przedawnienie zobowiązań wynikających z umowy

Odpowiedzi w temacie (0)

dwjka

14.11.2012

,Witam, W grudniu 2006r. moja siostra otrzymała dotację z PUP na rozpoczęcie DG. Firmę prowadziła ponad dwa lata,później zjadł ją duży ZUS. Wyjechała za granicę do pracy. Ponieważ wynajmowałyśmy razem mieszkanie, korespondencja przychodzi na mój adres, ja wrzucam to w dużą kopertę i raz na jakiś czas jej wysyłam. Po ostatniej zbiorczej przesyłce okazało się, że urząd pracy domaga się dostarczenia: -zaświadczenia z zus i us -oświadczenia o niepodjęciu pracy w ciągu 12m-cy Twierdzi, że już dawno to składała i podobno miała otrzymać potwierdzenie zniszczenia zabezpieczenia czy coś podobnego. Niby zapomniała o tym, ale pal licho złożyła czy nie. Teraz wiadomo, że o ile oświadczenie podpisze i odeśle to z zaświadczeniami może być problem. Zatem pytanie: niedługo minie 6 lat od podpisania umowy, więc czy urząd może jeszcze żądać takich dokumentów? A może inaczej da się to załatwić: teraz istnieje ceig i tam widać dokładnie kiedy otworzyła DG i kiedy zamknęła, zaświadczenia mają dotyczyć tego, że przez 12m-cy podlegała ubezpieczeniu i opodatkowaniu, żadnej wzmianki o niezaleganiu itp. Czy w związku z tym może zostać przedłożone ceidg? Znalazłam coś takiego: ?Art. 220. § 1. Organ administracji publicznej nie może żądać zaświadczenia ani oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli?: 1) znane są one organowi z urzędu, 2) możliwe są do ustalenia przez organ na podstawie: a) posiadanych przez niego ewidencji, rejestrów lub innych danych, b) rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do których organ ma dostęp w drodze elektronicznej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, c) wymiany informacji z innym podmiotem publicznym na zasadach określonych w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, d) przedstawionych przez zainteresowanego do wglądu dokumentów urzędowych (dowodu osobistego, dowodów rejestracyjnych i innych)." Z jednej strony była umowa, a z drugiej urząd pracy to organ administracji publicznej. Jak myślicie, co zrobić z tym fantem? Ja będę mogła wybrać się do UP dopiero pod koniec następnego tygodnia, a pewnie i tak nic się nie dowiem. Dla mojej siostry urlop i przyjazd do Polski teraz będzie oznaczał utratę pracy bo zdążyła otrzymać nową posadę

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

ZOBACZ TAKŻE: