Opłata od pełnomocnictwa wciągniętego do protokołu

Pytanie:

Chcę udzielić osobie X pełnomocnictwa ustnie do protokołu w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego. Czy w takim wypadku muszę uiścić opłatę skarbową?

Masz inne pytanie do prawnika?

30.1.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Opłata od pełnomocnictwa wciągniętego do protokołu

Jak wynika z art. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Jak więc wynika z brzmienia tego przepisu opłacie skarbowej nie podlega udzielenie pełnomocnictwa, ale posłużenie się dokumentem poświadczającym fakt udzielenia pełnomocnictwa. W związku z powyższym samo oświadczenie o udzieleniu pełnomocnictwa złożone przed organem administracyjnym, które następnie zostanie wciągnięte do protokołu nie podlega opłacie skarbowej.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: