduje?

Ustawa stanowi, że Prezes Głównego Urzędu Statystycznego będzie dokonywał obliczenia średniej wartości PKB na jednego mieszkańca za okres ostatnich trzech lat dla obszarów jednostek terytorialnych na poziomach NUTS 1, NUTS 2 i NUTS 3, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS). Następnie średnia wartość PKB na jednego mieszkańca będzie ogłaszana w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” – w terminie do dnia 31 października drugiego roku po roku kończącym okres ostatnich trzech lat.

Kiedy nowe przepisy weszły w życie?

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 9 lipca br.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: