e-prawnik.pl Porady prawne

Wynagrodzenie nadzorcy w postępowaniu układowym

Pytanie:

W jaki sposób jest liczone wynagrodzenie nadzorcy sądowego w postępowaniu układowym, ile obecnie wynosi przeciętne wynagrodzenie miesięczne na podstawie którego oblicza się wynagrodzenie nadzorcy?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wynagrodzenie nadzorcy w postępowaniu układowym

Zasady wynagradzania nadzorcy sądowego w postępowaniu układowym określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 1994 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia nadzorcy w postępowaniu układowym. Zgodnie z tym rozporządzeniem, wynagrodzenie nadzorcy w postępowaniu układowym za ogół czynności przyznaje sąd na wniosek sędziego - komisarza, mając na względzie nakład pracy nadzorcy oraz wartość majątku dłużnika i stan postępowania układowego w czasie ukończenia czynności nadzorcy. Wynagrodzenie to przyznaje się w granicach od trzykrotnego do piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w kwartale poprzedzającym jego określenie przez sąd. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w III kwartale 2003 r. wynosiło 2.160,02 zł.

Potrzebujesz porady prawnej?