Obliczanie odsetek od zaległych odsetek

Pytanie:

W jaki sposób należy obliczać odsetki od zaległych odsetek?

Masz inne pytanie do prawnika?

18.2.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Obliczanie odsetek od zaległych odsetek

Odsetki od odsetek stają się wymagalne z upływem następnego dnia, w którym „pierwotne” odsetki były wymagalne. Dłużnik winien zapłacić odsetki w zasadzie bez uprzedniego wzywania go do tego przez wierzyciela, ponieważ ten ostatni nie ma takiego obowiązku.

Przykład:

Dłużnik miał zapłacić ratę alimentów do dnia 15 września 2010 r., a zapłacił w dniu 01 grudnia 2010 r. Co za tym idzie dopuścił się opóźnienia, za które wierzycielowi należą się odsetki liczone od dnia 16 września 2010 r. do dnia 01 grudnia 2010 r. Odsetki za każdy kolejny dzień stają się wymagalne stopniowo, osobno za 16 września, osobno za 17, osobno za 18 itd. A zatem odsetki od odsetek będą liczone następująco: za odsetki wymagalne 16 września od dnia 17 września, za odsetki wymagalne 17 września od dnia 18 września itd. aż do dnia zapłaty.

Porady prawne


Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne