Definicja obywatelstwa i narodowości

Pytanie:

"Czy obywatelstwo i narodowość to tożsame pojęcia?"

Odpowiedź prawnika: Definicja obywatelstwa i narodowości

Nie są to tożsame pojęcia. Można powiedzieć w najogólniejszym ujęciu, że obywatelstwo to stan prawny, zaś narodowość to stan faktyczny. Kto jest obywatelem np. polskim określa ustawa o obywatelstwie polskim. Z obywatelstwem jest związany szereg uprawnień, różnego rodzaju świadczenia jak również i obowiązków w postaci np. służby wojskowej. Z samą narodowością nie jest zaś związany żaden obowiązek prawny. Narodowość to pochodzenie określane w naszym kręgu kulturowym zwykle zgodnie z pochodzeniem rodziców bądź też ich przodków, przynależność do określonego narodu lub grupy etnicznej, często także deklarowane, subiektywne poczucie przynależności jednostki do jakiegoś narodu. Pojęcie to jest rozmaicie rozumiane w różnych kręgach kulturowych.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika