Dokonanie zmiany nazwiska przez kierownika urzędu stanu cywilnego

Pytanie:

Z jakich powodów możliwe jest dokonanie zmiany nazwiska przez kierownika urzędu stanu cywilnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

 Zmiany nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:
- nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka,
- na nazwisko używane,
- na nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione,
- na nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.
Przy czym jest to tylko wyliczenie przykładowe. Ze względu jednak na obowiązująca w naszym prawie zasadę stabilności imienia i nazwiska, zmiana jest możliwa wyłącznie z ważnych powodów, przy czym katalog tych powodów jest katalogiem otwartym. Pojęcie „ważnych powodów” jest pojęciem nieostrym (nie zostało ono zdefiniowane w ustawie), co danej organom administracji sporą swobodę w interpretacji tego zwrotu. Ważne powody nie są tylko subiektywnym przekonaniem osoby żądającej zmiany, ale muszą również spełniać zobiektywizowane i zracjonalizowane kryteria oceny. Organy administracji powinny wnikliwie wyjaśnić podstawy faktyczne żądania.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Zmiana nazwiska lub imienia - Jak zmienić nazwisko?

  Z pewnością nikt nie chciałby mieć nazwiska, którego brzmienie wywołuje drwiące uśmiechy wśród znajomych. Niestety zdarza się dość często, że czyjeś nazwisko lub imię może (...)

 • Jak wrócić do nazwiska noszonego przed ślubem?

  Osoba po rozwodzie, która chce wrócić do nazwiska, które było przez nią noszone przed ślubem, może - aby to załatwić - umówić się na wizytę w urzędzie stanu cywilnego (...)

 • Jak zarejestrować zgon?

  Zgon osoby należy zgłosić w terminie: 3 dni od sporządzenia karty zgonu albo 24 godziny od zgonu, jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej. Zgon zgłasza się kierownikowi (...)

 • Jak zarejestrować urodzenie w urzędzie stanu cywilnego?

  Nowo narodzone dziecko musi zostać zarejestrowane w urzędzie stanu cywilnego. Sporządzony dla dziecka akt urodzenia będzie określał m.in. jego dane osobowe (imię, nazwisko), pochodzenie od określonych (...)

 • Zawarcie małżeństwa przed duchownym

  Małżeństwo zawarte w obecności duchownego poprzez oświadczenie woli jednoczesnego jego zawarcia przez mężczyznę i kobietę jest jedną z form małżeństwa skutecznego w świetle prawa. Warunkiem (...)

NA SKÓTY