e-prawnik.pl Porady prawne

Dokonanie zmiany nazwiska przez kierownika urzędu stanu cywilnego

Pytanie:

Z jakich powodów możliwe jest dokonanie zmiany nazwiska przez kierownika urzędu stanu cywilnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Dokonanie zmiany nazwiska przez kierownika urzędu stanu cywilnego

15.1.2011

 Zmiany nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:
- nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka,
- na nazwisko używane,
- na nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione,
- na nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.
Przy czym jest to tylko wyliczenie przykładowe. Ze względu jednak na obowiązująca w naszym prawie zasadę stabilności imienia i nazwiska, zmiana jest możliwa wyłącznie z ważnych powodów, przy czym katalog tych powodów jest katalogiem otwartym. Pojęcie „ważnych powodów” jest pojęciem nieostrym (nie zostało ono zdefiniowane w ustawie), co danej organom administracji sporą swobodę w interpretacji tego zwrotu. Ważne powody nie są tylko subiektywnym przekonaniem osoby żądającej zmiany, ale muszą również spełniać zobiektywizowane i zracjonalizowane kryteria oceny. Organy administracji powinny wnikliwie wyjaśnić podstawy faktyczne żądania.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ