Postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności

Pytanie:

"Wobec dłużniczki prowadzone było postępowanie egzekucyjne. Komornik je umorzył ze względu na brak możliwości wyegzekwowania należności. Wierzyciel wniósł do sądu o rozszerzenie egzekucji na małżonka dłużniczki. Czy sąd przed wydaniem tytułu egzekucyjnego ma obowiązek zarządzić posiedzenie jawne, aby wysłuchać racji drugiej strony? "

Odpowiedź prawnika: Postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności

Klauzulę wykonalności sąd nadaje na posiedzeniu niejawnym, w składzie 1 sędziego zawodowego. Tylko w razie potrzeby sąd wyznacza posiedzenie jawne, nie będące jednak rozprawą. Taką potrzebą wyznaczenia posiedzenia jawnego jest konieczność wysłuchania małżonka dłużnika w przypadku rozpatrzenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika.

Sąd ma obowiązek wysłuchać małżonka dłużnika przed wydaniem klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika. Wysłuchanie dłużnika jest obligatoryjne, nawet w przypadku gdy jest on reprezentowany przez pełnomocnika. Tak więc sąd nie może nadać klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika z pominięciem jego wcześniejszego wysłuchania.

Małżonek dłużnika może powoływać się na wszelkie zarzuty, które nie pozwalają na nadanie przeciwko niemu klauzuli wykonalności. Małżonek dłużnika może się między innymi powoływać na umowne wyłączenie wspólności ustawowej, że wierzytelność powstała przed powstaniem wspólności ustawowej albo że dotyczy odrębnego majątku dłużnika.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika