Jak interpretować zwrot "takie jak"?

Pytanie:

W Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.(Dz. U. z dnia 2 maja 2001 r.) w pkt 7 załącznika nr 6 został zastosowany zwrot \\\"takie jak\\\". Cytuje: \\\"Do terenów różnych zalicza się wszystkie pozostałe grunty, których nie można zaliczyć do innych użytków, TAKIE JAK: 1) grunty przeznaczone do rekultywacji oraz niezagospodarowane grunty zrekultywowane, 2) wały ochronne nieprzystosowane do ruchu kołowego. Do terenów przeznaczonych do rekultywacji zalicza się zdegradowane lub zdewastowane grunty, TAKIE JAK: nieczynne hałdy, wysypiska, zapadliska, tereny po działalności przemysłowej i górniczej oraz po poligonach wojskowych, dla których właściwe organy zatwierdziły projekty rekultywacji.\\\" Czy zastosowany zwrot \\\"takie jak\\\" w/w rozporządzenia wskazuje konkretne grunty, które mogą być zaliczone do terenów różnych, lub jest możliwością zaliczenia do terenów różnych innych gruntów nie wymienionych w pkt 7 załącznika nr 6 w/w rozporządzenia oraz nie zaliczanych do innych użytków?

Masz inne pytanie do prawnika?

31.8.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Jak interpretować zwrot "takie jak"?

Pkt. 7. załącznika nr 6 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2001.38.454) zawiera tzw. katalog otwarty. O tym, czy wyliczenie zawarte w przepisie prawa ma charakter zamknięty (enumeratywny) czy przykładowy (otwarty) decyduje użycie zwrotów, których znacznie dopuszcza poszerzenie tego katalogu o inne elementy niewymienione w przepisie. Za takie zwroty powszechnie uznaje się: „między innymi”, „w szczególności” czy użyty w tym konkretnym przypadku „takie jak”.

Pkt 7. ww. załącznika należy tłumaczyć w ten sposób, iż terenami różnymi są te grunty, które nie zostały zaliczone do innej kategorii użytków w tym, aczkolwiek niewyłącznie, 1) grunty przeznaczone do rekultywacji oraz niezagospodarowane grunty zrekultywowane,  2) wały ochronne nieprzystosowane do ruchu kołowego. Analogicznie do terenów przeznaczonych do rekultywacji zalicza się zdegradowane lub zdewastowane grunty wymienione w przepisie, ale także inne zdegradowane i zdewastowane grunty niewymienione w tym miejscu.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Gabinet

26.3.2017 przez: milosz55

Udzielaj porad prawnych online

20.8.2015 przez: GetSmarter

pisma do spólek

30.1.2014 przez: niebieska123