Posiadanie samoistne a zasiedzenie

Pytanie:

"Czy wolno jest zapłacić wstecz podatek za kilka lat od gruntu, żeby przywłaszczyć sobie działkę nie będąc jej właścicielem? "

Odpowiedź prawnika: Posiadanie samoistne a zasiedzenie

Opłacenie podatku od nieruchomości nie jest samo z siebie nie jest warunkiem nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie. Takie działanie może w pewnych okolicznościach świadczyć o woli posiadania nieruchomości „jak właściciel”. A taki rodzaj posiadania (posiadanie samoistne) jest warunkiem zasiedzenia nieruchomości. Posiadanie prowadzące do zasiedzenia musi mieć charakter władania rzeczą z zamiarem posiadania jej dla siebie. Samo opłacenie podatku wstecz, jeśli nie łączy się z posiadaniem nieruchomości przez okres 20 lub 30 lat, nie jest wystarczające do zasiedzenia nieruchomości. Czym innym natomiast jest sprawa udowodnienia tego, że dana osoba była posiadaczem samoistnym. W tej kwestii opłacenie podatku od nieruchomości może być jednym z dowodów, iż  w danym przypadku mamy do czynienia z posiadaniem samoistnym.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika