Przerwanie biegu przedawnienia w egzekucji

Pytanie:

Czy podjęcie na nowo umorzonej egzekucji przed sądem powoduje przerwanie terminu przedawnienia? Czy też roszczenie przedawnie się po 10 latach od pierwszego umorzenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

12.5.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przerwanie biegu przedawnienia w egzekucji

Konieczną przesłanką przerwania biegu przedawnienia jest przedsięwzięcie czynności bezpośrednio przed organem powołanym do rozpatrywania sporu lub do egzekwowania roszczeń danego rodzaju w celu dochodzenia, ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Taką czynnością będzie podjęcie na nowo postepowania egzekucyjnego. Po przerwie przedawnienia termin przedawnienia zaczyna biec od nowa. Podjęcie na nowo umorzonej egzekucji przed sądem spowoduje przerwanie terminu przedawnienia, o ile nie zostanie ono ponownie umorzone. W razie umorzenia postępowania egzekucyjnego poprzedni wniosek o wszczęcie egzekucji nie wywoła żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wnioskiem lub żądaniem wszczęcia egzekucji, a więc przerwą biegu terminu przedawnienia.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: