e-prawnik.pl Porady prawne

Korzystanie z Funduszu Alimentacyjnego

Pytanie:

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać alimenty z Funduszu Alimentacyjnego ? Czy dzieci studiujące zaocznie też można wliczyć?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Korzystanie z Funduszu Alimentacyjnego

Alimenty można uzyskać legitymując się tytułem wykonawczym wydanym przez sąd, jeżeli egzekucja tych alimentów okazała się bezskuteczna całkowicie lub częściowo. Alimenty przysługują, jeżeli przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie uprawnionego, uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki przyznaje się te świadczenia, nie przekracza kwoty odpowiadającej 60% przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych za ten sam rok kalendarzowy. Oczywiście, dzieci studiujące, które nie uzyskują żadnych dochodów, można zaliczyć jako członków rodziny.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ