Decyzja administracyjna

Czym jest działka sąsiednia?

Czym jest działka sąsiednia?

Mam pytanie dotyczące warunku zabudowy i zagospodarowania terenu. Jak mi Państwo odpowiedzieliście: "decyzję można wydać jeżeli co najmniej jedna działka sąsiednia dostępna z tej samej drogi (...)

Odmowna decyzja na lokalizację drogi

Odmowna decyzja na lokalizację drogi

W jakich przypadkach zarządca drogi wojewódzkiej może odmówić zgody na lokalizację wjazdu z ww. drogi na posesję, na której obecnie buduję dom, czy może się nie zgodzić?

Darowizna części nieruchomości

Darowizna części nieruchomości

Jaką procedurę formalno-prawną powinna przejść osoba, będącą w posiadaniu działki ziemi, jeżeli chce podarować część tej ziemi swojej córce? W jaki sposób dokonać podziału nieruchomości, (...)

Skarga na bezczynność Urzędu Energetyki

Skarga na bezczynność Urzędu Energetyki

13 stycznia 2003 r. złożyłem wniosek do Prezesa Urzędu Energetyki o rozpatrzenie wniosku dotycząćego bezprawnego wstrzymania dostawy ciepła. W uzasadnieniu podałem kilka spornych kwestii. Prezes (...)

Wstrzymanie rozbiórki budynku

Wstrzymanie rozbiórki budynku

Postawiłem tymczasowy obiekt nietrwale umocowanym gruncie, który w każdej chwili można rozebrać w miejscu istniejącej szopy, którą inny użytkownik bez pozwolenia rozebrał. Obiekt, który postawiłem (...)

Nieważność decyzji wywłaszczeniowej a zasiedzenie

Nieważność decyzji wywłaszczeniowej a zasiedzenie

Jeżeli administracja państwowa wydaną przez siebie decyzją stwierdzi nieważność decyzji wywłaszczeniowej wydanej 38 lat wcześniej, to czy może następnie podnieść zarzut zasiedzenia tej nieruchomości (...)

Wydanie decyzji o WZZiT a mapa geodezyjna terenu

Wydanie decyzji o WZZiT a mapa geodezyjna terenu

Czy na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu organ właściwy do wydania ww decyzji ma prawo wymagać od składającego wniosek załącznika w postaci mapy geodezyjnej (...)

Ustrój Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Ustrój Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Jaki akt prawny reguluje kompetencje i obowiązki Samorządowego Kolegium Odwoławczego? W swym odwołaniu do kolegium wskazałem, że przedłożona ocena oddziaływania na środowisko podaje niezgodne (...)

Zmiana prawa w trakcie wydawania decyzji

Zmiana prawa w trakcie wydawania decyzji

Na wniosek wójta Gminy, starosta powiatu wydał decyzję uzgadniającą modernizację i rozbudowę zakładu uboju w kwietniu 2002 r. Odwołałem się od tej decyzji i samorządowe kolegium uchyliło decyzję (...)

Ustalenie wysokości kosztów postępowania

Ustalenie wysokości kosztów postępowania

Ustawa nakłada obowiązek zwrotu kosztów na rzecz Skarbu Państwa. Koszty te powinny być określone w odpowiedniej decyzji, na podstawie aktu wykonawczego. Okazuje się jednak, że taki akt wykonawczy (...)

Ostateczność decyzji administracyjnej

Ostateczność decyzji administracyjnej

1. Czy gmina powinna lub ma obowiązek zaznaczyć na decyzji, że jest ona ostateczna? 2. Czy pozwolenie na budowę należy do kategorii decyzji, od których nie służy odwołanie, a więc jest ostateczne (...)

Odwołanie od decyzji o wywłaszczeniu

Odwołanie od decyzji o wywłaszczeniu

Chciałbym się dowiedzieć na jakiej podstawie prawnej może zostać wydana przez starostwo powiatowe decyzja o wywłaszczeniu z nieruchomości. Czy od takiej decyzji przysługuje odwołanie? Jeżeli (...)

1

2

3

4

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: