Elementy umowy kredytu bankowego

Pytanie:

"Jakie elementy powinna określać umowa kredytu bankowego?"

Odpowiedź prawnika: Elementy umowy kredytu bankowego

Z mocy przepisów ustawy Prawo bankowe, umowa kredytu powinna zawierać pewne elementy:

-strony umowy,

-kwotę i walutę kredytu,

-cel, na który kredyt został udzielony,

-zasady i termin spłaty kredytu,

-wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany,

-sposób zabezpieczenia spłaty kredytu,

-zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu,

-terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych,

-wysokość prowizji, jeżeli umowa ją przewiduje,

-warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy.

Katalog elementów, które powinny znaleźć się w umowie kredytu nie jest zamknięty. Nie ma przeszkód, aby strony zawarły pewne dodatkowe elementy.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika