e-prawnik.pl Porady prawne

Naruszenia dóbr osobistych - właściwość sądu

Pytanie:

Do właściwości jakiego sądu należy rozpatrywanie spraw o naruszenia dóbr osobistych?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Naruszenia dóbr osobistych - właściwość sądu

Właściwość rzeczową sądu określają przepisy art. 16 - 26 k.p.c., natomiast właściwość miejscową art. 27 - 46 k.p.c. Zgodnie z art. 17 k.p.c. rozpoznawanie spraw o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe oprócz spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o unieważnienie uznania dziecka oraz o rozwiązanie przysposobienia, należą do właściwości sądu okręgowego. Tak więc w pierwszej instancji orzekał będzie sąd okręgowy.
Z kolei właściwy miejscowo będzie sąd miejsca zamieszkania pozwanego.

Potrzebujesz porady prawnej?