Nie złożenie na czas wniosku o upadłość

Pytanie:

Toczy się sprawa przed sądem karnym, którą wniosła prokuratura o to, że oskarżony nie złożył na czas wniosku o upadłość. W tym celu został powołany przez prokuraturę biegły sądowy, który wskazał, że w na koniec miesiąca X spółka powinna złożyć wniosek o upadłość. Jeżeli oskarżony wykazałby, że zarzut został postawiony niesłusznie i spółka w okresie wykazanym przez biegłego nie była w stanie wymagającym złożenie wniosku o upadłość, to czy sąd ma w toczącej się sprawie możliwość i prawo powołania nowego (albo tego samego biegłego) do wykazania, czy w innym okresie (np. później) taka przesłanka występowała, czy też sąd powinien wyłącznie rozstrzygać w ramach zarzutów postawionych przez prokuraturę i nie dochodzić, czy w innym okresie taki wniosek o upadłość powinien zostać złożony? Czy po odrzuceniu tego zarzutu prokuratorskiego poprzez sąd (wygranie sprawy) prokuratura ma prawo wszcząć kolejne postępowanie przygotowawcze w celu zbadania, czy w innym okresie taka przesłanka do złożenia wniosku o upadłość nie występowała, czy też prokuratura nie może w nieskończoność wszczynać w tej samej sprawie nowych postępowań, powoływać nowych biegłych, ażeby badać coraz to nową datę, w której zarząd powinien złożyć wniosek o upadłość? Drugi przykład być może wyolbrzymiłem, ale chodzi mi w obydwu przypadkach bardziej o zasadę niż konkretny przypadek.

Masz inne pytanie do prawnika?

27.11.2006

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Nie złożenie na czas wniosku o upadłość

Art. 586 kodeksu spółek handlowych kto, będąc członkiem zarządu spółki albo likwidatorem, nie zgłasza wniosku o upadłość spółki handlowej pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki - podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Przepisami uzasadniającymi upadłość są przepisy prawa upadłościowego i naprawczego. Osoby wymienione w tym przepisie dopuszczają się popełnienia przestępstwa, jeżeli nie podejmą działania, do którego prawo ich zobowiązuje, we właściwym czasie. Ustawa nie stanowi, że przestępstwem jest zaniechanie w zgłoszeniu wniosku o upadłość w każdym konkretnym czasie (np. październiku, listopadzie itd.), lecz do jego popełnienia dochodzi już w pierwszej chwili, gdy były przesłanki do ogłoszenia upadłości a osoby uprawnione (a zarazem zobowiązane) nie złożyły wniosku o upadłość we wskazanym (właściwym) terminie. Zgodnie z przepisami prawa upadłościowego, członek zarządu lub likwidator ma obowiązek zgłosić spółkę do upadłości w ciągu czternastu dni od zajścia jednego z dwu zdarzeń. Po pierwsze, trwałego zaprzestania płacenia długów wymagalnych. Po drugie, obowiązek zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości powstaje również w razie ujawnienia, że majątek spółki nie wystarcza na zaspokojenie długów. Przyjąć należy, że obowiązek dłużnika zgłoszenia wniosku o upadłość jest wykonany tylko w razie prawidłowego złożenia tego wniosku do sądu upadłościowego w wymaganym terminie. Odpowiadając na Pana pytanie należy stwierdzić, że jeśli podważy Pan zarzut, że np. w październiku nie było jeszcze podstaw do ogłoszenia upadłości a załóżmy były w listopadzie, a mimo to nie doszło do złożenia wniosku, to i tak dochodzi do popełnienia przestępstwa, a rolą sądu jest ustalenie czy rzeczywiście doszło do jego popełnienia. Oczywiście sąd jest związany aktem oskarżenia w zakresie opisu, lecz nie jest związany interpretacją przepisu, pod który podpada dane przestępstwo i kwalifikacją prawną wyrażoną w akcie oskarżenia. Nie wszczyna się nowego postępowania przygotowawczego, albowiem po obaleniu opinii biegłego powinno się powołać innego w celu ustalenia czy stan uzasadniający zgłoszenie wniosku istniał w określonym czasie lub w innym, kiedy nie doszło do zgłoszenia wniosku. Powoływanie dowodów należy do stron postępowania (np. prokuratora, oskarżonego). Sąd może oczywiście z urzędu przeprowadzić taki dowód. Rolą sądu jest ustalenie czy doszło do popełnienia przestępstwa w okolicznościach opisanych w akcie oskarżenia.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Sukcesja firm jednoosobowych

Sukcesja firm jednoosobowych

Co przewiduje ustawa o zarządzie sukcesyjnym w firmach jednoosobowych? Nowe przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom tzw. firm jednoosobowych, które stanowią ogromną większość polskich przedsiębiorstw. Dzięki tym rozwiązaniom, w przypadku śmierci przedsiębiorcy, jego firma będzie mogła (...)

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Podstawowe zasady zatrudniania cudzoziemców (oprócz obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii) od 1 stycznia 2018 r. dla pracodawców Co się zmieniło? Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi: zawężenie do prac, które nie będą objęte zezwoleniem (...)

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński przysługuje: pracownikom, członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, osobom, które wykonują pracę nakładczą (czyli tzw. pracę chałupniczą, która (...)

Zezwolenie typu A lub B na pracę cudzoziemca na terytorium Polski

Zezwolenie typu A lub B na pracę cudzoziemca na terytorium Polski

Jesteś przedsiębiorcą, masz firmę w Polsce i chcesz zatrudnić cudzoziemca spoza UE, EOG lub Szwajcarii? Musisz najpierw uzyskać zezwolenie na wykonywanie przez niego pracy typu A lub B. Dowiedz się, czym różnią się te zezwolenia i jak je uzyskać. Jak załatwić sprawę? Sprawę można (...)

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców Od 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców z państw spoza UE/EOG do polskiego rynku pracy. Zmiany dotyczą głównie pracy krótkoterminowej i sezonowej.  Ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego (...)

Sukcesja firmy

Sukcesja firmy

Jeżeli chcesz, ażeby twoi spadkobiercy mogli płynnie kontynuować działalność firmy, dowiedz się, jak wyznaczyć i zgłosić w CEIDG zarządcę sukcesyjnego - tj. osobę, która będzie prowadzić sprawy firmy do czasu załatwienia formalności spadkowych. ##baner## Na czym polega sukcesja (...)

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Zakup mieszkania od dewelopera jest bezpieczniejszy Weszła w życie nowa ustawa deweloperska, dzięki której nabywcy mieszkań na rynku pierwotnym będą lepiej chronieni – odzyskają całość wpłaconych pieniędzy nawet w przypadku upadłości dewelopera. Urząd Ochrony Konkurencji (...)

Kiedy należy zgłosić wniosek o upadłości spółki

Kiedy należy zgłosić wniosek o upadłości spółki

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wytoczył powództwo o zapłatę przeciwko członkom zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 299 Kodeksu spółek handlowych. W przepisie tym przewidziana jest odpowiedzialność odszkodowawcza członków (...)

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Wspomniana ustawa zastąpiła dotychczasową ustawę z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Koszty (...)

Odpady w 2020 r. - rejestracja, ewidencja i sprawozdawczość

Odpady w 2020 r. - rejestracja, ewidencja i sprawozdawczość

Przeczytaj najważniejsze informacje i zmiany dotyczące rejestracji, ewidencji odpadów i sprawozdań o wytworzonych odpadach. Co to jest BDO? BDO to baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Ma pomóc uszczelnić system gospodarowania odpadami, zwiększyć (...)

Nowy model upadłości zadłużonych osób prywatnych?

Nowy model upadłości zadłużonych osób prywatnych?

Przełom w wychodzeniu z niewypłacalności? Wpadnięcie w niemożliwe lub trudne do spłacenia długi nie powinno spychać człowieka na margines społeczny i z dnia na dzień pozbawiać go wszystkiego. Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało przełomowe rozwiązania, które pozwolą (...)

Podstawy ogłoszenia upadłości

Podstawy ogłoszenia upadłości

Instytucję upadłości wprowadzono do systemu prawa, aby zabezpieczyć interesy wierzycieli danego podmiotu, gdy pojawia się możliwość, że nie otrzymają zwrotu należnych im wierzytelności. Postępowanie upadłościowe dąży do szybkiego zaspokojenia wierzycieli i ochrania zwłaszcza niektóre (...)

Upadłość konsumencka w ustawie - Prawo upadłościowe i naprawcze

Upadłość konsumencka w ustawie - Prawo upadłościowe i naprawcze

Nowelizacja ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze wprowadzi w ustawie nowy tytuł V: Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami. Przepisy ustawy znajdą także zastosowanie do niewypłacalnych osób fizycznych czyli takich, które nie wykonują (...)

500+ - jak ubiegać się o świadczenie?

500+ - jak ubiegać się o świadczenie?

Program „Rodzina 500+” to 500 zł miesięcznie na każde dziecko niezależnie od dochodu. Od 1 lipca wnioski o świadczenie można składać przez Internet, a od 1 sierpnia także papierowo w urzędzie. Świadczenie 500 zł to wsparcie długofalowe. Kto otrzyma świadczenie? Program (...)

Skuteczna pomoc dla zadłużonych

Skuteczna pomoc dla zadłużonych

Wpadnięcie w niemożliwe lub trudne do spłacenia długi nie powinno spychać człowieka na margines społeczny i z dnia na dzień pozbawiać go wszystkiego. Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało przełomowe rozwiązania, które pozwolą takim osobom bezpiecznie wyjść z zadłużenia (...)

Skład podatkowy - jak go otworzyć?

Skład podatkowy - jak go otworzyć?

Skład podatkowy - czyli co? Skład podatkowy to miejsce określone w zezwoleniu, w którym wyroby akcyzowe są produkowane, magazynowane lub przeładowywane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Skład podatkowy to także miejsce, do którego wymienione wyroby są wprowadzane bądź (...)

Prawo upadłościowe nie spełniło pokładanych w nim nadziei

Prawo upadłościowe nie spełniło pokładanych w nim nadziei

Ogłoszenie upadłości przez niewypłacalną spółkę, to nic nowego. Ustawodawca w 2009 roku wprowadził do polskiego porządku prawnego nową, długo wyczekiwaną instytucję upadłości konsumenckiej. Niestety po czterech latach należy stwierdzić, że wprowadzona nowelizacja Prawa upadłościowego (...)

Z jakich przyczyn można wypowiedzieć umowę o pracę?

Z jakich przyczyn można wypowiedzieć umowę o pracę?

  Kiedy przyczyny wypowiedzenia są uzasadnione, a kiedy nieuzasadnione? W artykule niniejszym omówione zostały poszczególne przyczyny wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę wraz z oceną ich zasadności. Nie da się jednoznacznie określić, czy dana przyczyna ujęta abstrakcyjnie, (...)

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Niektóre jednak sprawy podrożeją. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 2 marca 2006 r. Warto sprawdzić, na wszczynanie jakich (...)

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Przeczytaj ważne informacje na temat prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich. Opodatkowanie akcyzą Podstawowym aktem prawnym dotyczącym podatku akcyzowego w Polsce jest ustawa o podatku akcyzowym, która (...)

Jak złożyć wniosek leniency?

Jak złożyć wniosek leniency?

Na czym polega program łagodzenia kar (leniency)? Przedsiębiorca, który zawarł ograniczające konkurencję porozumienie, może ubiegać się o całkowite zwolnienie z kary pieniężnej lub redukcję jej wymiaru, jeżeli przyzna się do udziału w porozumieniu i przedstawi Urzędowi informacje (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Kiedy jest właściwy czas na złożenie wniosku o upadłość

Kiedy jest właściwy czas na złożenie wniosku o upadłość

Jak należy rozumieć sformułowanie \"złożenie wniosku o upadłość we właściwym czasie\" ? Jest to pojęcie nieostre, będące przedmiotem rozważań doktryny. W tezie wyroku SN z dnia 11 marca 2008r. (sygn. II CSK 545/2007, LexPolonica nr 2032039): Właściwy czas na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie (...)

Rozpatrzenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Rozpatrzenie wniosku o ogłoszenie upadłości

W jakim czasie sąd powinien rozpatrzyć wniosek o ogłoszenie upadłości złożony przez zarząd dłużnika - spółki z o.o.? Rozumiem, że ewentualna odpowiedzialność zarządu za długi spółki dotyczy niezgłoszenia wniosku o upadłość na czas, a nie samego ogłoszenia upadłości (nie na czas)? (...)

Przesłanki rygoru natychmiastowej wykonalności

Przesłanki rygoru natychmiastowej wykonalności

W sprawie gospodarczej sąd wydał nakaz zapłaty. Przeciwnik (sp. z o.o.) wniósł sprzeciw. W sprzeciwie tłumaczył swoje zaległości trudnościami we współpracy z innymi kontrahentami (niewywiązywaniem się przez nich z umów), które wg niego były całkowicie \"niezależne\" i \"nadzwyczajne\". (...)

Jak skrócić czas zakazu prowadzenia działalności gospodarczej?

Jak skrócić czas zakazu prowadzenia działalności gospodarczej?

W 2014 roku wyrokiem sądu, zakazano mi prowadzenia działalności gospodarczej przez 4 lata. Chciałbym ten okres skrócić. Czy możecie mi Państwo pomóc w tej sprawie? Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie przepisów ustawy prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U.2015.233 j.t.) (...)

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Witam serdecznie, chcę zakupić mieszkanie z licytacji komorniczej. Nie ukrywam że natrafiłem na naprawdę ciekawą ofertę i chciałbym jak najszybciej stać się jej właścicielem. Dlatego pisze do Państwa z prośbą o pomoc w przygotowaniu się na procedury związane z zakupem mieszkania przez (...)

Czy ogłoszenie upadłości załatwi sprawę z wierzycielami?

Czy ogłoszenie upadłości załatwi sprawę z wierzycielami?

Prowadzę firmę. Od roku czasu nie mogę wyjść z długów. Obecnie mam na głowie komornika. Czy jeżeli ogłoszę upadłość, a cały majątek zostanie sprzedany, czy to rozwiąże moją sprawę? Zamierzam również zatrudnić się na umowę i konsekwentnie spłacać zadłużenie. Niniejsza opinia (...)

Ponowne złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Ponowne złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Sąd umorzył postępowanie upadłościowe spółki akcyjnej ze względu na brak środków do przeprowadzenia postępowania. Powołano nowy zarząd. Czy i kiedy zarząd jest zobowiązany do ponownego złożenia wniosku o upadłość? Czy i kiedy mogą to zrobić wierzyciele? W jakim zakresie nowy zarząd (...)

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej po zamknięciu firmy.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej po zamknięciu firmy.

W 2008 roku otworzyłem firmę która dobrze prosperowała. Niestety zacząłem podupadać na zdrowiu. Coraz większe koszta leczenia zmusiły mnie, oraz moją rodzinę do zaciągania kredytów. Długi były tak długie że zostałem zmuszony do zamknięcia firmy. Moje pytanie tyczy się tego, czy mogę (...)

Firma zwolniła mnie bez wypłaty wynagrodzenia.

Firma zwolniła mnie bez wypłaty wynagrodzenia.

Pracowałem w mojej firmie przez pięć lat. Właściciele zdecydowali w końcu sprzedać swoje udziały. I tak w raz z innymi współpracownikami znalazłem się na bruku. Nowi właściciele starą kadrę, od razu zastąpili nową. Warto nadmienić jeszcze że zwolniono nas bez wynagrodzenia, czy też (...)

Czas trwania postępowania upadłościowego

Czas trwania postępowania upadłościowego

Złożyłem wniosek o upadłość firmy w dniu 28 sierpnia 2003 r. ale sąd wyznaczył datę dopiero 9 października mimo, że wszystkie dokumenty niezbędne do wniosku były złożone. Nie było żadnych braków formalnych. Z tego powodu sprawa się toczy wg nowej ustawy. Czy nie ma tutaj żadnych błędów (...)

Oddalenie wniosku o upadłość-koszty postępowania

Oddalenie wniosku o upadłość-koszty postępowania

Wierzyciel składa do sądu - bez wiedzy dłużnika, wniosek o upadłość dłużnika. Sąd oddala wniosek z uwagi na brak podstaw do wszczęcia postępowania upadłościowego. Kto opłaca to postępowanie w przypadku, gdy wniosek składa wierzyciel a nie dłużnik? Jak wylicza się koszt złożenia (...)

Likwidacja spółki w złej kondycji finansowej

Likwidacja spółki w złej kondycji finansowej

Na gruncie zapisów ksh prowadzone jest postępowanie mające na celu likwidację spółki z o.o. Na dzień rozpoczęcia likwidacji spółka wykazuje ujemne kapitały własne. W związku z powyższym, czy prawdziwe jest stwierdzenie, iż likwidacja może być przeprowadzona tylko wtedy, jeśli likwidowana (...)

Wypłata zasiłków w firmie a upadłość

Wypłata zasiłków w firmie a upadłość

Firma zgłosiła w styczniu wniosek do sądu o upadłość. Obecny stan zatrudnienia - pozostały dwie osoby: ja (wypowiedzenie kończy się w marcu) i prezes. W styczniu korzystałem ze zwolnień L4 (7 dni), opieki na chore dziecko (7 dni) i opieki na żonę (14 dni po porodzie). W firmie nikt nie odbiera (...)

Czas trwania dozoru policyjnego

Czas trwania dozoru policyjnego

W postanowieniu o zastosowaniu dozoru policyjnego nie określono na jak czas będzie on stosowany wobec podejrzanego. Czy zatem należy rozumieć jako czas nieoznaczony? Czy kilka osób podejrzanych w tej samej sprawie może złożyć wniosek do prokuratora o uchylenie dozoru, czy muszą to zrobić każdy (...)

Wspólne postępowanie upadłościowe wspólników s.c.

Wspólne postępowanie upadłościowe wspólników s.c.

Wiem, że upadłość nie może zostać przeprowadzona dla spółki cywilnej, ale dla jej wspólników jako przedsiębiorców. Wiadomym jest też, że upadłość może zostać przeprowadzona jedynie przy spełnieniu pierwszego podstawowego warunku - posiadania środków na pokrycie kosztów postępowania (...)