Prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa z funduszu chorobowego wyodrębnionego z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Pytanie:

Którzy pracownicy posiadają prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa z funduszu chorobowego wyodrębnionego z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych?

Masz inne pytanie do prawnika?

18.9.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa z funduszu chorobowego wyodrębnionego z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa z funduszu chorobowego wyodrębnionego z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych posiadają ubezpieczeni, odprowadzający składki z tytułu ubezpieczenia chorobowego (obowiązkowego czy dobrowolnego). Zgodnie z art. 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, jednym ze świadczeń wypłacanych na podstawie przepisów jest zasiłek macierzyński, który przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego urodziła dziecko (art. 29 ust. 1 u.ch.m.). Z kolei zgodnie z art. 32 ust. 1 u.ch.m., zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

1) dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku:

a) nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza,

b) porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki,

c) pobytu małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej;

2) chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat;

3) innym chorym członkiem rodziny.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: