Odprawa pośmiertna a polisa na życie

Pytanie:

Zmarł na zawał pracownik w delegacji zagranicznej (Ukraina) podczas powrotu do domu na lotnisku. Pracował w firmie ponad 30 lat. Objęty był ubezpieczeniem zbiorowym w tym na wypadek śmierci. Kwota ubezpieczenia do wypłaty to 22500zł + 40% z kwoty 3660 zł na nieletnie osierocone dziecko. Zmarły był rozwiedziony. Uprawnioną do renty rodzinnej jest jedna osoba - 16- letnia córka ucząca się. Czy koszty sprowadzenia zwłok z zagranicy spoczywają na zakładzie pracy? Jeśli tak, to, w jakim stopniu? Czy w tym przypadku kwota odprawy pośmiertnej na rzecz córki to 1/2 sześciomiesięcznego wynagrodzenia pracownika?

Masz inne pytanie do prawnika?

18.11.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odprawa pośmiertna a polisa na życie

Przepisy nie zobowiązują pracodawcy do pokrycia kosztów sprowadzenia zwłok z zagranicy. Na ogół polisa na wypadek śmierci obejmuje te koszty.

Pozostałe kwestie reguluje art. 93 kodeksu pracy. Zgodnie z jego treścią  kwota odprawy pośmiertnej na rzecz córki wynosi połowę sześciomiesięcznego wynagrodzenia pracownika.

Związek pomiędzy wysokością odprawy pośmiertnej a wypłatą polisy polega na tym, że jeśli wypłata z polisy jest niższa niż kwota odprawy pośmiertnej, to pracodawca musi dopłacić różnicę (art. 93 § 7 kp:  Odprawa pośmiertna nie przysługuje członkom rodziny, jeżeli pracodawca ubezpieczył pracownika na życie, a odszkodowanie wypłacone przez instytucję ubezpieczeniową jest nie niższe niż odprawa pośmiertna. Jeżeli odszkodowanie jest niższe od odprawy pośmiertnej, pracodawca jest obowiązany wypłacić rodzinie kwotę stanowiącą różnicę między tymi świadczeniami. )

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne