e-prawnik.pl Porady prawne

Odpowiedzialność za mienie powierzone przez pracodawcę

Pytanie:

Kiedy mimo powierzenia mienia pracownikowi nie ponosi on za nie odpowiedzialności?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność za mienie powierzone przez pracodawcę

26.12.2011

Należy wskazać, że powierzenie mienia jest prawidłowe wtedy, gdy pracownik uzyskuje faktyczną możliwość sprawowania pieczy nad tym mieniem. Jak zauważa K. Jaśkowski: Całkowity brak warunków umożliwiających dopilnowanie powierzonego mienia wywołuje takie same skutki, jak jego wadliwe powierzenie (brak odpowiedzialności z art. 124 Kodeksu pracy, możliwość ponoszenia odpowiedzialności z art. 114-122)1. Okoliczność, że mienie znajduje się w pomieszczeniu do którego dostęp ma wiele osób i to także podczas nieobecności pracownika, który ma sprawować nad nim pieczę, może być równoznaczne z brakiem faktycznej możliwości strzeżenia mienia. Dla powstania odpowiedzialności za powierzone mienie konieczne jest zapewnienie przez pracodawcę możności sprawowania rzeczywistej kontroli na powierzonym mieniem. Przejawiać się to może m.in. na przechowywaniu powierzonych rzeczy w zamkniętym pomieszczeniu oraz wydawaniu ich za pokwitowaniem.

1 K. Jaśkowski, Komentarz aktualizowany do art.124 Kodeksu pracy [w:] Jaśkowski Kazimierz, Maniewska Eliza, Komentarz do Kodeksu pracy

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ