Odpowiedzialność pracownika za nieprzestrzeganie przepisów BHP

Pytanie:

Jaką odpowiedzialność względem pracowników, którzy nie przestrzegają przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przewidują przepisy Kodeksu pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

18.10.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność pracownika za nieprzestrzeganie przepisów BHP

W stosunku do pracowników art. 108 Kodeksu pracy wprowadza odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (a więc także wykonywaniem obowiązków z art. 211 kp) – pracodawca może im wymierzyć karę upomnienia, nagany, a także karę pieniężną. Zawinione, ciężkie naruszenie tego podstawowego obowiązku pracowniczego może stanowić podstawę rozwiązania umowy w trybie art. 52 kp (Romer Maria Teresa Najnowsze wydanie: Prawo pracy. Komentarz Warszawa 2009 LexisNexis (wydanie IV) ss. 1328).

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne