Przedawnienie przestępstwa oszustwa

Pytanie:

"Po jakim terminie przedawnienia się przestępstwo oszustwa (art. 286 par. 1 k.k.)?"

Odpowiedź prawnika: Przedawnienie przestępstwa oszustwa

Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat:

  1. 30 - gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa, 
  2. 20 - gdy czyn stanowi inną zbrodnię, 
  3. 15 - gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat (oszustwo zagrozone jest karą od 3 miesięcy do 8 lat),
  4. 10 - gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata,
  5. 5 - gdy chodzi o pozostałe występki. 

Jeżeli w okresie, o którym mowa w art. 101 przedawnienie karalności,  wszczęto postępowanie przeciwko osobie, karalność popełnionego przez  nią przestępstwa przedawnia się z upływem 5 lat od zakończenia tego  okresu.    

Poza tym nie można wykonać kary, jeżeli od uprawomocnienia się wyroku skazującego upłynęło lat:

  • 30 - w razie skazania na karę pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat albo karę surowszą, 
  • 15 - w razie skazania na karę pozbawienia wolności nie przekraczającą 5 lat, 
  • 10 - w razie skazania na inną karę. 

Zatem do przedawnienia karalności przestępstwa oszustwa dochodzi po 15 latach, a gdy wszczęto w tym okresie postępowanie karne po 25 latach od jego popełnienia.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika