Bezrobocie a praca na umowę zlecenia

Pytanie:

W czerwcu ukończyłam studia wyższe. Do tej pory nie znalazłem stałej pracy. Udało mi się jednak zdobyć zatrudnienie na umowę-zlecenie. Czy pracując na umowę - zlecenie mogę zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotna absolwentka?

Masz inne pytanie do prawnika?

16.9.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Bezrobocie a praca na umowę zlecenia

Ustawa o zatrudniania i przeciwdziałaniu bezrobociu stanowi, iż bezrobotnym jest osoba, która jest obywatelem polskim zamieszkałym w Polsce, poszukującym i podejmującym zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą u pracodawców zagranicznych, która jest niezatrudniona i nie wykonuje innej pracy zarobkowej, ponadto jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującego w danym zawodzie lub służbie, nie uczy się w szkole w systemie dziennym, zarejestrowana jest we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy. Przyjmuje się, iż podjecię pracy na umowę zlecenie jest wykonywaniem "innej pracy zarobkowej", dlatego też nie może Pani uzyskać statusu osoby bezrobotnej.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: