Definicja indywidualnego zdarzenia losowego

Pytanie:

Jaki zakres zdarzeń uwzględnia pojęcie "indywidualne zdarzenie losowe" użyte w art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od osób fizycznych?

Masz inne pytanie do prawnika?

11.2.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Definicja indywidualnego zdarzenia losowego

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne są od podatku zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci (do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł).

Jak wyjaśnił Naczelnik I Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu w piśmie z dnia 21 grudnia 2004 r. (Nr ZD/423-291/04), „ustawodawca nie zdefiniował pojęcia „zdarzenie losowe”. Należy je rozumieć zgodnie ze znaczeniem, jakie ma ono w języku potocznym. Według Słownika Języka Polskiego (Warszawa 1995 r., t. II str. 50) „zdarzenie losowe” można określić jako zdarzenie zależne od losu - kolei, wydarzeń życia. Zdarzenia losowe mogą być spowodowane nie tylko działaniem sił przyrody, ale również działaniami ludzi, pod warunkiem jednak, że zachowane są przesłanki „losowości”, tzn. musi to być zdarzenie nieprzewidywalne, niezależnie od woli człowieka i nie do uniknięcia mimo zachowania należytej staranności”.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Na jaką pomoc społeczną można liczyć?

Na jaką pomoc społeczną można liczyć?

Jakie są kryteria przyznawania świadczeń z pomocy społecznej? Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach (...)

Pomoc socjalna dla twórców i artystów z Funduszu Promocji Kultury

Pomoc socjalna dla twórców i artystów z Funduszu Promocji Kultury

Zgodnie z art. 87 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz z § 11 ust. 1, 2 rozporządzenia  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu (...)

4 miliony złotych kary. PZU Życie jednak zapłaci?

4 miliony złotych kary. PZU Życie jednak zapłaci?

Przyjęta przez PZU Życie definicja zawału serca mogła uniemożliwiać ubezpieczonym wypłatę odszkodowania - tę decyzję UOKiK potwierdził Sąd Apelacyjny. Utrzymana została również kara finansowa nałożona na ubezpieczyciela, wynosząca blisko 4 miliony złotych. Wyrok dotyczy decyzji z grudnia 2010 roku. Przeprowadzone postępowanie wykazało wtedy, że wzorce umowne ubezpieczenia na życie (...)

Warunki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów strat w majątku firmy

Warunki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów strat w majątku firmy

  Przy prowadzeniu działalności gospodarczej często dochodzi do strat w majątku firmy z powodu np. kradzieży, czy też pożaru. W niniejszym opracowaniu wyjaśnimy kilka wątpliwości, jakie w takim przypadku występują na gruncie ustaw podatkowych.   Która strata nie stanowi kosztu podatkowego?  W myśl przepisów ustaw: o podatku dochodowym od osób (...)

Ubezpieczenie mieszkania - zabezpieczyć się na wszelki wypadek

Ubezpieczenie mieszkania - zabezpieczyć się na wszelki wypadek

Polak mądry po szkodzie. To powiedzenie jest znane, ale niekoniecznie do końca prawdziwe. Coraz częściej przezornie zawieramy umowy ubezpieczenia – ubezpieczamy siebie, dzieci, samochody (nie tylko obowiązkowym ubezpieczeniem OC), mieszkania, domki letniskowe, firmy, itd. Czy ubezpieczenie mieszkania gwarantuje nam zatem spokojny sen? Czy w każdych okolicznościach możemy być pewni, (...)

Ostrożnie z optymalizacją podatkową w ramach podatkowych grup kapitałowych

Ostrożnie z optymalizacją podatkową w ramach podatkowych grup kapitałowych

Ostrzeżenie Ministerstwa Finansów przed optymalizacją podatkową w ramach podatkowych grup kapitałowych 26 czerwca 2017 r. na stronie Ministerstwa Finansów pojawiło się ostrzeżenie przed optymalizacją podatkową w ramach podatkowych grup kapitałowych (Nr 004/17). Resort zidentyfikował bowiem przypadki wykorzystywania podatkowych grup kapitałowych do agresywnej optymalizacji (...)

Działalność gwarancyjna spółki z o.o. - opinia prawna

Działalność gwarancyjna spółki z o.o. - opinia prawna

Stan faktyczny Proszę o udzielenie porady prawnej w następującym przedmiocie: czy spółka z o.o. nie mająca w nazwie kasa ani bank słowa może stworzyć coś na wzór "wzajemnej asekuracji" w przedmiocie: wzór: osoba płaci składkę co miesiąc po np. 30 PLN, gdy po /od pół roku straci pracę przez np. pół roku może dostawać np. po 400 PLN jako, no właśnie jak to nazwać? Jest to coś (...)

Zwolnienia z podatku od spadków i darowizn

Zwolnienia z podatku od spadków i darowizn

Zasadniczo podatek się należy Co do zasady podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy (w tym nieruchomości) znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych (np. użytkowania wieczystego, służebności gruntowej, udziałów w spółce kapitałowej, prawa do nieodpłatnego nabycia akcji) wykonywanych (...)

Zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych

Zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych

Czym jest zwolnienie od podatku? Zwolnienia podatkowe stosowane są w praktycznie każdej ustawie podatkowej. Dokonuje się ich z uwagi na rodzaj tych zwolnień. Zwolnienie może być bowiem przedmiotowe – zwalnia się wówczas określone czynności, z którymi z normalnym toku zdarzeń wiązałby się obowiązek zapłaty podatku, oraz zwolnienia podmiotowe – zwalnia się wówczas (...)

Zbycie nieruchomości mieszkalnych a PIT

Zbycie nieruchomości mieszkalnych a PIT

  W niniejszym artykule omówiono zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów (dochodów) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Chodzi tu więc o odpłatne zbycie: a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, b) (...)

Zmiany w podatku od spadków i darowizn na 2007 rok oraz zwolnienia dla bliskich

Zmiany w podatku od spadków i darowizn na 2007 rok oraz zwolnienia dla bliskich

Ustawa z 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wchodzi w życie w zasadzie z dniem 1 stycznia 2007 roku. Jakie spadki i darowizny dla bliskich nie będą już opodatkowane? Zwolnienie dla najbliższych Nowelizacja przewiduje m.in. od 1 stycznia 2007 r. nowe zwolnienie od podatku od spadków i darowizn. (...)

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej

Dostępne formy opodatkowania podatkiem dochodowym W zależności od tego, czy rejestruje się działalność w CEIDG (jednoosobowa działalność albo spółka cywilna), czy w KRS (spółka, fundacja, spółdzielnia), opodatkowanie podatkiem dochodowym może się znacząco różnić. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym (...)

Dla kogo świadczenia rodzinne?

Dla kogo świadczenia rodzinne?

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Jakie jeszcze świadczenia rodzinne i na jakich zasadach można otrzymać? Jakie świadczenia rodzinne można otrzymać? Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia (...)

Stypendia - jaką pomoc materialną mogą otrzymać studenci i doktoranci w roku akademickim 2018/2019?

Stypendia - jaką pomoc materialną mogą otrzymać studenci i doktoranci w roku akademickim 2018/2019?

Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2018/2019 Oprócz przepisów powszechnie obowiązujących, przyznawanie pomocy materialnej dla studentów finansowanej z budżetu państwa reguluje także szczegółowy regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów ustalany przez rektora uczelni (...)

Becikowe - Jak uzyskać 1000 zł becikowego?

Becikowe - Jak uzyskać 1000 zł becikowego?

Jeśli urodziło Ci się dziecko, możesz dostać pomoc finansową od państwa - tzw. becikowe. Przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka - w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Kto może otrzymać becikowe? Może je dostać każdy, kto:   jest rodzicem nowo narodzonego dziecka, jest opiekunem prawnym dziecka (tzn. osobą, (...)

Ile wyniosą świadczenia rodzinne od 1 listopada 2018 r.?

Ile wyniosą świadczenia rodzinne od 1 listopada 2018 r.?

Propozycje weryfikacji wysokości kryteriów dochodowych i kwot świadczeń rodzinnych Rada Ministrów przyjęła propozycje weryfikacji wysokości kryteriów dochodowych i kwot świadczeń zawartych w ustawie z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego oraz kwoty zasiłku dla opiekuna, o którym mowa (...)

Becikowe 2015 - dokumenty, zasady przyznawania

Becikowe 2015 - dokumenty, zasady przyznawania

Dla kogo becikowe? Becikowe jest świadczeniem rodzinnym wypłacanym po urodzeniu dziecka, nie później niż do ukończenia przez nie pierwszego roku życia. Jest to jednorazowa zapomoga wypłacana na wniosek opiekuna dziecka: rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego.   Zasady przyznawania becikowego - kryterium dochodowe Dodatek przysługuje jednorazowo, w wysokości 1000,00 zł, jeżeli (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zdarzenie losowe a ubezpieczenie

Zdarzenie losowe a ubezpieczenie

Jaka jest dokładna definicja zdarzenia losowego? Mam sytuację, w której sprawca szkody mający wykupioną polisę OC złożył oświadczenie, że jest winny powstałej szkody, ubezpieczalnia dokonała (...)

Definicja pojęcia

Definicja pojęcia "przypadku" w grach losowych

Czy w ustawodawstwie polskim określone jest dokładniej pojęcie "przypadku" w kontekście ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach? Czy pojawilły się jakieś orzeczenia (...)

Zalanie mieszkania a zdarzenie losowe, za które przysługuje odszkodowanie od ubezpieczyciela

Zalanie mieszkania a zdarzenie losowe, za które przysługuje odszkodowanie od ubezpieczyciela

Czy zalanie mojego mieszkania przez sąsiada jest szkodą powstała w wyniku zdarzeń losowych i tym samym czy przysługuje mi za to odszkodowanie od ubezpieczyciela? Odszkodowanie przysługuje (...)

Księgowanie faktury a koszt uzyskania przychodu

Księgowanie faktury a koszt uzyskania przychodu

Spółka z o.o. otrzymała odszkodowanie z ubezpieczenia majątkowego, za straty spowodowane przez zdarzenie losowe (awaria centralnego ogrzewania w wyniku którego zalano część pomieszczenia). Zdarzenie (...)

Przestępstwo wyłudzenia ubezpieczenia

Przestępstwo wyłudzenia ubezpieczenia

Na czym polega przestępstwo wyłudzenia odszkodowania z ubezpieczenia? Zgodnie z Kodeksem Karnym Art.298.§1.Kto, w celu uzyskania odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia, powoduje zdarzenie (...)

Darowizna a podatek

Darowizna a podatek

Uprzejmie proszę o pomoc w kwestii darowizny kwoty pieniężnej na cel zakupu nieruchomości. Sprzedałem swoją nieruchomość i darowałem bratu określoną kwotę środków na nabycie wspólnie (ja (...)

Mienie przesiedleńcze z Norwegii

Mienie przesiedleńcze z Norwegii

Moja żona jest obywatelką Norwegii mieszka tam i pracuje, ja jestem obywatelem RP i stały meldunek mam w Polsce; małżeństwem jesteśmy od 5 lat. Chciałbym sprowadzić samochód zarejestrowany tam (...)

Podatnik PCC od umowy pożyczki

Podatnik PCC od umowy pożyczki

Jeżeli matka da synowi pożyczkę w wysokości np. 50 000 zł. na 0% to czy musi ktoś ze stron zapłacić jakiś podatek od tej sumy? Czy trzeba to zgłaszać do urzędu skarbowego? Czy wystarczy złożona (...)

Sprzedaż samochodu firmowego

Sprzedaż samochodu firmowego

Samochód do sp. z o.o. został kupiony w 2004 r. od osoby fizycznej na umowę kupna-sprzedaży. Obecnie ma być sprzedany. Przy zakupie nie był naliczony VAT. Jakim dokumentem (fakturą, czy umową) (...)

Prezent dla klienta w konkursie

Prezent dla klienta w konkursie

Organizuję konkurs w Internecie, gdzie zwycięzcy (2 osoby) otrzymają nagrodę o wartości 990 zł. Czy osoby te będą musiały zapłacić podatek, uwzględniając dodatkowe fakty. Czy gdy prezent ma (...)

Jdnorazowa zapomoga z tutułu urodzenia dziecka

Jdnorazowa zapomoga z tutułu urodzenia dziecka

Do ośrodka zgłosiła się osoba, która chce złożyć wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka. Osoba ta czasowo przebywa na terytorium USA i tam urodzone jest dziecko. Osoba ta (...)

Becikowe a poród za granicą

Becikowe a poród za granicą

Jestem Polką, dziecko urodziło się 2 miesiące temu w Niemczech, Ojcem jest obywatel USA przebywający razem ze mną, razem opiekujemy się dzieckiem. Zgłosiłam się do MOPSU z wnioskiem o zasiłek (...)

Zapomoga zdrowotna dla emerytowanego nauczyciela

Zapomoga zdrowotna dla emerytowanego nauczyciela

Gdzie emerytowany nauczyciel może zwrócić się o zapomogę zdrowotną jeśli placówka, w której pracował została zlikwidowana na początku lat 90-tych? Oczywiście moje pytanie dotyczy zapomogi (...)

Opodatkowanie zapomogi z ZFŚS

Opodatkowanie zapomogi z ZFŚS

Pracownik otrzymał z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zapomogę z tytułu śmierci ojca. Czy powinna ona być opodatkowana i oskładkowana? Zapomoga taka jest zarówno wolna od podatku (jeśli (...)

Pokrycie wydatków w czasie porodu

Pokrycie wydatków w czasie porodu

Jestem w 6 mies. ciąży. Ojciec dziecka nie jest moim mężem. Na początku deklarował się utrzymywać mnie i dziecko. W tej chwili unika spotkań ze mną. Czytałam, że mogę już złożyć pozew (...)

FORUM PRAWNE

czy utrata pracy to jest zdarzenie losowe?

czy utrata pracy to jest zdarzenie losowe? czy utrata pracy to jest zdarzenie losowe?

Dręczy mnie Ultimo

Dręczy mnie Ultimo Witam, Zwracam się z prośbą o pomoc. Wiem, że już takie tematy były poruszane na forum, ale niestety nie do końca wiem co odpisać firmie ultimo. Moje zadłużenie powstało (...)

Pilne- zlecę odzyskanie długu / odsprzedam dług

Pilne- zlecę odzyskanie długu / odsprzedam dług ZLECĘ ODZYSKANIE DŁUGU RAZEM Z ODSETKAMI JEST OK 70000 POSIADAM WYROKI SĄDOWE I WSZYSTKIE POTRZEBNE DOKUMENTY, DŁUŻNIK JEST PREZESEM W KILKU FIRMACH (...)

Nowe prawo o alimentacyjne (2017)

Nowe prawo o alimentacyjne (2017) Dzień dobry. Czy ktoś wie, jak wyglada dalszą procedura nowego prawa dot. ściągania alimentów? Pojawiły się w mediach artykuły, ale co dalej? Dzień dobry co (...)

Dług znajomego - sposób postępowania.

Dług znajomego - sposób postępowania. Witam, mam problem i chciałbym uzyskać odpowiedź czy moje postępowanie jest dobre i co jeszcze dodatkowo można zrobić? Sytuacja wygląda tak: Przez pewien (...)

Podatek od darowizny - zwolnienie od podatku !!!

Podatek od darowizny - zwolnienie od podatku !!! Zwalnia się od podatku, między innymi nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, (...)

Jestem Vatowcem czy nie...?

Jestem Vatowcem czy nie...? Chciałam zapytać o coś takiego... firma istniała przez pół roku. Forma opodatkowania - ryczałt (8.5%)- zwolnienie z VAT. Problem jest następujący. Zakładając działalność (...)

jak rozliczyć darowiznę 2012

jak rozliczyć darowiznę 2012 Witam wszystkich. Pytanie proste jak w temacie, niestety w życiu zdecydowanie mniej proste. Ostatnio dostałem od rodziny za obrone tytułu naukowego, skuter, jako że (...)

zwolnienie od podatku za wynajem mieszkania

zwolnienie od podatku za wynajem mieszkania Chcę wynająć mieszkanie, słyszałam, że jeśli roczny dochód za wynajem nie przekroczy 2700zł - to nie ma obowiązku płacenia podatku. Czy to prawda?

Podatek od pieniędzy ze spadku

Podatek od pieniędzy ze spadku Witam serdecznie. Mam pytanie dotyczące spadku mojej siostry. Siostra około 20 lat temu dostała od dziadka w zapisie połowę domu, dziadek nie żyje około 20 lat. Drugą (...)

Zapomoga

Zapomoga Chciałem zapytać, czy jest możliwość, żeby podatek za zapomogę został zapłacony przez pracodawce? Czy musi go ponieść pracownik, który zapomogę otrzymał?

Zapomoga

Zapomoga witam czy jest zgodne z prawem, aby pracodawca zażądał zwrotu zapomogi?Z góry dziękuję za pomoc Chciałem zapytać, czy jest możliwość, żeby podatek za zapomogę został (...)

jak napisać wniosek o zapomoga bezzwrotna z zakładu pracy?

jak napisać wniosek o zapomoga bezzwrotna z zakładu pracy? jak napisać wniosek o zapomoga bezzwrotna z zakładu pracy?

zapomoga z funduszu socjalnego

zapomoga z funduszu socjalnego Wszyscy pracownicy naszej firmy dostali zapomogę na święta z funduszu socjalnego, uprzednio składając pisemny wniosek. Jestem w ciąży i od 6 miesięcy i przebywam (...)

Zasiłek z MOPS 2012.

Zasiłek z MOPS 2012. Ile obecnie wynosi zapomoga z MOPS\'u? kwota zasiłku stałego nie może być wyższa niż 444,00 zł miesięcznie, czyli to jest to maximum które cie interesuje mileno minimum to (...)

Porady prawne