Niepełnosprawność a akordowy system pracy

Pytanie:

Pracodawca zatrudnia pracownika z umiarkowaną niepełnosprawnością w systemie akordowym. Czy tak osoba może być zatrudniona w takim systemie? Jakie przepisy mówią o sposobie zatrudnienia takiej osoby?

Masz inne pytanie do prawnika?

24.5.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Niepełnosprawność a akordowy system pracy

Jak stwierdza się w literaturze, system akordowy nie jest odrębnym systemem czasu pracy, lecz jedynie systemem wynagradzania pracownika. Innymi słowy, jest to sposób ustalania jego wynagrodzenia, który jego wysokość wiąże z osiąganymi przez pracownika rezultatami ilościowymi pracy. Ponieważ jest to sposób ustalania wynagrodzenia, toteż pracownik w dalszym ciągu korzysta z wszystkich innych praw pracowniczych (np. prawa do urlopu, odpowiedniego czasu pracy etc.).

Akordowy system pracy nie został określony w sposób normatywny. Dlatego też jego ustalenie może nastąpić w drodze np. regulaminu pracy lub w układzie zbiorowym pracy. Pracodawca może uzgodnić także warunki wynagradzania pracownika pracującego w systemie akordowym w zawartej z nim umowie o pracę.

W związku z powyższym wydaje się być in abstracto dopuszczalne zatrudnienie osoby niepełnosprawnej w tym systemie pracy.

Odpowiadając na drugie pytanie, należy wskazać, że problematyka zatrudniania osób niepełnosprawnych jest regulowana wieloma aktami prawnymi, odnoszącymi się do tej sytuacji bezpośrednio, ale także normujących ją w sposób pośredni. Dlatego też nie możemy w sposób kompleksowy wyliczyć wszystkich tych aktów prawnych. Niemniej jednak należy wskazać, że zasadnicza część regulacji znajduje się w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz w Kodeksie pracy (zwłaszcza w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Umowa na czas określony i jej wypowiedzenie

13.12.2019 przez: Katarzyna_P_

Zmiana pracy / Działalność

23.7.2018 przez: Marusieczek