Czynności organu egzekucyjnego w czasie zawieszenia postępowania

Pytanie:

"Jakie czynności może podejmować organ egzekucyjny w czasie zawieszenia postępowania egzekucyjnego?"

Odpowiedź prawnika: Czynności organu egzekucyjnego w czasie zawieszenia postępowania

W trakcie zawieszenia organ egzekucyjny nie może podejmować żadnych czynności z wyjątkiem tych, które zmierzają do podjęcia postępowania egzekucyjnego lub ustanowienia kuratora dla dłużnika. Wynika to z przepisu art. 179 par. 3 kpc w związku z art. 13 par. 2 kpc. Wprawdzie pierwszy z przytoczonych przepisów odnosi się do postępowania rozpoznawczego, jednakże przepis art. 13 pozwala stosować go również na etapie egzekucji.Dokonane czynności egzekucyjne pozostają jednak w mocy.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika