Nieudzielenie pomocy a długie terminy badań

Pytanie:

"Czy mam prawo powiadomić Prokuraturę o nie udzieleniu pierwszej pomocy, gdy szpital onkologiczny wyznaczył termin na grudzień 2003 r., gdy leczenie choroby nowotworowej powinno odbywać się w trybie natychmiastowym?"

Odpowiedź prawnika: Nieudzielenie pomocy a długie terminy badań

Co do zasady, jeżeli uważa Pan, że popełniono czyn zabroniony, ma Pan zawsze prawo zawiadomić odpowiednie organy, w tym prokuraturę. Jednakże w przedstawionym przez Pana przypadku, choć zawiadomienie jest dopuszczalne, należy wziąć pod uwagę istote przestępstwa polegającego na nieudzieleniu pomocy. Otóż przestępstwem jest nieudzielenie pomocy osobie, która znajduje się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Nie stanowi przestępstwa ustalenie terminu leczenia w sytuacji, gdy szpital nie ma możliwości podjęcia leczenia we wcześniejszym terminie.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika