Przesłanki badane przez sąd po wniesieniu pozwu rozwodowego

Pytanie:

Jakie przesłanki bada sąd cywilny w przypadku, gdy został wniesiony pozew rozwodowy?

Masz inne pytanie do prawnika?

16.8.2011

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przesłanki badane przez sąd po wniesieniu pozwu rozwodowego

W przypadku, gdy został wniesiony pozew o rozwód (niezależnie od tego, czy z winy jednego z małżonków, bez orzekania o winie czy w przypadku stwierdzenia winy obu stron za rozkład pożycia) sąd będzie badał, czy istnieją tzw. pozytywne i negatywne przesłanki rozwodowe. Do przesłanek pozytywnych, a zatem warunkujących uzyskanie orzeczenia o rozwodzie należy wymieniony w art. 56 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stały i zupełny rozkład więzi między małżonkami.

Natomiast w świetle kro dobro dziecka stanowi negatywną przesłankę rozwodową. Dobro dziecka nie jest definiowane przez prawo. Jego ochrona polega na ustaleniu wszystkich okoliczności faktycznych sprawy i na prognozowaniu poprzez porównanie jego obecnej sytuacji życiowej z sytuacją hipotetyczną, po rozwodzie, a następnie na dokonaniu wyboru wariantu najbardziej korzystnego dla dziecka.

Zgodnie z art. 56 kro orzeczenie rozwodu jest dopuszczalne, gdy sąd ustali, że pożycie małżeńskie uległo zupełnemu i trwałemu rozkładowi a nie istnieją tzw. negatywne przesłanki rozwodu. Sąd badać więc będzie, czy wskutek rozwody ucierpi dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków (ich rozwój fizyczny i duchowy), czy z innych względów rozwód nie byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, czy rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, a drugi z małżonków się na rozwód nie godzi.

Decyduje o tym stan z chwili zamknięcia rozprawy, a sama decyzja czy orzec o rozwodzie należy tylko i wyłącznie do sądu.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Adwokat od rozwodów Nowy Sącz

16.6.2021 przez: wiki32

Dobry prawnik prawo rodzinne Poznań

11.6.2021 przez: DariaMazurska

DOBRY PRAWNIK OD ROZWODÓW-KRAKÓW

10.6.2021 przez: Gosia_12