Wypełnienie weksla niezgodnie z wolą wystawcy

Pytanie:

Firma której przekazano weksel in blanco (zawierał tylko podpis wystawcy) a który miał służyć wg.przedstawiciela tej Firmy tylko dla pokazania w razie kontroli Firmy audytorskiej został wypełniony wraz z klauzulą \"bez protestu\". Firma nie informując o tym wystawcy weksla skierowała poprzez kancelarię prawną weksel do zapłaty. Kancelaria nie dokonała protestu weksla, skierowała sprawę do Sądu. W pozwie napisano że wystawca sam wypełnił weksel własny z terminem płatności oraz kwotą. Czy jest dopuszczalne taki tryb postępowania i jakie skutki prawne może mieć takie postępowanie dla wystawcy oraz dla posiadacza weksla. Czy może mieć zastosowanie artykuł 270 k.k. par. 2 oraz jakie przesłanki muszą być spełnione aby w tej konkretnej sytuacji go skutecznie zastosować?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W analizowanym przypadku może mieć zastosowanie art. 270 par. 2 kodeksu karnego. Jednakże w przypadku weksla in blanco, powstaje problem z udowodnieniem wypełnienia weksla niezgodnie z wolą wystawcy podpisanego na wekslu. zobowiązanie wekslowe charakteryzuje się bowiem abstrakcyjnością, tzn. nie jest konieczne ustalenie podstawy tego zobowiązania. Weksel in blanco wystawiony przez wystawcę, bez tzw. deklaracji wekslowej, która określa sytuacje, w których weksel może być wypełniony oraz sposób wypełnienia weksla powoduje, że wystawca godzi się na uzupełnienie weksla w sposób określony (tu umowa ustną) z osobą, w której posiadaniu znajduje się weksel. Wystawca zobowiązany jest wypełnić zobowiązanie wekslowe z takiego weksla. Zgodnie bowiem z art. 10 ustawy prawo wekslowe, jeżeli weksel, niezupełny w chwili wystawienia, uzupełniony został niezgodnie z zawartym porozumieniem, nie można wobec posiadacza zasłaniać się zarzutem, że nie zastosowano się do tego porozumienia, chyba że posiadacz nabył weksel w złej wierze albo przy nabyciu dopuścił się rażącego niedbalstwa. W analizowanym przypadku wypełnienia weksla dokonała Firma, której weksel przekazał wystawca. Dlatego też w tym przypadku, wystawca może bronić się zarzutem, że wypełniono weksel niezgodnie z zawartym porozumieniem. Jednak brak tego porozumienia w formie pisemnej powoduje, że trudno będzie udowodnić Firmie, że nie zastosowała się do zawartego z wystawcą porozumienia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY