Informacje dotyczące prawa administracyjnego

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • 25.2.2020

  Zmiana ustawy o odpadach

  Celem ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw jest uregulowanie trybu i formy sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w przypadku (...)

 • 24.2.2020

  Polecony nie tylko do skrzynki, ale też elektronicznie

  Osoby, które będą chciały, od 2021 roku będą mogły odbierać i wysyłać korespondencję poleconą z urzędów bez konieczności chodzenia na pocztę. Rada Ministrów dziś to (...)

 • 24.2.2020

  Urząd dzwoni do obywatela

  Przyspieszenie załatwiania spraw urzędowych – to nasz cel. Dzięki przyjętym zmianom, które Minister Cyfryzacji zaproponował w ustawie o informatyzacji, będzie szybciej i skuteczniej.

 • 22.2.2020

  Kto przypilnuje jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych?

  Nowelizacja powierza zadania w zakresie nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych wykonywane dotychczas przez Inspekcję Handlową – Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów (...)

 • 22.2.2020

  Co przewiduje ustawa okołobudżetowa?

  Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 jest tzw. ustawą okołobudżetową, której treść jest ściśle związana z rządowym projektem (...)

 • 21.2.2020

  Zmiany w działach administracji rządowej

  Celem ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw jest dostosowanie struktury administracji rządowej do nowych (...)

 • 21.2.2020

  Stosowanie GMO i nawozów

  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyznaczył okresy karencji dla stosowania GMO i nawozów.

 • 21.2.2020

  Wsparcie projektów młodych mieszkańców regionu Morza Bałtyckiego

  Do 31 marca potrwa nabór wniosków na wsparcie projektów międzynarodowych stworzonych przez młodych lub adresowanych do młodych ludzi w regionie Morza Bałtyckiego. Nabór (...)

 • 19.2.2020

  Homologacja silników dla maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach

  Rządowy projekt obejmuje kwestię homologacji silników przeznaczonych dla maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach oraz ustanawia system nadzoru nad tym rynkiem. Nowe rozwiązania dostosowują (...)

 • 19.2.2020

  Rzeźnie rolnicze z ułatwieniami

  18 lutego 2020 r. weszły w życie nowe przepisy, które wprowadzają ułatwienia w zakresie przepisów weterynaryjnych dla podmiotów zamierzających prowadzić ubój zwierząt (...)

 • 17.2.2020

  Zeroemisyjny transport publiczny z dofinansowaniem

  W Ministerstwie Infrastruktury podpisano 10 umów na dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zakupu 95 autobusów elektrycznych, ładowarek plug-in, stacji ładowania (...)

 • 17.2.2020

  Jaki budżet na 2020 r.?

  Sejm RP uchwalił już ustawę budżetową na rok 2020. Budżet nie przewiduje deficytu, dochody i wydatki są równej wysokości - 435,3 mld zł. Jego realizacja zapewni stabilność finansów (...)

 • 16.2.2020

  Będą zmiany ustawy o transporcie drogowym

  Do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Zakłada on szereg zmian mających (...)

 • 16.2.2020

  Wyrównywanie różnic między regionami

  Do 28 lutego samorządy powiatowe mogą zgłaszać do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wnioski o dofinansowanie inicjatyw wyrównujących różnice między (...)

 • 14.2.2020

  Milion danych kontaktowych w RDK

  Milion wpisów w 45 dni, czyli ponad 22 tysiące dziennie. Polacy chcą korzystać z Rejestru Danych Kontaktowych (RDK).

 • 13.2.2020

  Program budowy 100 obwodnic

  Poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej – to główne założenia opracowanego (...)

 • 31.1.2020

  Program Stop Smog i Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

  Zmiany we wsparciu gmin w zakresie rządowego Programu Stop Smog oraz planowane uruchomienie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków - będą tematami spotkania konsultacyjnego, które (...)

 • 27.1.2020

  Co z Brexitem?

  24 stycznia br. podpisano Umowę o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Kolejnym krokiem proceduralnym jest głosowanie przez  Parlament Europejski ws. wyrażenia zgody na zawarcie (...)

 • 27.1.2020

  Większe wspieranie termomodernizacji i remontów

  Premie remontowe dla gmin, dodatkowe wsparcie dla budynków z wielkiej płyty, a także zwiększenie premii termomodernizacyjnej w przypadku instalacji OZE – takie będą m.in. efekty noweli (...)

 • 26.1.2020

  Projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych w konsultacjach

  Ministerstwo Aktywów Państwowych przekazało 15 stycznia 2020 r. do konsultacji publicznych projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Celem regulacji (...)

 • 22.1.2020

  Projekt ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz niektórych innych ustaw

  Wzmocniony zostanie system zarządzania kryzysowego. Nowe rozwiązania uwzględniają cele i wymogi Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności w tym obszarze. Zmieniony zostanie również sposób (...)

 • 20.1.2020

  Kolej w Polsce bardziej konkurencyjna

  14 stycznia 2020 r. Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez Ministra Infrastruktury projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw, który dostosowuje (...)

 • 14.1.2020

  Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 przekazany do KE

  Minister Aktywów Państwowych 30 grudnia 2019 r. przekazał do Komisji Europejskiej Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030, wypełniając tym samym obowiązek nałożony na Polskę (...)

 • 12.1.2020

  Dodatkowe wsparcie dla hodowców krów i świń?

  W 2020 r. rolnicy hodujący krowy i świnie będą mogli otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe, jeśli poprawią warunki utrzymania zwierząt ponad wymagane normy.

 • 13.1.2020

  Nowe przepisy dla rolników od nowego roku

  Z dniem 1 stycznia 2020 roku w życie weszły nowe przepisy prawne dotyczące m.in.: paliwa rolniczego, dopłaty do składek ubezpieczeniowych, maksymalnych sum ubezpieczenia, oznakowania produktów (...)

 • 29.12.2019

  Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2020-2023

  23 grudnia 2019 r. Rada Ministrów przyjęła Strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2020-2023. Dokument obejmuje 4-letnią strategię zarządzania długiem (...)

 • 26.12.2019

  Porozumienie w sprawie neutralności klimatycznej

  Polska będzie w swoim tempie dochodzić do neutralności klimatycznej, zgodnie ze swoimi celami. Po raz pierwszy od blisko 20 lat w konkluzjach po posiedzeniu Rady Europejskiej stworzono specjalny (...)

 • 23.12.2019

  Lepsze wsparcie termomodernizacji i remontów

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, przedłożony przez ministra rozwoju. Teraz pracuje nad nim Sejm.

 • 21.12.2019

  Trwają krajowe konsultacje założeń nowej Agendy Terytorialnej 2030

  Rozpoczęły się konsultacje założeń nowej Agendy Terytorialnej (TA2030), dokumentu strategicznego określającego wizję rozwoju przestrzennego całego obszaru europejskiego. Zapraszamy do zgłaszania (...)

 • 18.12.2019

  Państwowa Inspekcja Sanitarna ma działać lepiej

  Nadzór nad funkcjonowaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) będzie sprawniejszy i bardziej kompleksowy - zakłada projekt rządowy.

 • 11.12.2019

  Bezpieczniejsza żywność i rośliny?

  Rada Ministrów przyjęła trzy projekty ustaw, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego: projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, projekt (...)

 • 10.12.2019

  Nowe mechanizmy polityki rozwoju

  Wzmocnienie zarządzania rozwojem Polski na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym to główny cel projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych (...)

 • 3.12.2019

  Wielkie Wyzwanie: Energia

  W organizacji pierwszej polskiej edycji Wielkiego Wyzwania pomogą środki programu Inteligentny Rozwój (POIR). W konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) dla twórcy najlepszego (...)

 • 3.12.2019

  Harmonogram konkursów w POIR

  W przyszłym roku z programu Inteligentny Rozwój (POIR) w co najmniej 13 nowych konkursach czeka na przedsiębiorców i jednostki naukowe minimum 3 miliardy złotych dotacji. Poza tym uruchomione (...)

 • 26.11.2019

  Internetowy bot pomoże szukać nielegalnych kopciuchów

  Na zlecenie Ministerstwa Rozwoju powstało oprogramowanie, które pozwoli Inspekcji Handlowej na automatyczną weryfikację ofert sprzedaży kotłów na paliwo w internecie. Dzięki temu łatwiej (...)

 • 24.11.2019

  Odpowiedzialność finansowa samorządu terytorialnego za szpitale

  20 listopada 2019 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczący odpowiedzialności finansowej jednostek samorządu terytorialnego (samorządu województwa (...)

 • 24.11.2019

  Nowe stawki za transmisję danych w roamingu

  Od 1 stycznia 2020 r. ulegną zmianie maksymalne opłaty dodatkowe za transmisję danych w roamingu w krajach Unii Europejskiej oraz w Norwegii, Islandii i Lichtensteinie wynikające z Polityki Uczciwego (...)

 • 22.11.2019

  Nowelizacja ustawy o wspieraniu nowych inwestycji w przygotowaniach

  Rząd pracuje nad nowelizacją ustawy reformującej funkcjonowanie Specjalnych Stref Ekonomicznych. Jej celem jest optymalizacja procesów inwestycyjnych poprzez usprawnienie wydawania decyzji (...)

 • 21.11.2019

  Wchodzi w życie Umowa o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Singapuru

  Celem Umowy jest liberalizacja i ułatwienie handlu oraz inwestycji między UE i Singapurem jak i powstanie silniejszych relacji gospodarczych UE z państwem, które jest największym partnerem handlowym (...)

 • 16.11.2019

  Lepsze prawo geodezyjne i kartograficzne

  Inwestycje przyspieszą, a obywatele będą mogli bezpłatnie skorzystać z danych przestrzennych, na przykład zdjęć lotniczych, podstawowych danych dotyczących działek, za pośrednictwem Geoportalu. (...)

1

2

3

4

5

...

41

NA SKÓTY