Dziedziczenie przez pasierba

Pytanie:

Mój obecny mąż nie jest ojcem mojego syna. Chciałabym jednak - żeby na wypadek śmierci mojego męża .. dziedziczył on tak samo jak pozostałe dzieci (tzn. - jedno dziecko które nie jest naszym wspólnym dzieckiem) .. żeby uniknąć niepotrzebnych kłótni rodzinnych, zwłaszcza, że długo wychowywałam syna sama - i wniosłam do małżeństwa dość duży majątek a mój mąż ... żadnego. Syn jest już osobą pełnoletnią .. i nigdy prawnie nie był przysposabiany przez męża (choć nie wiem na czym polega ta instytucja). Czy można tą sprawę jakoś uregulować ?

Masz inne pytanie do prawnika?

19.2.2013

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Dziedziczenie przez pasierba

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym:

Art. 114. § 1. Przysposobić można osobę małoletnią, tylko dla jej dobra.

§ 2. Wymaganie małoletności powinno być spełnione w dniu złożenia wniosku o przysposobienie.

Dlatego też nie jest możliwe przysposobienie osoby, o której Pani pisze. Jedynym rozwiązaniem, aby umożliwić jej dziedziczenie po Pani mężu, jest zamieszczenie jej w testamencie:

Art. 941. Rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testament.

W braku takiego rozrządzenia dojdzie do dziedziczenia ustawowego, a Pani syn zasadniczo nie będzie w takim przypadku dziedziczył.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne