Badania w celu ustalenia ojcostwa

Pytanie:

"Toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa. Czy przebywając za granica, mogę przesłać do sądu w Polsce wyniki badania mojej grupy krwi i czy to jest standardowe badanie tylko grupy krwi? Czy wpis grupy krwi w dowodzie osobistym jest wystarczający jako dowód dla sądu?"

Odpowiedź prawnika: Badania w celu ustalenia ojcostwa

Jednym ze sposobów ustalenie ojcostwa jest jego ustalenie przez sąd. W trakcie przewodu sądowego istotny dowodem jest dowód z grupowego badania krwi, który może doprowadzić do stanowczego wykluczenia ojcostwa. Dowód ten dopuszcza i przeprowadza sąd, w tym między innymi wskazuje podmiot (biegłego), który ma przeprowadzić powyższe badanie, a więc min. pobrać krew od ojca, matki dziecka. Dowód z badania krwi opiera się na stwierdzeniu porządku dziedziczenia poszczególnych grup krwi wyrażającym się w tym, że osoby o pewnych grupach krwi mogą przekazywać dziecku określone cechy i w tym, że dziecko pewne cechy krwi musi odziedziczyć po jednym lub drugim z rodziców. Dlatego, jeżeli cech dziecka nie można uzasadnić cechami krwi ani matki, ani domniemanego ojca, wówczas dowodzi to tego, że mężczyzna nie jest ojcem dziecka Przeprowadzenie tego dowodu w opinii orzecznictwa sądowego powinno być przeprowadzane w każdej tego typu sprawie i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami procesowymi. Wspomniany w pytaniu sposób badania nie może w żaden sposób zastąpić omówionego dowodu.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika