Przeniesienie własności przedmiotu obciążonego zastawem rejestrowym

Pytanie:

Czy przeniesienie własności przedmiotu obciążonego zastawem rejestrowym powoduje wygaśnięcia zastawu?

Masz inne pytanie do prawnika?

12.4.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przeniesienie własności przedmiotu obciążonego zastawem rejestrowym

Co do zasady przeniesienie własności przedmiotu obciążonego zastawem rejestrowym nie powoduje wygaśnięcia zastawu. Wyjątek od tej reguły przewiduje art. 13 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, którego treść jest następująca:

Art. 13. Zbycie przedmiotu zastawu rejestrowego powoduje wygaśnięcie tego zastawu, jeżeli:

1) nabywca nie wiedział i przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wiedzieć o istnieniu zastawu rejestrowego w chwili wydania mu rzeczy lub przejścia na niego prawa obciążonego zastawem rejestrowym albo

Porady prawne

2) rzecz obciążoną zastawem rejestrowym zalicza się do rzeczy zbywanych zwykle w zakresie działalności gospodarczej zastawcy i rzecz ta została wydana nabywcy, chyba że nabywca nabył rzecz w celu pokrzywdzenia zastawnika.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne