e-prawnik.pl Porady prawne

Kolejność spłaty długów

Pytanie:

Pewna firma jest mi winna pieniądze z różnych tytułów - dwie pożyczki, zlecenia dla nich. Terminy oddania wszystkich pieniędzy już minęły. Ponieważ jedna pożyczka jest wyżej oprocentowana od drugiej, firma chce, aby przekazane pieniądze traktować jako oddanie tej wyżej oprocentowanej pożyczki. Czy przysługuje mi prawo wyboru, na poczet której pożyczki zaliczam zapłacone mi pieniądze?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Kolejność spłaty długów

1.7.2004

Kwestię tę reguluje kodeks cywilny w art. 451. Zgodnie z tym przepisem, dłużnik mający względem tego samego wierzyciela kilka długów tego samego rodzaju może przy spełnieniu świadczenia wskazać, który dług chce zaspokoić. Jednakże to, co przypada na poczet danego długu, wierzyciel może przede wszystkim zaliczyć na związane z tym długiem zaległe nalezności uboczne oraz na zalegające należności główne. Należności uboczne - to odsetki, natomiast należnośc główna to kwota, od której ewentualne odsetki są obliczane. W świetle tego przepisu nalezy stwierdzić, iż dowolność dłużnika dotyczy tylko wskazania, który dług chce zaspokoić. Natomiast decyzja, czy świadczenie spełnione przez dłużnika zaliczyć na należności uboczne czy należnośc główną należy już do wierzyciela.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ