e-prawnik.pl Porady prawne

Ponowne podjęcie egzekucji należności celnych

Pytanie:

Sprawa dotyczy długu celnego powstałego w 2000 r. Zakładam że w najbliższym czasie egzekucja zostanie umorzona ponieważ jest ona bezskuteczna. Nic nie posiadam i jestem zatrudniona z minimalnym wynagrodzeniem. Za kilka dni mam sprawę w Sądzie o wyjawienie majątku, gdzie mój stan majątkowy po raz kolejny potwierdzę. Załóżmy że egzekucja zostanie umorzona z dniem 30.06.2009r. Od 01.07.2009 zacznie biec nowy termin przedawnienia w wysokości 5 lat. Wiem że kolejne wszczęcie egzekucji nie przerwie biegu terminu przedawnienia. Co oznacza ten przepis w praktyce? Jeżeli po umorzeniu pierwszej egzekucji np. w sierpniu 2009r dostanę lepiej płatną pracę i komornik zajmie moje wynagrodzenie (wszczęcie tej egzekucji nie przerywa terminu biegu przedawnienia) to jak długo może zajmować moje wynagrodzenie? Do 01.07.2014? Czy do momentu zaspokojenia wierzyciela?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Ponowne podjęcie egzekucji należności celnych

19.5.2009

Zgodnie z kodeksem celnym, kwot należności można dochodzić w terminie 5 lat, licząc od dnia, w którym zostały zaksięgowane.
Bieg przedawnienia terminu, o którym mowa powyżej zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym dłużnik został zawiadomiony. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zakończono postępowanie egzekucyjne.
Kolejne wszczęcie postępowania egzekucyjnego nie przerywa biegu terminu przedawnienia.
Wyżej wskazany przepis oznacza, że w przypadku zakończenia egzekucji, od dnia tego zakończenia od nowa rozpoczyna 5-letni termin przedawnienia. Organ egzekucyjny ma więc 5 lat na wyegzekwowanie należności. Po upływie tego terminu, nawet gdy wszczęto kolejne postękanie egzekucyjne, należności nie mogą być egzekwowane. Jednym słowem, organ egzekucyjny nie może egzekwować należności po dniu 01.07.2014 (chyba, że egzekucja uległa np. zawieszeniu). Bieg przedawnienia omawianego terminu zostaje zawieszony z dniem:
  1. wszczęcia postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe;
  2. wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Termin przedawnienia biegnie dalej od dnia następującego po dniu: 

  1. prawomocnego zakończenia postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe;
  2. doręczenia organowi celnemu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ