Certyfikaty i normy jakości produktów żywnościowych

Pytanie:

czy produkty te muszą być poddane jakimś badaniom, powinny posiadać certyfikaty lub normy zgodności?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.4.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Certyfikaty i normy jakości produktów żywnościowych

Z uwagi na wysokie standardy wprowadzone w związku z wejściem do UE produkty żywnościowe wprowadzane do obrotu na obszarze Unii muszą spełniać określone wymagania. Dotyczą one – poza wskazanymi wyżej rygorami odnoszącymi się np. do oznakowania – m.in. kontroli i higieny produktów spożywczych, dopuszczalnego poziomu i rodzaju zanieczyszczeń, poziomu pozostałości pestycydów.

Produkty żywnościowe podlegają więc kontroli sanitarnej na wyznaczonych przejściach granicznych oraz kontroli Inspekcji Jakości Handlowej Towarów Rolno – Spożywczych.

Jeżeli chodzi o normy jakościowe dla owoców i warzyw, które wynikają z rozporządzenia wykonawczego Komisji WE nr 543/2011, to odnoszą się one jedynie do jakości handlowej. Z informacji uzyskanych z IJHARS wynika, że jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi.

Porady prawne

W odniesieniu do owoców i warzyw jakość handlowa dotyczy przede wszystkim spełnienia wymagań minimalnych (np. całe, czyste, praktycznie wolne od szkodników), wymagań dotyczących dojrzałości, dopuszczalnych tolerancji, znakowania, a dla produktów objętych szczegółowymi normami handlowymi dodatkowo klasyfikacji, wielkości i prezentacji.

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 543/2011 wybrane gatunki świeżych owoców i warzyw muszą spełniać szczegółowe normy handlowe, zamieszczone w części B załącznika I tego rozporządzenia. Co istotne, producent może oferować na sprzedaż takie produkty, dostarczać je i wprowadzać do obrotu na terenie wspólnoty wyłącznie zgodnie z tymi normami i jest odpowiedzialny za zapewnienie takiej zgodności.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne