Obowiązki straży miejskiej

Pytanie:

Witam, jestem ciekawy co wchodzi w zakres obowiązków straży miejskiej?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.12.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Obowiązki straży miejskiej

Zgodnie z ogólną regułą zawartą w art. 10 ust. 1 u.s.g., straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego. Do zadań tych należy w szczególności czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym (art. 11 ust. 1 pkt 2 u.s.g.).
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne