Równoważnik dla strażaka za brak lokalu

Pytanie:

Jestem pracownikiem Państwowej Straży Pożarnej, do niedawna otrzymywałem ekwiwalent za brak mieszkania, które należy się każdemu funkcjonariuszowi (mieszkań tych jednak brak). Rodzice w trosce o moją przyszłość, podarowali mi w darowiźnie mieszkanie spółdzielcze w bloku. W pracy zabrano mi ekwiwalent. Wiem że w przypadku kupna mieszkania dostałbym jednorazowy dodatek wynoszący około 3 tyś na członka rodziny. Czy w moim przypadku (darowizny) nic mi się nie należy?

Masz inne pytanie do prawnika?

3.7.2002

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Równoważnik dla strażaka za brak lokalu

Zgodnie z art. 74 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej strażakowi mianowanemu na stałe przysługuje prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowości, w której pełni służbę, lub w miejscowości pobliskiej, z uwzględnieniem liczby członków rodziny oraz ich uprawnień. Jeżeli jednak strażak nie otrzymał takiego mieszkania w miejscu pełnienia służby albo w miejscowości pobliskiej na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale mieszkania, będzie mu przysługiwał równoważnik pieniężny (czyli ekwiwalent za brak mieszkania). Równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego nie będzie jednak przysługiwał strażakowi, który jest już posiadaczem spółdzielczego lokalu mieszkalnego. W związku z tym w przypadku podarowania Panu mieszkania w spółdzielni mieszkaniowej przez Pana rodziców utracił Pan prawo do otrzymania takiego równoważnika (ekwiwalentu pieniężnego) za brak mieszkania. Zgodnie zaś z rozporządzeniem MSWiA z dnia 10 stycznia 1998 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu dla strażaków Państwowej Służby Pożarnej możliwe jest ponadto przyznanie strażakowi pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego w spółdzielni, jeżeli nie otrzymał takiego lokalu w drodze decyzji administracyjnej o jego przydziale. "Uzyskanie lokalu mieszkalnego" przez strażaka nie należy jednak interpretować rozszerzająco. Chodzi tutaj przede wszystkim o nabycie, kupno takiego mieszkania, a nie o uzyskanie go na drodze darowiny. W związku z tym w przypadku podarowania Panu mieszkania nie otrzyma Pan również pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Prawo Drogowe

30.7.2021 przez: Haagkbs00

Prawo Drogowe

30.7.2021 przez: Haagkbs00