Rejestracja koparki - pojazdu samochodowego

Pytanie:

Czy wymagana jest rejestracja koparki (kołowej) która korzysta z przejazdu po drodze na plac budowy? Wg danych technicznych omawianej koparki maksymalne prędkości jazdy na poszczególnych biegach wynoszą - 6,2/10,0/,21,0/38,5 km/h. Nadto w punkcie wyposażenie jest : tłustym drukiem ( trójkąt ostrzegawczy dla maszyn wolnobieżnych). Czy taki pojazd wymaga homologacji? W starostwie żądają świadectwo homologacji, którego nie posiadam bo to jest maszyna budowlana a nie pojazd samochodowy.

Masz inne pytanie do prawnika?

6.10.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Rejestracja koparki - pojazdu samochodowego

Wszelkie zagadnienia dotyczące warunków dopuszczenia pojazdów do ruchu drogowego określone są w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z przepisem art. 71 ust. 1 powoływanej ustawy, dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru lub przyczepy jest dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe. Ustawa określa także definicję pojazdu samochodowego. Jest nim każdy pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego (art. 2 pkt 33 ustawy).

Zgodnie z powyższym, koparka (kołowa) jako pojazd którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością powyżej 25 km/h - 38,5 km/h - powinna być uznana za pojazd samochodowy. Aby taki pojazd mógł poruszać się po drodze publicznej wymagana jest jego rejestracja. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż koparka ma poruszać sie po drodze publicznej (po drodze na plac budowy). Okolicznością zwalniającą z obowiązku rejestracji byłoby dowożenie koparki na miejsce pracy za pomocą innego pojazdu samochodowego - jednak z przyczyn technicznym zapewne byłoby to utrudnione.

Odpowiadając na pytanie dotyczące homologacji należy wskazać dwa rozporządzenia Ministra Infrastruktury: z dnia 24 października 2005 roku w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz z dnia 27 września 2003 roku w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach. Pierwsze powoływane rozporządzenie wskazuje na rodzaje pojazdów wymagających homologacji. Załącznik Nr 1 do niniejszego rozporządzenia określa, iż homologacja wymagana jest m.in. dla innych pojazdów specjalnych (pkt. 5.7). Jednakże ich definicję określają postanowienia rozporządzenia z dnia 27 września 2003 roku. Załącznik Nr 4 do rozporządzenia w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach uznaje za „inny pojazd specjalny” m. in. koparkę i koparko - spycharkę. Analizując powołane przepisy należy wskazać, że takie pojazdy wymagają homologacji.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

zawracanie na skrzyżowaniu

28.2.2019 przez: PioAd

Decyzja o odebraniu prawa jazdy

7.4.2018 przez: Xsarin

Sprawa zaoczna o potracenie

29.3.2018 przez: Pautom