Prawo do widzeń z tymczasowo aresztowanym

Pytanie:

Kto może widywać się z osobą przebywającą w areszcie śledczym i w jaki sposób można uzyskać zgodę na takie widzenie?

Masz inne pytanie do prawnika?

14.1.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Prawo do widzeń z tymczasowo aresztowanym

Tymczasowo aresztowany może uzyskać widzenie po wyrażeniu zgody przez organ, do którego dyspozycji aresztowany pozostaje (organ dysponujący). Widzenie trwa 60 minut. O liczbie widzeń tymczasowo aresztowanego w tym samym dniu decyduje dyrektor. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Nie podlega natomiast ograniczeniu liczba osób niepełnoletnich posiadających wymaganą zgodę na widzenie. Osoby do lat 15 mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich posiadających zgodę na widzenie. Widzenia odbywają się pod dozorem funkcjonariusza, w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt tymczasowo aresztowanego z osobą odwiedzającą. Ograniczenia te nie mają zastosowania do widzeń tymczasowo aresztowanego z przedstawicielstwem dyplomatycznym oraz z urzędnikiem konsularnym lub wykonującym funkcje konsularne pracownikiem przedstawicielstwa dyplomatycznego (jeżeli tymczasowo aresztowany jest cudzoziemcem), a także z obrońcą, chyba że organ dysponujący zastrzeże przy widzeniu obecność swoją lub osoby upoważnionej. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może indywidualnie zezwolić na przedłużenie czasu widzenia. Organ dysponujący może zezwolić na udzielenie widzenia w sposób inny niż określony. W razie naruszenia przez tymczasowo aresztowanego lub osobę go odwiedzającą ustalonych zasad odbywania widzenia, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem. Zasady odbywania widzeń podaje się do wiadomości, w formie ogłoszenia, osobom odwiedzającym, w miejscu dostępnym dla odwiedzających. Zatem każdy, kto uzyska zgodę organu dysponującego jest uprawniony do odbywania widzeń z tymczasowo aresztowanym (w trybie przedstawionym wyżej).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: