e-prawnik.pl Porady prawne

Spółka cywilna

Odpowiedzi w temacie ()

-

11.2.2001

Czy i dlaczego odpowiedzialność solidarna wspólników w spółce cywilnej jest obligatoryjna i czy w drodze umowy między wspólnikami można wyłączyć solidarność. Czekam na solidne argumentacje. Zobaczymy kto się na to porwie.
(e-buffo)

Nie znalazłeś odpowiedzi?

KRUGER

2001-02-12 09:36:18

To nie SC ma podmiotowość prawną, jej wspólnicy są tutaj kluczowymi postaciami, w związku z czym skoro tak jest jest niemożliwe aby wyłączać w drodze postanowień umownych ich odpowiedzialność, odpowiadają solidarnie za zobowiązania zaciągnięte w imieniu spółki, partycypują w zamian m.in. za to w prawie do zysku. Takie wylaczenie stanowi naruszenie konstrukcji SC jak i znaczaco wplywaloby na ksztalt obrotu prawnego. cdn..w miare potrzeby

blurp

2001-02-14 10:18:41

Tak mówią wszyscy (prawnicy) - ale czy mają rację. Twierdzenie "nie można wyłączyć odpowiedzialności solidarnej w drodze umownej" przesądza o charakterze przepisu kc - tzn jest bezwzględnie obowiązujący. Czy rzeczywiście taki jest? Dlaczego ten ma być bezwzględnie obowiązujący a inne nie? Z samej redakcji tego przepisu to nie wynika? Być może w zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej i ograniczeniu roli sc w obrocie czas na nową interpretację?

KRUGER

2001-02-14 21:18:28

Pewnośc obrotu - tak mi się wydaje - monaby sprobowac um.cichej spólki - tzw finansowanie, troszke bardziej ryzykowne ale....

SZATAN

2001-02-17 16:25:28

Wybaczam jeżeli nie jesteś praswnikiem - jeżeli jesteś radzę zmienić zawód. Skutkiem zawiązania spółki cywilnej jest powstanie współwłasności łącznej - przczytaj onie w komentarzu do k.c. wydawnictwa prawniczwgo, a wszystko zrozumiesz

KRUGER

2001-02-18 00:03:55

WIec prosze o wyjasnienie: wartośc wkładów wniesionych do SC tworząca majątek - współwłasność łączną - jest niższa a niżeli zobowiązania dajmy na to finansowe, któym SC nie może sprostać, co w takiej sytuacji - gdzie szukać zaspokojenia wierzyciela ? Czy aby nie w majątku osobistym wspólnika ? Więc nie przekonała mnie wypowieć potwierdzając amożliwość wyłączenia odp.wzgl. os 3

e-buffo

2001-02-19 09:37:33

Po zaobserwowaniu reakcji na postawione przeze mnie pytanie postanowiłem włączyć się do dyskusji i dodać swije trzy grosze. Zgadzam się z poględem, że nie można expressis verbis wywnioskować z art 480 k.c. jego obligatoryjnej mocy. ale wnisek że można tę kwestię regulować umownie byłby chyba za daleko idący. moim zdaniem trzeba się tu oprzeć na istocie spólki cywilnej. Takie umowne wyłączenie prowadzxiłoby chyba de facto do jej zniesienia i zastosowania konstrukcji spółki cichej (skądinnąd dozwolonej - ale konsekwecje podatkowe). Tak więc myślę, że ta kwestia w rozwiązaniu tego problemu jest kluczowa.

e-buffo

2001-02-19 09:39:03

Czekam na dalsze opinie

KRUGER

2001-02-19 20:26:14

Podzileam Twoje zdanie - przedstawiłem podobny pogląd powyżej w - linki wewnętrzne - KRUGER

prompter

2001-03-01 13:35:43

Kochani! O czym Wy rozmawiacie? Solidarność w s.c. jest dokładnie uregulowana kodeksem cywilnym! Jeśli ktoś chce innej odpowiedzialności może założyć s-kę jawną i to wszystko!

mzd

2001-03-04 18:26:01

kodeks cywilny przewiduje również zrzeczenia się odpowiedzialności majątkowej przez jednego ze wspólników jeżeli dojdą wspólnicy do takiego porozumienia. Wydaje mi się również, że odpowiadają zgodnie z zawortą umową spółki cywilnej.Jeżeli jedan z nich ma zyskowność 60% a drugi 40% to w takich procentach powinni odpowiadać swoim majątkiem.

prompter

2001-03-05 10:11:11

Niestety nie. Udział w zyskach nie ma nic wspólnego z odpowiedzialnością. Zmiana "proporcji" odpowiedzialności możliwa jest tylko w s-ce jawnej. Jest to regulowane umową s-ki. Zrzeczenie się odpowiedzialności może skutkować tylko wobec wspólnika. Wobec wierzyciela takie zrzeczenie się nie ma miejsca - chyba że wyrazi on na nie zgodę. Poza tym takie czynności mogą nie mieć mocy prawnej z definicji.

e-buffo

2001-03-24 18:46:22

dodam również,że solidarność wspólników spółki cywilnej wynika z umowy spółki i jest stosunkiem między samymi wspólnikami, natomiast w innych przypadkach gdy jest możliwe jej wyłączenie solidarność wynika z jakiejś innej umowy z której jest dług. Natomiast w spólce solidarność wynika z umowy spółki a nie umowy wspólników z kontrachentem.

Tomek

2001-05-10 10:54:34

Odpowiedzialność solidarna może wynikać z ustawy lub czynności prawnej. W przypadku wspólników s.c. ich solidarna odpowiedzialność wynika WPROST z ustawy Art. 864. K.C. Za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiedzialni są solidarnie. Nie jest możliwe umowne wyłaczenie odpowiedzialności wspólników s.c. wobec osób trzecich.

hardgor

2001-10-25 10:15:00

a dlaczego nie jest możliwe, a jeżeli poinformują kontrachenta o wyłączeniu solifdarności. nie podałeś żadnego argumentu dlaczego taki zabieg nie jet możliwy. Art 864 nie jest wyrażnie przepisem konstytutywnym, a przecież co do kodeksu obowiązuje zasada ze przepisy są dyrektywne (można daną kwestję uregulować inaczej) chyba że ustawa wyraźnie nakazuje ich stosowanie (wtedy są to przepisy konstytutywne).

zibor

2001-11-08 00:41:20

Nie jest obligatoryjna, pod warunkiem, że przekształci się spółkę cywilną w spółkę komandytową. Proste jak metr sznurka w kieszeni.

RMMK

2002-01-29 08:41:52

a co się dzieje z solidarną odpowiedzialnością wspólników jeżeli jeden posiada środki do ewentualnego spłacania zadłużenia spółki a drugi nie posiada nic?

Tonic

2002-03-09 12:35:26

RMMK zaspokaja sie wierzycieli z majatku tego ktory ma aktywa odpowiedniej wartosci - wynika to zreszta z samej istoty solidarnosci biernej.

kaczynski

2002-06-27 19:40:00

Moi drodzy, jezeli ustawodawca ustanawia cos takiego jak solidarnosc dluznikow, to nie jest to bynajmniej dla dluznika dobra wiadomosc :). Koszmarną wiec bzdura jest doszukiwanie sie w art 480 kc charakteru ius dispositivum. Pozdrowienia z Krakowa dla warszawskich prawnikow ;)

joana28

2002-07-23 08:01:58

Zgodnie z z komentarzem do KC - " Zobowiązania " - część szczególowa Zbigniewa Radwańskiego .....str. 251 ".......za zobowiązania współnicy spólki cywilnej odpowiedzialni są solidarnie to znaczy nie tylko wyodrębnionym majatkiem wspólnym ale i każdy z nich swym indywidulanym majątkiem nie należącym do wspólności . Umowa wspólników nie może przewidzianej w art. 864 kc odpowiedzilności solidarnej za zobowiązania spólki wyłączyć bowiem wyznaczona tym przpisem norma ma charakter bezwzględnie obowiązujący ..."

hardgor

2002-09-11 14:33:37

Joanno, skąd czerpiesz przekonanie, że jest to przepis kogentny, przecież przepis tego wyraźnie nie stanowi?

mizal

2002-11-04 23:50:10

Obligatoryjna wobec osób trzecich ponieważ umowa spółki cywilnej jest umową (w zakresie odpowiedzialności, udziałów itp.) niedostępną dla innego podmiotu (firmy, instytucji, osoby fizycznej), jak również dane wspólników (adresy, majątek itp.) są niedostępne. A skoro jest to niesprawdzalna (bardzo utrudnione), to nie można skazywać działającego w dobrej wierze innego podmiotu na utratę wypracowanych dóbr. Natomiast wpólnicy spółki cywilnej mogą dochodzić praw do "odszkodowania" względem siebie. To Oni przecież najlepiej wiedzą z kim wchodzą do spółki - skontruowanej pod względem prawnym tak a nie inaczej.

lucjankzry

2003-02-05 23:57:37

Chce zapytać czy można sprzedaćzadłużoną spółkę cywilną u komornika i kilku wierzycieli. Czy z chwila sprzedania uwalniam sie od tego wszystkiego?

ania

2003-03-25 12:31:44

czyli, w sytuacji kiedy wspolnicy maja rozne udzialy np. 40 i 60% to przy zobowiazaniach nie ma to znaczenia? odpowiedzialnosc jest pol na pol?

miszka

2003-04-19 00:15:18

Żródłem solidarności biernej (po stronie służników) może być bądź czynność prawna (np. umowa) bądź też ustawa - norma art. 369 k.c. Twoje/Pana "pytanie" mieści się w tej drugiej kategorii (norma kogentnego art 864 k.c.). W rezultacie chARAKTER tej odpowiedzialności nie moze być zmieniony wolą stron (art. 58 w zw. z 353' k.c.). Swoboda kontraktowania nie sięga tak daleko. P.S. pozdrawiam krakowskich i warszawskich prawników

marta

2003-09-06 17:53:42

Jestem współwłaścicielem s.c. Radca prawny firmy, z którą moja firma ma podpisać umowę, zażądał dołączenia umowy spółki do umowy sprzedaży. proszę o odpowiedż

-

2004-04-07 00:00:00

Potrzebuję wzoru- aneksu spółki cywilnej dotyczącej zmiany wspólnika bez likwidacji spółki. Pozdrawiam i bardzo proszę o pomoc
(LESZMAR)

jedmar

2004-04-08 15:28:43

Jeżeli wspólników jest dwóch to należy najpierw przyjąć trzeciego wspólnika a następnie wykreślić dotychczasowego. Przedłożenie aneksu jest niemożliwe, gdyż trzeba by go sporządzając znać umowę spółki. Pozdrawiam.

doncio

2004-05-10 20:23:55

podsumowując....jeśli jeden ze wspólników okaże się kanciarzem....to drugi do końca życia musi spłacać długi spółki? Mój były wspólnik nie posiada stałego żródła utrzymania, nie zamieszkuje w miejscu zameldowania....w zasadzie to wszelkie czynności prawne zmierzające do odzyskania zagarniętych pieniędzy są nieskuteczne. Pozostaje mi pogodzić się z wizytami komornika....a moje dzieci?....a żona?....

MAcio

2005-09-29 14:23:18

Oczywiście że jest solidarna.Jest to przepis bezwzględnie obowiązujący i nie moze być wolą stron stosunku prawnego wyłączony.Solidna argumentacja nie jest potrzebna z racji tego że 864 kc ma charakter bezwzględny i postanowienia z nim sprzeczne są nieważne.

patrycja23

2009-11-19 18:35:37

Prowadziłam działalność gospodarcza w spółce cywilnej. Niestety wspólnik był nieuczciwy wiec wypowiedziałam udział w spółce. Niestety powstał dług. Wierzyciel zaproponował ugodę jeśli zapłacę połowę zobowiązania to zrzeknie się wobec mnie wszelkich roszczeń. Czy taka ugoda jest wazna ? jeśli drugi wspólnik nie zapłaci drugiej połowy długu sprawa penie trafi do sadu wiec jesli urosna odsetki i wierzyciel jednak sciagnie resztę dlugu z odsetkami czy w tej sytuacji wspolnik moze zastosowac wobec mnie regres czy wyjściem z tej sytuacji jest zrzeczenie się solidarności i podzielenie długu dodam ze wierzyciel wyraża na to zgodę. proszę pomóżcie

patrycja23

2009-11-19 18:36:14

Prowadziłam działalność gospodarcza w spółce cywilnej. Niestety wspólnik był nieuczciwy wiec wypowiedziałam udział w spółce. Niestety powstał dług. Wierzyciel zaproponował ugodę jeśli zapłacę połowę zobowiązania to zrzeknie się wobec mnie wszelkich roszczeń. Czy taka ugoda jest wazna ? jeśli drugi wspólnik nie zapłaci drugiej połowy długu sprawa penie trafi do sadu wiec jesli urosna odsetki i wierzyciel jednak sciagnie resztę dlugu z odsetkami czy w tej sytuacji wspolnik moze zastosowac wobec mnie regres czy wyjściem z tej sytuacji jest zrzeczenie się solidarności i podzielenie długu dodam ze wierzyciel wyraża na to zgodę. proszę pomóżcie

dlapi

2010-02-05 13:40:43

Mam pytanie dotyczące rozszerzenia Spółki Cywilnej. Mianowicie ze wspólnikiem mamy udział :ja z małżonką 20+30%,wspólnik 50%.Wspólnik chce rozszerzyć ,tzn. zmienić swój udział 50% dopisując nieznaną mi osobę.Czy może to zrobić bez mojej wiedzy?

agbud

2010-02-16 16:05:13

Nie

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

  • Spółka Cywilna Mam pytanie dotyczące rozszerzenia Spółki Cywilnej. Mianowicie ze wspólnikiem mamy udział :ja z małżonką 20+30%,wspólnik 50%.Wspólnik chce rozszerzyć ,tzn. zmienić swój udział (...) czytaj dalej»

  • Spółka cywilna o osoba prawna Czy spółka cywilna jest osobą prawną ?. (Toni) Dla potrzeb VAt - tak , dla potrzeb pdof nie. Generalnie s.c nie jest osoba prawną , tylko nip vat otrzymuje spółka (...) czytaj dalej»

  • zamknięta spółka cywilna a odzyskanie należności Spółka cywilna została zamknięta wiele lat temu, a aktualnie dostaliśmy zawiadomienie od Sądu Rej. Wydział Karny, że wydany został wyrok zobowiązujący (...) czytaj dalej»

  • proszę o pomoc Dzień dobry! Jestem początkującą dziennikarką, piszącą obecnie na temat wykorzystywania seksulnego dzieci.Poszukuję osoby, która nosi w sobie to brzemie i zechcialaby udzielić (...) czytaj dalej»

  • Spółka cywilna? Dobry pomysł? Prosze o pomoc Jaka forma prawna wspólnego przedsiębiorstwa będzie najbardziej korzystną w następującej sytuacji: Dwoje ludzi chce wspólnie poprowadzić małe przedsiębiorstwo (...) czytaj dalej»