Definicja indywidualnego zdarzenia losowego

Pytanie:

Jaki zakres zdarzeń uwzględnia pojęcie "indywidualne zdarzenie losowe" użyte w art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od osób fizycznych?

Masz inne pytanie do prawnika?

11.2.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Definicja indywidualnego zdarzenia losowego

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne są od podatku zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci (do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł).

Jak wyjaśnił Naczelnik I Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu w piśmie z dnia 21 grudnia 2004 r. (Nr ZD/423-291/04), „ustawodawca nie zdefiniował pojęcia „zdarzenie losowe”. Należy je rozumieć zgodnie ze znaczeniem, jakie ma ono w języku potocznym. Według Słownika Języka Polskiego (Warszawa 1995 r., t. II str. 50) „zdarzenie losowe” można określić jako zdarzenie zależne od losu - kolei, wydarzeń życia. Zdarzenia losowe mogą być spowodowane nie tylko działaniem sił przyrody, ale również działaniami ludzi, pod warunkiem jednak, że zachowane są przesłanki „losowości”, tzn. musi to być zdarzenie nieprzewidywalne, niezależnie od woli człowieka i nie do uniknięcia mimo zachowania należytej staranności”.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne